DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Lj. Šmclkova: PELETIZACIJA SJf;MENA ŠUMSKIH DRVENASTIH VRSTA I NJEN UTJECAJ NA KLIJAVOST ... Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 243-248


ma, iako nije poboljšala klijavost sjemena, stimulirala
rast klijanaca u visinu i debljinu.


Zanimanje za peletizaciju sjemena johe pokazalo je
1998. godine i Javno poduzeće "Hrvatske šume", šumarija
Koprivnica. Uspostavili smo suradnju i osigurali
peletizaciju njihovog sjemena prama našim napucima.
Peleti su bili uspješno iskorišteni za uzgoj većeg
broja sadnog materijala za domaće potrebe. Ovime se
još više intenziviralo istraživanje obloženog sjemena
johe. Došli smo do novih saznanja, koja su potvrdila
prednosti peletizacije, s relativno najboljim učinkom u
usporedbi s ostalim vrstama drveća. U šumskom rasadniku
na nadmorskoj visini od 300 m, na tresetnom
supstratu mlade su biljčice u drugom vegetacijskom
razdoblju pokazale izvanredne dimenzije: njihova prosječna
visina bila je 100 cm, promjer u žilištu 9,3 mm,
težina u svježem stanju 22 grama, a prosušena 12 grama.
Prilikom proba s različitim tehnologijama sjetve
pokazalo se daje najbolja varijanta stavljanje obloženog
sjemena na ljepljive vodotopive trake na udaljeno


5.
ZAKLJUČCI I PREPORUKE -
Iz dobivenih rezultata proizlazi da je peletizacija
sjemena šumskog drveća stvarno progresivna metoda
uzgoja sadnog materijala s višestrukim pozitivnim učincima.
Osnovni problem predstavlja izbor prikladne
obložne smjese. Od dosadašnjih istraživanih varijanti
obložnih smjesa za sjeme smreke, bora i johe najpovoljnije
se pokazala na bazi bukove piljevine u koje se
dodaju fungicidi i insekticidi, a kao vezivo se upotrebljava
organsko ljepilo.


Naše spoznaje potvrđuju daje sjeme navedenih vrsta
obloženo ovakvom smjesom dostiglo jednaku klijavost
kao neobloženo sjeme, ali i za 10 % veću visinu i


LITERATURA


Belcher, W. (1968): Repelent - coated seed of loblolly
pine can be stratified. The Planters Notes, 19,
2, s. 10-12


Bjorkroth , G. (1972): Behandling av björtefrö inför


-
precisionssad. Rapp. Och Uppsatse 39, Skogshögskolan,
Stockholm
Muhle, O. & Hewicker, A.J. (1976): Trials with
pelleted forest seeds and seeds moented on paper
strips. Allg. Forst. - Jagdzeitung, 147, 1, s. 10-16


Simančik , F. (1983): Problematika vyuzivania semena,
hlavne šlachteneho v prevädzke velkoškolok.
In Semenarstvi a šlechteni lesnich drevin,
MLVH ČR, ČSAZ, s. 87-97


Šmelkova ,
L. (1985): Vysledky pokusu s kličenim
semien borovice sosny obaleneho zmesou na


sti 4-5 cm. Gušćom sjetvom razvijeni klijanci imali su


manje dimenzije i težinu manju za oko 10-25 %. Tako


đer su istraživane korelacije između svih dimenzija sa


dnica.
Utvrdilo je da su krivulje izjednačenja dobro


uklopljene (s indeksom korelacije 0,80 do 0,95). Prak


tično su primjenjive slijedeće korelacije:


D = 1,282 x H0´44"


V = 0,00045 x H"29


S = 0,00149 xHl%"


One omogućuju određivanje promjera D (mm), te


žinu u svježem stanju V (g) i suhom stanju S (g) kod 2


godišnjih sadnica topole razvijenih iz obloženog i neo


bloženog sjemena na temelju njihove visine H (cm).


Mjerenje visina je puno jednostavnije i lakše od kom


pletne izmjere D, V i S. To može znatno poboljšati rad


pri klasificiranju uzgojenog sadnog materijala i pri


kvantifikaciji stvorene biomase u šumskom rasadniku.


Kao primjer su dvije od navedenih korelacija prikaza


ne grafički (slika 1 i 2).


Conclusions and recommendations


promjer. Obloženo sjeme omogućuje produkciju vitalnijeg
sadnog materijala. Osim toga peletizacija ima veliku
praktičnu prednost zbog pojednostavljenosti sjetve
sjemena. Jako dobrom pokazala se nova tehnologija
sjetve kod koje se obloženo sjeme lijepi na vodotopivu
traku, pri čemu je optimalna gustoća sadnje (udaljenost
sjemenki) 4 do 5 cm.


Sve navedene spoznaje imaju opći karakter, statistički
su potvrđene s 99 % vjerojatnošću. Vrijede, naravno,
isključivo za uvjete u kojima je izvršen pokus, tj.
za uzgoj sadnica na otvorenim tresetnim supstratima.


-
References
bäze
karbohnojiva. Acta Facultatis Forestalis


Zvolen, 27, s. 50-68


Šmelkova , L. (1987): Kličenie a rast semenačikov z


obaleneho semena. Acta Facultatis Forestalis


Zvolen, 29, s. 87-111


Šmelkova, L. (1994): Kličenie a rast semenačikov


ihlicnatych drevin z peletizovaneho semena. Acta


Facultatis Forestalis Zvolen, XXXVI, s. 93-103