DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 89     <-- 89 -->        PDF

impresivan. Pašnjak je 80-tih godina preoran i zasijan
kukuruzom, a ptice su zauvijek nestale s ovoga mjesta.


Kroz ustavu "Kopačevo" (slika 3) bilo je moguće
upustiti stanovitu količinu vode u Dravicu, da se tome
nisu suprostavili vodoprivrednici iz Osijeka. Razlozi
zatvaranja ustave protumačeni su opasnošću od natapanja
nasipa i zaštitom retencije. Malo je čudno da ti
razlozi nisu vrijedili za dionicu nasipa "Zmajevac-Kopačevo"
(23-26 km) svega nekoliko kilometara sjevernije
gdje se nasip "kvasi" i od Ribnjaka "Belja" i od
Kopačkoga rita. Vjerojatno je na tom mjestu voda gušća,
a zrak manje zasićen kisikom?


Slika 3. Ustava "Kopačevo" na nasipu "Drava-Dunav" kod mjesta
Sakadaš, poprište brojnih ekoloških incidenata i zlorabe
ekologije u političke svrhe. Mjesto najvećeg onečišćenja u
dijelu Posebnog zoološkog rezervata "Kopački rit".


Ovakva neuvjerljiva tumačenja čelnih ljudi (osječke)
vodoprivrede nisu ulijevala povjerenje. Kasnije se
ispostavilo daje od zatvaranja ustave "Kopačevo" najveću
korist imalo desetak poljodjelaca, koji su (u arendi)
presušene bare iskoristili za uzgoj kukuruza. Njihove
namjere da se ritske oranice uz nasip iskoriste za vikend
naselje omeo je rat 1991. godine. Danas je Dravica
"čuvana" razasutim minskim poljima, pa ju rado
posjećuju ptice vodarice. Zabilježeno je gnježdenje crvenokljunih
labudova, a prema nekim saznanjima i sivih
divljih gusaka.


Paralelno s izgradnjom nasipa nastao je kanal Sakadaš
(Osječki, Novi kanal) čija je uloga u opstojnosti
ribe, zaštiti prirode i lokalnoj politici koja ima kontroverzno
značenje i ulogu. Zbog pojave "zijeva ribe",
brojnih ribokradica, kanal Sakadaš je često u središtu
pozornosti ljubitelja prirode, športskih ribolovaca, ribara
i "osječkih zelenih" koji se protive (krivo)lovu
ribe. Nerijetko novinske polemike završavaju optužbama
Ministarstva zaštite okoliša i Javne ustanove Parka
prirode, pa i tužbama na Sudu. Dok nije postojao kanal
Sakadaš "zijev ribe" isključivo je "zanimao": kormorane,
čaplje, galebove i druge ihtiofagne ptice.


Ovime nazočnost vodograditelja u Kopačkome ritu
nije završila. Godine 1980. u Kopački rit ponovno ulazi
teška mehanizacija beogradskoga preduzeća "Ivan Milutinovic"
zbog preustroja nasipa "Zmajevac-Kopačevo".
Iz ranijih (loših) iskustva s vodoprivredom ugovoreno
je pitanje nastalih šteta nakon završetka radova.
Nažalost i ovaj puta nije posao napravljen kako treba,
bile su zasipane prinasipne bare koje su služile pticama
kao zaklonište u vrijeme niskih vodostaja u ritu. S druge
strane pozajmište pijeska preobrazilo se u jezero
(prozvano Rupom) koje je privuklo brojne ribokradice.
Svakodnevni dolazak motoriziranih ribokradica, buka
njihovih motora, odbačeno smeće, novo formirane
rampe niz nasip za automobile, znatno su ekološki obezvrijedile
lokalitet (slika 4). Unatoč prijetnjama Sudom,
prinasipne bare nisu dovedene u prvobitno stanje,
a Rupa još i danas privlači ribokradice koji neposredno
i posredno ugrožavaju divlje životinje.


Slika 4. Bespravno formirana silazna rampa niz nasip "Drava-Dunav"
koja isključivo služi ribokradicama i drugim prijestupnicima
za dolazak na kanal Sakadaš. Do izgradnje nasipa
u blizini su bile tri kolonije čaplji ijedno veliko okupljalište
sova utina (Asio otus) koje su ubrzo nakon izgradnje
nasipa bile napuštene. Do izgradnje nasipa na ovo
mjesto se moglo doći iz Osijeka uz veće napore za 1-1,5
sati hoda, danas autom ili motorkotačem za 8-10 minuta.


Sam ulazak i nazočnost teške mehanizacije je zaseban
problem. Velik broj strojeva, bagera, plovećih nastambi
i ljudi (radnika), različite kulture i ekološke svijesti,
buka, dim strojeva, onečišćenje vode u blizini
plovećih nastambi nimalo nisu u suglasju s načelima i
zahtjevima zaštite prirode. Poslije završetka radova
ostao bi nered, polomljeno drveće, izgaženo prizemno
bilje, razni komunalni i industrijski otpad: kante ulja,
slomljeni dijelovi oruđa, strojeva, lokve izlivene nafte
i mazuta, cijevi bagera različitih profila koje su godinama
naruživale krajolik. Da li je to drukčije u Nizozemskoj,
Njemačkoj, Engleskoj ili Švicarskoj nije nam
poznato?


U porječju rijeke Drave (na baranjskoj strani) tijekom
obnove i preustroja "Dravskoga nasipa" trajno su