DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 96     <-- 96 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


OBIČNA JELA (Abies alba, Mill.) U HRVATSKOJ


SILVER FIR (Abies alba, Mill.) IN CROATIA


Izdavač znanstvene monografije Obična jela (Abies
alba Mill.) u Hrvatskoj je Akademija šumarskih znanosti
Zagreb, a suizdavač "Hrvatske šume" p.o. Zagreb.
Monografija je slijednik Monografije o hrastu
lužnjaku, a djelo je hrvatskih šumarskih i drvnotehnoloških
znanstvenika. Namjera je bila da se na osnovi
objavljenih radova o najznačajnijoj hrvatskoj crnogorici
napiše sve ono stoje do danas u nas poznato i istraženo.
Dakako da su pritom korištena i strana šumarska
iskustva stručnjaka i znanstvenika onih zemalja u kojima
je obična jela prirodno rasprostranjena i u kojima
je istraživana (Njemačka, Francuska, Italija, Slovačka,
republike bivše SFRJ).


jas u Dinaridima. One su sirovinski, a osobito ekološki
i prirodozaštitarski značajne. Zbog tradicije stručnoga
gospodarenja s jelom u Hrvatskoj koja dopire u 18.
stoljeće, njezinoga sve većega recentnoga ekološkoga
značenja i općega mišljenja kako je ona uz hrast lužnjak
najvrjednija hrvatska vrsta drveća, Akademija
šumarskih znanosti odlučila je tiskati znanstvenu
monografiju o jeli.


Na 3. sjednici Predsjedništva Akademije šumarskih
znanosti održanoj 17. ožujka 1988. godine prihvaćen
je program sadržaja monografije o jeli, izabrani su urednici
poglavlja koji su ujedno i članovi Uređivačkoga
vijeća s predsjednikom prof. dr. sc. Slavkom Mati ce
m, za glavnoga urednika izabran je prof. dr. sc. Branimir
Prpić, za tehničkog urednika Hranislav Jako vac,
dipl. ing. U uže Uredništvo monografije izabrani
su Josip Dundović , dipl. ing., prof. dr. sc. Slavko
Matić, prof. dr. sc. Joso Vukelić, dr. sc. Joso Grač
an te glavni urednik i tehnički urednik. Uredništvo je
uz potporu bivšega direktora "Hrvatskih šuma" Ivana
Tarnaj a, dipl. ing. i sadašnjega direktora Željka Ledinskog
, dipl. ing. uspješno završilo pripreme za
tiskanje monografije. Izdavač znanstvene monografije


o jeli je Akademija šumarskih znanosti, a suizdavač
"Hrvatske šume" Direkcija, Zagreb. Lektoriranje rukopisa
hrvatskoga teksta obavila je dr. se. Branka
Tafra, prijevod na engleski Renata Barac, prof, i
Ljerka Vaj agić, prof, a lektoriranje engleskoga teksta
Mark D a v i e s, prof.
Grafičku pripremu obavila je firma Župančić HR


d.o.o. Zagreb, a tiskanje Tiskara Meić, Sv. Klara Zagreb.
Naklada je 2500 primjeraka.
U izradi monografije sudjelovalo je 57 autora i koautora,
a tiskana je na hrvatskom i engleskom jeziku.
Monografija sadrži uvodni dio s proslovom, uvodom i
napisom o povijesti gospodarenja u jelovim šumama te
osam poglavlja čiji su urednici poznati šumarski znanstvenici.
Urednike i poglavlja navodimo u daljnjemu
tekstu, a imena ostalih autora i koautora nalazimo u
kazalu i tekstu pojedinih poglavlja.


1.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić - šumske zajednice i ekološke
prilike,
2.
prof, dr, se. Branimir Prpić - Ekološka konstitucija
obične jele i uloga jelovih šuma u prostoru,
3.
Akademik Mirko Vidaković - Oplemenjivanje obične
jele,