DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 76     <-- 76 -->        PDF

5.
UVJETI FINANCIRANJA
Uvjeti davanja zajmova utvrđuju se Ugovorom s Poslovno-inovacijskim centrom Hrvatske - BICRO.
Rok otplate konvencionalnih zajmova je do 7 godina s počekom otplate glavnice do 2 godine, a kamata se obračunava i
pripisuje glavnici. Interkalarna kamata u visini eskontne stope obračunava se i pripisuje glavnici.
Uvjetni zajmovi ugovaraju se po uvjetima koji proizlaze iz analize projekta, posebice novčanog toka poslovnog
plana/investicijske studije.


Minimalno obvezujuće osiguranje povrata zajma je projekt, te materijalna i nematerijalna imovina izgrađena/kupljena
ulaganjem ua projekt.
Natjecatelj snosi troškove izrade jednog poslovnog plana/investicijske studije, a u slučaju zaključenja ugovora o financiranju
projekta snosi i režijske troškove bankovnih usluga, te usluga procjene vrijednosti imovine za garancije.


6. NAČIN SUDJELOVANJA U PROGRAMU
Postupak natjecanja za sudjelovanje u Programu te za dodjelu financijskih sredstava ostvaruje se u dvije faze: pretprijavom
i prijavom projekta. Projekti koji temeljem pretprijave, u konkurenciji s ostalim projektima, zadobiju vodeća mjesta
na listi prvenstva, upućuju se u postupak izrade poslovnog plana, odnosno investicijske studije. Izrada poslovnog plana,
odnosno investicijske studije ujedno je i cvaluacija podobnosti projekta za financiranje.


7. IZRADA PRETPRIJAVE I PRIJAVE
Pretprijavu natjecatelj izrađuje sam pri čemu može koristiti besplatne usluge tehnologijskih centara u sustavu potpore
Ministarstva znanosti i tehnologije.
Izrada prijave podrazumijeva analizu projekta kroz izradu dva nezavisna poslovna plana ili investicijske studije u kojima
aktivno sudjeluje natjecatelj. Financiranje se ostvaruje na temelju dostatne podudarnosti nalaza nezavisnih analiza (prijava).


8. PRAĆENJE PROJEKATA
U slučaju financiranja projekta, natjecatelj ima pravo na besplatnu konzultantsku pomoć u sklopu nepovratnih sredstava.
Razvoj projekta podliježe stručnom praćenju.


9. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA I DOSTAVA PRETPRIJAVE
Natječajna dokumentacija za pretprijavu projekta dostupna je na Internet stranci Ministarstva znanosti i tehnologije
(http://www.mzt.hr/tehno_poduzeca/), to na slijedećim adresama:


Centar za transfer tehnologije, d.o.o. 10000 Zagreb, I. Lučića 5, Tel. (01) 6168 497, Faks. (01)6118 710,
e-mail: ctt@fsb.hr, Internet adresa: www.fsb.hr/~ctt/


Tehnološki centar Split, 21000 Split, Put Kopilice 5, Tel. (21) 314 677, 393 300 Faks. (021) 314 688,
e-mail: tcs@tcs.hr, Internet adresa: www.fsb.hr


Tehnološko-inovacijski centar Rijeka, d.o.o, 51000 Rijeka, J.P. Kamova 19. Tel. (051) 218 430, Faks. (051) 218 270,
e-mail: ticri@ri.tel.hr, Internet adresa: wvw.ticri.hr
Telnološko-razvojni centar Osijek, (u osnivanju), Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek. Tel. (031) 224 234,
Faks. (031) 207 017, e-mail: tco@unios.hr.
Potpunu dokumentaciju pretprijave natjecatelj upućuje poštom s povratnicom ili predaje osobno u tri primjerka, original i
dvije kopije, jednom od navedenih tehnologijskih centara s napomenom "Za javni cčatječaj - NE OTVARATI". Podaci se
obvezno dostavljaju i u digitalnom obliku ua disketi.


10. TAJNOST PODATAKA
Natjecateljima se garantira tajnost podataka.


11. TRAJANJE POZIVA
Javni poziv je otvoren tijekom 2001. godine ili do opoziva.


12. DODATNE OBAVIJESTI
Za sve dodatne obavijesti izvolite se obratiti navedenim tehnologijskim centrima.


Ministarstvo znanosti i tehnologije


KLASA: 381-01/01-1/15
UR. BROJ: 533-04-01-3