DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 75     <-- 75 -->        PDF

U skladu sa Smjernicama za proveribu Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka (HITRA) uključivanjem
domaćih znanstvenoistraživačkih potencijala i programom Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, a na temelju članka 14.
Uredbe o postupku provedbe programa Razvoja na znanju utemeljenih poduzeća te uvjetima i načinu financiranja Programa


(N.N. 33/2001) (dalje u tekstu "Uredba "),
1


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ministarstvo znanosti i tehnologije


upućuje


JAVNI POZIV


ZA PRIJAVLJIVANJE PODUZETNIČKIH PROJEKATA U PROGRAMU


RAZVOJNA ZNANJU UTEMELJENIH PODUZEĆA


Ovaj Program namijenjen je svim poduzetnicima, istraživačima i znanstvenicima te malim ili srednjim na znanju
utemeljenim poduzećima koji nude proizvod ili uslugu čija se tržišna vrijednost temelji na vlastitom istraživanju i razvoju,
tehnološki je napredan i razvija se za prepoznato tržište.


Program pruža povoljno financiranje projekata, stručnu potporu u svim fazama razvoja projekta uključujući suradnju sa
znanstvenoistraživačkim i razvojnim institucijama, razvoj postojećih i novih tržišta, razvoj tehnologija i poslovnih partnerstava.


1.
NATJECATELJI
hrvatski državljanin koji želi osnovati novo trgovačko društvo u Hrvatskoj u svrhu razvoja i komercijalizacije
proizvoda/usluge, poslovnih i proizvodnih procesa/postupaka temeljenih na naprednim tehnologijama:
malo i srednje trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u pretežitom privatnom vlasništvu, te upravljački
neovisno od drugih trgovačkih društava.


2.
NAČELA FINANCIRANJA
Prednost za financiranje imaju projekti koji udovoljavaju slijedećim načelima:


-
koji stvaraju proizvode i usluge više dodane vrijednosti,
-
koji su utemeljeni na tehničko-tehnologijskom istraživanju i razvoju,
-
koji su konkurentni na međunarodnom tržištu,
-
akademskog poduzetnišva
-
kod kojih je potvrđena poduzetnička sposobnost i upravljačko znanje natjecatelja,
kod kojih je ostvarena diverzifikacija izvora financiranja,
-
koji doprinose ravnomjernijem regionalnom razvitku,
koji jamče potrebnu razinu zaštite okoliša i održivog razvoja.
3.
NAČINI FINANCIRANJA
Temeljni instrumenti financiranja u Programu:


zajmovi uz povrat glavnice i kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke (konvencionalni zajmovi);


zajmovi iz točke 4. Članka 11. Uredbe (uvjetni zajmovi)


nepovratna sredstva za istraživačko-razvojne djelatnosti i stručne usluge.
Natjecatelj se može natjecati za financiranje istodobnom primjenom više navedenih financijskih instrumenata. Nepovratna
sredstva za istraživačko-razvojne i stručne usluge dodjeljuju se u kombinaciji s najmanje još jednim navedenim instrumentom.


4.
NEPOVRATNA SREDSTVA
Nepovratna sredstva za istraživačko-razvojne djelatnosti i stručne usluge ne mogu biti veća od 30 % vrijednosti ukupno
dodijeljenih sredstava po pojedinom projektu. Nepovratna sredstva uključuju izvođenje istraživačko-razvojnih djelatnosti na
registriranim znanstvenoistraživačkim ustanovama,


stručne konzultacije, te vođenje i praćenje poduzetničkih projekata posredstvom tehnologijskih centara i ostalih kompetentnih
institucija.