DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Godine 1991. diljem svijeta iz šuma su iznesene 3,4
milijarde kubičnih metara oblovine (FAO 1993). Nešto
više od polovice ove količine iskorišteno je za industrijsku
proizvodnju, a ostatak je upotrijebljen za ogrjev.
Ukupni svjetski šumski resursi procjenjuju se na
oko 4 100 milijuna hektara. Uz neprestani porast krčenja
šuma zbog prenamjene (pretvaranje u poljoprivredno
zemljište, izgradnja infrastrukture, urbanizacija;
krčenje se samo u tropskim područjima procjenjuje na
15,4 milijuna hektara godišnje), očita je potreba za zajedničkim
naporom političara, menadžera, tehničkog
osoblja i poslovođa radi poticanja programa za razvoj
šuma, koji bi interes za očuvanjem šuma uskladili s razumnim
korištenjem šumskih potencijala kako bi se
sačuvala njihovu punu sposobnost obnove.


Sječa šuma i održivi razvoj


Na Konferenciji Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša
i razvoj (UNCED), održanoj 1992. u Rio de Janeiru,
šumarstvu je posvećena posebna pozornost -Agenda
21, poglavlje 11, pod nazivom "Borba protiv krčenja
šuma". Poseban naglasak stavlja se na potrebu za
promicanjem učinkovitog korištenja šuma i procjene s
ciljem postizanja pune vrijednosti dobara i usluga iz
šuma i šumskih zemljišta. (UNCED 1992). Činjenica
je da se kod mnogih šumskih radova može primijetiti
kako se ukupan potencijal šuma i šumskih zemljišta ne
ostvaruje kao glavni poticaj razvoja. Preduvjet održivom
iskorištavanju šuma su jasan plan sječe, prikladno
praćenje i izvođenje radova, kao i procjena nakon
obavljene sječe, uz porast proizvodnje dobara i usluga,
ponajprije proširenje ponude šumskih proizvoda (proizvoda
od drva i sporednih proizvoda). To bi povećalo
dohodak i zapošljavanje, unaprijedilo život stanovništva
ruralnih područja bez nanošenja štete regenerativnom
kapacitetu šuma i njihovu doprinosu dobrobiti čovječanstva,
kojim će biti zadovoljene i potrebe budućih
generacija.


Postoje brojne definicije održivosti. Godine 1904.


G.L. Hartig, ravnatelj Pruske šumarske uprave u Berlinu
ovako je definirao održivost:
"Svaki mudri šumarski direktor mora dobro procijeniti
šumske sastojine, kako bi ih maksimalno iskoristio,
a generacijama koje dolaze ostavio mogućnost da
od njih imaju barem toliko koristi koliko je imaju sadašnje
generacije."


1988. Vijeće FAO-a prihvatilo je sljedeću definiciju
održivog razvoja:


"Upravljanje i očuvanje prirodnih resursa temelje
se na orijentaciji prema tehnološkim i institucijskim
promjenama koje će osigurati zadovoljenje potreba sadašnjih
i budućih generacija. Ovakav održivi razvoj
štiti vode, zemlju, biljne i životinjske genetske resurse.
To je ekološki razvoj, tehnički prikladan, ekonomski
isplativ i društveno prihvatljiv."


Definicija Komisije Bruntland (WCED 1987
Svjetska komisija za zaštitu okoliša i razvoj) možda je
najčešće citirana: "razvoj koji udovoljava potrebama
sadašnjih generacija ne uskraćujući pritom budućim generacijama
mogućnost zadovoljenja njihovih potreba."


Imajući na umu smanjenje resursa kojemu su uzrok
propadanje šuma u područjima umjerene klime, te prenamjena
šumskog zemljišta i degradacija šuma u tropskim
krajevima, sječu šuma potrebno je provoditi na
način koji će osigurati očuvanje baze šumskih resursa.


Poznato je da se zbog složenosti i raznolikosti vegetacijskog
pokrova, te zbog faune u raznim šumama,
šumski radovi i intervencije u šumi moraju dobro isplanirati
i nadgledati u skladu s očuvanjem okoliša,
kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal šumskih
proizvoda (proizvoda od drva i sporednih proizvoda).
Optimalno iskorištavanje šumskih proizvoda nije uvijek
moguće zbog čimbenika poput okoliša, dostupnosti,
raspoloživosti tehnologije za sječu, resursa, zakona
i propisa.


Nova dimenzija sječe šuma


Sa stajališta FAO-a, sječa šuma u odnosu na društveno-
ekonomski razvoj doživjela je bitne izmjene. U
šumarstvu je potrebno češće uvoditi pojam uporabe
šire ponude šumskih proizvoda koja će se zasnivati na
održivom upravljanju resursima. Uz drvo postoji čitav
niz šumskih proizvoda koji se mogu iskoristiti za ostvarenje
dobiti, te za zapošljavanje, osobito lokalnog
stanovništva. Tako u mnogim slučajevima sječa više ne
znači samo rušenje stabala, nego podrazumijeva i cijeli
niz sporednih proizvoda (de la Cruz 1989.). Neki od
njih su ukrasne biljke, biljke za izradu lijekova, med,
smole, tanin, voće, gljive, orasi, divljač kao prehrambena
namirnica te lovački trofeji. Sječa se tako može
definirati kao pridobivanje sirovina iz šuma. Prema
ovakvom novom pristupu sječa je nezavisna tehnička
disciplina koja se mora promatrati kao snažna veza između
resursa, šumarskih poduzeća i tržišta. FAO je, uz
tradicionalne programe za sječu, razvio i programe za
dobivanje sporednih proizvoda, te izradio studije o sječi
manjih razmjera uz sudjelovanje većeg broja ljudi,
objavljene u šumarskom članku br.87 (de la Cruz,
1989.), kao i studiju o prikupljanju, preradi i prodaji
jestivih gljiva sa šumskih plantaža u Čileu (Donoso i
Kilkki, 1993.). Vrijednost gljiva je do 1990. g. dosegla
3 milijuna USD godišnje.


Programi i projekti za sječu šuma, trgovinu i
marketing


Kao odgovor na potrebu za unapređenjem ekološki
ispravnog i održivog izvođenja šumskih sječa širom
svijeta i potporu transferu prikladne tehnologije, FAO
je stvorio komunikacijsku mrežu između znanstvenika