DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 100     <-- 100 -->        PDF

*


Knjiga uz Proslov i t/vod sadrži 17 poglavlja, kako
slijedi: Osnovne postavke ekološki prihvatljive zaštite
bilja, Karantenske mjere, Otporni kultivari, Plodored
u ekološki prihvatljivoj zaštiti bilja, Agrotehničke mjere,
Mehaničke mjere, Fizikalne mjere, Biološke mjere,
Mjerila ekološke prihvatljivosti sredstava za zaštitu
bilja, Bioinsekticidi, Biotehnička sredstva za zaštitu bilja
od štetnika, Ekološki prihvatljivi zoocidi, Ekološki
prihvatljiviji načini primjene sredstava za zaštitu bilja,
Integrirana zaštita bilja i zaštita bilja u ekološkoj poljoprivrednoj
proizvodnji, Prikaz važnijih štetnika kul


tura i mjera zaštite od njihova napada uz ocjenu ekološke
prihvatljivosti pojedinih mjera, Prilozi i Važnija
vrela podataka.


Poljoprivredne kulture i ukrasno bilje napadaju
brojne štetočine. Gubitak u poljo-privrednoj proizvodnji
u Hrvatskoj iznosi 29,2 % potencijalnog prirasta, a
to je 500 mulijuna USD godišnje. Tijekom Drugog svijetskog
rata naglo se razvijala kemija (DDT, ditiokarbamatni
fungicidi i translokacijski herbicidi). Tada je
započela "era kemije". Porastom ekoloških spoznaja
započinje "era ekologije". Smanjuje se potražnja kemijskih
sredstava. U isto vrijeme pronalaze se novi
spojevi bez "cidnog" djelovanja, poglavito biološke i
biotehničke mjere suzbijanja, selekcija i uzgoj otpornih
kultivara. Svijet ulazi u treći milenij, u "eru ekologije
i kakvoće". Za to je potrebno mnogo veće znanje
agronoma i seljaka. Ekološki prihvatljive mjere zaštite
sadrže: karantenu, uzgoj otpornih kultivara, suvremene
agrotehničke mjere (zdravo sjeme i sadni materijal,
čuvanje uskladištenih proizvoda), mehaničke i fizikalne
mjere zaštite, primjenu biotehničkih sredstava bez
"cidnog" djelovanja, dakle ekološki prihvatljivih kemijskih
pripravaka. Budućnost zaštite bilja u eri ekologije
može se ostvariti u integriranoj zaštiti bilja. Sve
navedeno sadržaj je ove vrijedne knjige pod motom da
suvremena poljo-privreda traži manje materijalnih a
više intelektualnih ulaganja. Treba nam dakle mnogo
više znanja i znanstvenih dostignuća. Tako obrađena
tematika može biti siguran putokaz u održivu i ekološki
prihvatljivu poljoprivrednu proizvodnju. Čitatelj će
u knjizi pronaći pravi i jedini put u suvremenu zaštitu
bilja. Knjiga je namijenjena studentima Agronomskog
fakulteta, agronomima, šumarima i svima onima koji
se bave fitomedicinom. U njoj se nalaze nove spoznaje
i znanstvena dostignuća u nas i u svijetu. Izražavamo
zahvalnost i upućujemo čestitke autorima.


Ova vrijedna knjiga može se nabaviti kod nakladnika
i autora.
Dr. M. Harapin


IZVADAK IZ FAO PROGRAMA ZA EKOLOŠKI
PRIMJERENU ŠUMSKU SJEČU


Uvod
Svjetsko šumarstvo nalazi se pred brojnim izazovima
kao što su gubitak biološke raznolikosti, propadanje
šuma kao posljedica zagađenosti okoliša te promjene u
starim šumama u umjerenom klimatskom pojasu, gubitak
šumskog zemljišta zbog prenamjene u druge svrhe
u zemljama tropskog područja, degradacija i osiromašenje
sastojina, kao i proizvodnja šumskog otpada
kojoj su uzrok neprikladan i neodrživ način sječe šuma.
U zadnje vrijeme, zbog zabrinutosti u svezi s razvojem
šuma i šumskih proizvoda pojavljuju se teme poput


označavanja proizvoda od drva, prijedlozi za ograničavanje
trgovine, čak i bojkotiranje tropskog drveta koje
dolazi iz šuma u kojima se ne gospodari održivo.


Iako je u zadnjih dvadeset godina kod izvođenja
šumskih radova postignut značajan napredak uvođenjem
visokomehaniziranih i specijaliziranih strojeva
koji omogućuju ekološko, profitabilno i društveno prihvatljivo
iskorištavanje šuma, još uvijek postoji potreba
za primjenom odgovarajuće politike i pravilnika o
ekološkoj sječi s ciljem promicanja održivosti proizvoda
od drva i sporednih šumskih proizvoda.