DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 77     <-- 77 -->        PDF

CUBASTI GNJURAC (Podiceps cristatus) - PTICA 2001. GODINE


Nakon crvenkaste lunje (Milvus milvus) jubilarne
ptice 2000. godine, za pticu prve godine novog tisućljeća
2001. proglašen je ćubasti gnjurac {Podiceps
cristatus), znana ptica močvarica, čiji je život vezan za
močvarna i vodena staništa Europe i Hrvatske. Za razliku
od sve prorjeđenije crvene lunje, za koju smo ustvrdili
da joj ugroženost proizlazi kao posljedica devastacije
životnog prostora (otvorenih oraničnih i livadnih
površina) i neodgovornog odnosa čovjeka prema
prirodi i okolišu, za aktualnu pticu godine to se ne bi
moglo reći. Ćubasti gnjurac ne samo daje česta i relativno
brojna ptica, nego je i poznata širem krugu ljudi.
Motritelji ptica mogu je vidjeti gotovo na svakom našem
ribnjaku, jezeru i/ili umjetnoj akumulaciji nizinskog
dijela zemlje, čije su obale prekrivene trskom, ša-
šom ili nekom drugom vodenom vegetacijom.


Koji je onda pravi razlog da ova prelijepa ptica močvarica
dobija status "ptice godine"? "Ne izabire se
uvijek ugrožena vrsta ptice, niti iznimno rijetka vrsta
koju ljudi nikada nisu vidjeli. Problem se može zahvatiti
i šire, tako da izabrana vrsta simbolički predstavlja
ujedinjene probleme u okolišu ..." napisala je ornitologinja
dr. se. Jasmina Mužinić u ovogodišnjem svibanjskom
broju časopisa "Hrvatska vodoprivreda".
Dok se na ugroženost livadnih biotopa upozorilo izborom
bijele rode (Ciconia ciconia), neprimjerenim gospodarenjem
oraničkih površina izborom već spomenute
crvenkaste lunje (Milvus milvus), izborom ovogodišnjeg
ćubastog gnjurca "skreće se pozornost na


Slika 1. Ćubasti gnjurac - ptica godine 2001.


vodu i probleme slobodnih voda u prirodi". A daje
voda naša strateška odrednica, nek posluže riječi iz
uvodnika urednice Branke Mataković -Paver iz
spomenutog broja "Hrvatskih šuma": Teško je kada
nema tekuće vode. Nikome ne pada na pamet da vodom
iz bunara ili udaljene česme puni do vrha kadu za
kupanje, da za pranje zubi potroši i po dvije litre vode


(koliko zna iscuriti iz slavine), da se od vrućine brani
zalijevanjem terasa... Predočite kako je tek onima koji
pješače kilometre i kilometre da bi donijeli tu dragocjenu
tekućinu tek za najnužnije potrebe. A kako žive
oni koji je nemaju odakle donijeti, nego vodu kupuju
kao i svaku drugu robu? Ako imaju čime.


Slika 2. lako slab letač ćubasti gnjurac u letu drži glavu i vrat ispod
razine tijela.


Prema znanstvenoj sistematici gnjurci spadaju u
red plijenorki (Pygodes), podred gnjurci (Podicipedidae)
i rod gnjurci (Podiceps). Od poznatih pet europskih
gnjuraca u nas, pored ćubastog gnjurca, gnijezde
još crnogrli gnjurac (Podiceps nigricollis) i mali gnjurac
(Tachyhabtus ruficollis), dok nam ušati gnjurac
(Podiceps auritus) i ridogrli gnjurac (Podiceps grise-
gena) dolaze samo na zimovanje.


Svi su gnjurci ptice vodenih staništa, jednako spretni
na vodi i pod vodom. Na kopnu su vrlo nespretni. U
svih pet vrsta osnovna boja perja tijela je ista, odozgo
tamno siva, a odozdo bijela. Gnijezda viju na stajaćim
vodama, močvarama i/ili jezerima, a tvore ih skupljene
vlati trske i drugih vodenih biljaka.


