DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 84     <-- 84 -->        PDF

sječe i druge radove obavljaju na temelju propisa
Osnova gospodarenja, te da realizaciju planova
nadzire inspekcija, i da ne izlaze iz tih planovima
zadanih okvira,


predstavnici Parka prirode istakli su potrebu ugradnje
u Osnove gospodarenja određenih njihovih
uvjeta zaštite prirode, kako bi se zaštitile prilikom
sječe određene vrijednosti, koje do sada nisu bile u
dovoljnoj mjeri zaštićene, odnosno prepoznate,


svi su se sudionici složili da komunikacija i suradnja
šumarstva i zainteresiranih za gospodarenje
šumama u prostoru Parka prirode nije zadovoljava


juća i da se bezuvjetno mora dignuti na višu razinu,
kako bi se zadovoljili naoko različiti, ali ipak zajednički
interesi,


čišćenje cijeloga prostora Parka, a posebice šuma
od divljih odlagališta smeća, jedan je od primarnih
zadataka, pa je potrebna sinkronizirana aktivnost da
se taj akutan problem započne rješavati,


edukacija stanovništva mora biti sve prisutnija, a u
sklopu iste i upoznavanje s načinom i ciljevima gospodarenja
šumama.


Dujo Pavelić


LITERATURA:


1. Grupa autora, 1996.: Žumberak: "Baština i izazovi 3. Odjeli za uređivanje šuma, Uprava šuma Karlovac i
budućnosti" (Zbornik u čast 700-te obljetnice Zagreb: Osnove gospodarenja za gospodarske
prvog spomena imena Žumberak) jedinice koje ulaze u sastav Parka prirode
2.
Martinović, J., 1997.: "Tloznanstvo u zaštiti 4. Čampa, L., 1991.: "Po Žumberku i Gorjancima"
okoliša"
PROJEKTIRANI NESTANAK KOPACKOGA RITA


Politika agrara i Vodoprivrede u sukobu sa zaštitarima prirode


U časopisu "Hrvatska vodoprivreda" (studeni
2000., br. 28) pročitali smo vrlo zanimljiv članak uvaženoga
profesora Ognjena B o n a c c i a (2000.) "Plavljene
površine kao bitan dio ekosustava" u kojem objašnjava
pojavu poplave. Našu pozornost zaokupila su dva, za
nas, bitna zaključka: a) kritika upućena vodograditeljstvu
(vodograditeljima, H. vodoprivredi), koja se može
shvatiti kao pošteno priznanje slabe (eko) izobraženosti,
nerazvijenosti upravljačkih struktura, najčešće sukoba
interesa pojedinaca, a mi bi dodali uskih, često i osobnih
interesa vodećih ljudi u H. vodoprivredi, kojima u prošlosti,
a i danas, nije nimalo stalo do ekologije, zaštite


prirode i općenito do očuvanja preostalih izvornih dijelova
prirode s kojima još raspolaže Hrvatska. On je to
nazvao "tvrdima inženjerijskim pristupom, koji se po
njegovom uvjerenju postepeno napušta i prelazi (citiramo):
"... na prirodne sustave, tj. na renaturalizaciju plavljenih
površina i b) da o pojavi poplave različito razmišljaju
hidrolozi, geomorfolozi, ekonomisti i ekolozi, pa
su pristupi ovoj pojavi često dijametralno suprotni i najčešće
ih nije moguće usuglasiti.


No prije nego što objasnimo o čemu je riječ, nužno
je reci nešto o poplavi u Baranji.


POJAVA POPLAVE U BARANJI I KOPAČKOM RITU


Prema Bonacciu pojavu poplave u Baranji i glasovitom
Dunavsko-dravskom trokutu možemo definirati
poplavom kratkotrajnoga povratnoga razdoblja ili kao
prostor aktivnoga plavljenja područja.


Cijeli Kopački rit1 može se shvatiti kao velika retencija
za prihvat izlivenih dunavskih voda, koja ima prirodni
terenski prag, što omogućava da se tek mali dio


voda zadrži u ritu. Pri porastu Dunava voda ulazi u Kopački
rit, prelijeva i plavi terene, podiže svoju razinu
sve do kulminacije dotoka. Glavni dovodnik vode je
kanal Hulovo, a odvodnik kanal Renovo (Pustafok). Za
vrijeme poplava ovisno o vodostaju, uključuju se i drugi
kanali kao što su: Nagyhatfok, Pačfok (ili Bačfok),
Dombofok, Žemža, Kovačfok, Galješnica i drugi koji


1 Pod širim pojmom Kopački rit: a) podrazumijeva se poplavno područje ritova koje se nalazi sjevero-istočno od grada Osijeka, u Baranji,
u zamišljenom trokutu što ga čine rijeke Drava i Dunav. Rijeka Dunav je istočna, a rijeka Drava južna granica Kopačkoga rita. Zapadnom i
sjeverozapadnom granicom mogla bi se označiti zamišljena linija koja vodi cestom Osijek - Bilje - Kopačevo i kod Sakadaša se nadovezuje
na nasip "Zmajevac - Kopačevo" koji završava podno (lesne uzvisine) Zmajevačkc planine, gotovo na 1424 riječnom kilometru Dunava;
b) prema katastru Ribolovnog centra Apatina, Kopački rit je ribolovni revir istočno od sela Kopačeva veličine 4.360 ha (Crvenčanin - Pinčir,
1965); c) prema Zakonu o zaštiti prirode iz 1967. godine, Kopački rit je dio Posebnog zoološkog rezervata veličine 7.000 ha.