DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 92     <-- 92 -->        PDF

LITERATURA


B o n a c c i, O. (2000): Plavljene površine kao bitan dio
ekosistema, Hrvatska vodoprivreda 98, god. IX.,
23-26, Zagreb.


Bonacci, O. (2000): Korištenje ekološkim inženjeringom
pri upravljanju vodenim resursima, Hrvatska
vodoprivreda 96, god. IX., 46-49, Zagreb.


Crvenčanin, M., Pinčir, S. (1965): Problematika
ribarstva apatinskog plavnoga područja, Stručna
tema LŠG "Jelena", Apatin.


Getz, D. (1972): Prilog poznavanju gnježđenja divlje
patke, Anas platyrhynchos L., 1758., na području
Kopačkoga rita, Larus, vol. 24, pp. 79-110,
Zagreb.


Getz, D., Majstorović, V. (1991): Ugroženost Kopačkoga
rita, Priroda 4-5, 6, 7, 8, Zagreb.


Getz, D. (1998): Zaštita prirode Beljskoga lovišta,
Parka prirode i Posebnog zoološkog rezervata
"Kopački rit" u kontekstu povijesnih zbivanja
na tlu Baranje od druge polovice 18. stoljeća do
Domovinskoga rata 1991.-1995. godine, Šumarski
list 5/6, God. CXXIII, 245-260, Zagreb.


Getz, D. (1998): Početak kraja Kopačkoga jezera u
Baranji, Hrvatske šume 7-8, God. CXXII, 369373,
Zagreb.


Hidroprojekt, Zemaljski projektni zavod za melioracije
i regulacije, Zagreb (1954): Bilje-Kopačevo,
ekonomska dokumentacija melioracije Kopačkoga
rita, elaborat, Zagreb.


OBLJETNICE


Isako vić, I. (1969): Vodoprivreda i šumarstvo plavnih
područja, Jelen 38, God. XI, 16-19, Beograd.


Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda",
Organizacionajedinica Osijek (1991): Stručno
mišljenje, Upuštanje voda u Topoljski dunavac
i područje Kopačevo-Stara Drava, 1-2, Osijek.


Majstorović , V. (1998): Obrambeni nasip "Zmajevac-
Kopačevo" u Baranji, Građevinar 9, God.
40, 421-428, Zagreb.


M aj s t o r o v i ć, V. et al. (1997): Kopački rit, upravljani
hidroekosustav, Ekološko društvo "Zeleni
Osijek", (prigodna publikacija), Osijek.


Marjanović,D., Madjar,S. (1986): Odvodnja područja
Baranje i poljoprivrednih površina "Belja",
Zbornik radova, Tri stoljeća "Belja", Osijek.


Rössler, E. (1908): Das Riedmuseum von Bellye,
Der Aquila, Separatabdruck aus dem XV Bande,
1-17, Budapest.


Vasić, T (1965): Topolina pipa, Lepurus palustris
Scop., kao štetočina mekih liščara, doktorska dizertacija,
Jelen 2,0.C. Bilje, Beograd.


Wildermuth,H. (1978): Priroda kao zadaća, Državna
uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine,
Zagreb.


Zinke Environment Colsunting for General and Eaestern
Europe (1999): Wetland Management Goes
Beyond Borders, Danube Watch, 4/99, 10-11,


Prijam i zahvala na pokroviteljstvu predsjedniku RH Stjepanu Mesiću
PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE STJEPAN MESIĆ
PRIMIO ORGANIZACIJSKI ODBOR 235. OBLJETNICE ŠUMARIJE KRASNO
I 110. OBLJETNICE ROĐENJA prof. dr. JOSIPA BALENA, dipl. ing. šum.


Sredinom veljače, predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan M e s i ć, kao pokrovitelj spomenutih vrlo značajnih
šumarskih obljetnica, zajedno s prof. dr. Igorom
Dekanićem , savjetnikom za unutarnju politiku, primio
je članove organizacijskog odbora a sastavu: Zeljko
Ledinski , dipl. ing. šum. direktor J. P. "Hrvatske
šume", prof. dr. Slavko Matić , predsjednik Hrvatskoga
šumarskog društva, Milan Devčić, dipl. ing.
šum., pomoćnik direktora J. P. "Hrvatske šume", Jurica


Tomljanović , dipl. ing. šum. Upravitelj Uprave
šuma Senj i dr. se. Vice Ivančević, predsjednik Hrvatskoga
šumarskog društva, Ogranka Senj. Kao stoje
već objavljeno, predsjednik Stjepan Mesić rado se prihvatio
pokroviteljstva nad ovim vrlo značajnim šumarskim
obljetnicama, koje su održane krajem studenoga
prošle godine a Senju i Krasnu. Osnivanjem šumarije
Krasno, prije 235 godina, kao najstarije šumarije u našoj
zemlji, započelo je sustavno gospodarenje naših vi