Ćubasti gnjurac najveći je i najpoznatiji od svih naših
gnjuraca. Veličine je divlje patke, od koje je manje
zdepast i dugovrat. Krila su mu uska i malena (u rasponu
mjeri 85 cm) pa nije čudo da slovi kao slab letač. U
vrijeme gniježđenja odlikuje se crnosmeđim produženim
perjem na glavi, koje formira a obliku ćube (kukme)
i riđim ovratnikom kojega u vrijeme snubljenja pri
maštovitim ljubavnim igrama oblikuje u lepezu, prekrivajući
perjem uši i gornji dio vrata. Nakon gniježđenja
gubi svadbeno ruho. Za razliku od divljih pataka spolovi
se ne razlikuju ni veličinom, ni bojom perja. Od odraslih
jedinki mlade lučimo po prugastom vratu i glavi.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 78     <-- 78 -->        PDF

U ćubastog gnjurca kljun je crven, jak i šiljat, na rubovima
sitno nazubljen. Prsti im nisu srasli plivajućim kožicama
kao u pataka, već je svaki prst za sebe obrubljen
plivaćom kožom koju na vrhovima prekrivaju plosnati
nokti. Dok pliva tijelo mu se samo plitko uranja u vodu,
nećujno zaranjajući. Pod vodom je vrlo brz, odbacujući
se snažnim zamasima nogu. Iako se hrani svim manjim
vodenim životinjama, od rakova, mekušaca i punoglavaca
do insekata i njihovih razvojnih oblika, riba mu je


najčešće na trpezi. Nije stoga čudo daje u prošlosti, uz
kormorana, bio široko proganjan i ubijan na ribnjacima.
Danas uživa potpunu zaštitu.


Daleko prije samog reprodukcijskog razdoblja, još
tijekom zime, dolazi do formiranja parova. Kada jednom
odabere područje gniježdenja, počinju posebni
obredi njihovih osebujnih „svadbenih svečanosti".
Neke od njih prikazuje slika 3 (a i b).


Slika 3. Neki od ceremonijala snubljcnja u vrijeme "svadbenih svečanosti"; a.
uspravni stav na površini vode pred izradu gnijezda, b. podvodno približavanje
partneru a "pingvin" stavu, (svi crteži iz Buch der Vogelwelt,
Stuttgart 1973.)


U razdoblju od svibnja do srpnja u plivajuće gnijezdo
ženka jednom godišnje snese 3-6 jaja, na kojima
naizmjence s mužjakom sjede 25-29 dana. Mladi su
potrkušci; čim se izvale iz jajeta i osuše spremni su zaplivati
pa čak i roniti. Umorivši se, redovno se uspnu
ženki na leda, koja su po vanjskoj strani providena nešto
produljenim perjem poput ograde, unutar koje se
ugodno smjeste i odmaraju.


Već smo istakli daje ćubasti gnjurac u nas čest i široko
rasprostranjen. Računa se da u Hrvatskoj gnijezdi
2500 do 3000 parova. Obitava na svim odgovarajućim
staništima Europe, uz izuzetak Islanda te najsjevernijih
dijelova Skandinavije i Rusije. U kasnu jesen usporedo
sa zamrzavanjem otvorenih voda seli na jug, zimujući
na priobalju mora i ušćima većih rijeka.


Od prve izabrane ptice godine, sivog sokola (Falco
peregrinus) godine 1971. pa do danas, prošlo je punih
30 godina otkako Njemački savez za zaštitu prirode iz
Bonna (NABU) provodi izbor europske ptice godine.
Ćubasti gnjurac tako je trideset prva vrsta po redu, čijim
se izborom, ponovimo to još jednom, nije toliko
željelo zaštititi ovu prelijepu pticu naših preostalih močvara,
koliko skrenuti pozornost na vodu i svu delikat


nost sve većeg iskorišćavanja slobodnih voda na kojima
obitava ovaj gnjurac. Kako prijedlog za pticu godine
NABU-a može proslijediti bilo koja europska zaštitarska
udruga, možda je red na nama šumarima da okupljeni
oko Hrvatskoga šumarskog društva istaknemo
neku od ugroženih šumskih vrsta za pticu godine 2002.
Ovo tim prije, jer je Generalna skupština UN-a upravo
tu godinu proglasila Međunarodnom godinom planina.


Alojzije Frković


Literatura
Heinzel, H., Fitter, R. i Parslow J. 1999: Ptice
Hrvatske i Europe. Hrvatsko ornitološko društvo,
Zagreb.
Knop, F. 1961/62: Gnjurci. Lovački vjesnik 7-8, str.
169-170.
Mužinić , J. 2001: Ćubasti gnjurac - ptica godine.
Hrvatska vodoprivreda 104, str. 52-53.