DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 74     <-- 74 -->        PDF

i


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ministarstvo znanosti i tehnologije


Temeljem Smjernica za provedbu Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka (HITRA) uključivanjem domaćih
znanstvenoistraživačkih potencijala, usvojenih na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 5. travnja 2001. godine, Ministarstvo znanosti i
tehnologije upućuje


JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA TEHNOLOGIJSKIH
ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA


VRSTE PROJEKATA


1.
Tehnologijskim istraživačko-razvojnim projektima potiču se sljedeće vrste projekata:
a.
tehnologijski projekti usmjereni na istraživanje, razvoj i usvajanje naprednih tehnologija (procesa/postupaka, proizvoda, usluga),
a obuhvaćaju predkomercijalni razvoj proizvoda i tehnologija do faze originalnih rješenja (prototipa/pilot faze);
b.
tehnologijski projekti iz domene strategijskih istraživanja, i to:
istraživanje i razvoj generičkih tehnologija;
istraživanja u transfernim znanostima.
UVJETI PRIJAVE


1.
Tehnologijske istraživačko-razvojne projekte mogu predložiti sve tizičke i pravne osobe u Hrvatskoj.
2.
Projekti se a pravilu izvode u znanstvenoistraživačkim pravnim osobama.
3.
Nositelji projekata mogu biti fizičke osobe u statusu istraživača i znanstvenika upisane u Popis znanstvenika i istraživača Ministarstva
(NN 93/95), odnosno znanstvenoistraživačke pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva
(NN 44/95).
4.
Ako predlagatelj projekrta nije a statusu nositelja a smislu prethodne točke, glavni istraživač na projektu mora imati taj status.
5.
Glavnui istraživač odgovoran je za realizaciju projekta.
NAČIN PRIJAVE


1.
Projekti se prijavljuju na propisanim formularima za prijavu tehnologijskih istraživačko-razvojnih projekata koji se mogu dobiti
isključivo na web adresi Ministarstva znanosti i tehnologije: www.mzt.hr/tehno_projekti/
2.
Pored podnošenja prijave u papirnatom obliku, potrebno je obvezno poslati prijavu i u digitalnom obliku, na disketi ili na e-mail
adresu: tehno_projekti@mzt.hr. U protivnom se prijedlog neće uzimati u razmatranje.
3.
Ispunjene i potpisane formulare treba poslati poštom ili predati osobno u tri primjerka na adresu:
Ministarstvo znanosti i tehnologije
Uprava za tehnologiju
Strossmaverov trg 4, 10000 Zagreb


JAVNI POZIV I OCJENE PROJEKATA


1.
lavni poziv otvoren je do opoziva.
2.
Prijedlozi projekata koji stignu u Munistarstvo znanosti i tehnologije do 15. srpnja 2001. godine bit će ocijenjeni i odluka o financiranju
projekta ili neprihvaćanju prijedloga bit će donesena do 30. rujna 2001. godine. Prijedlozi koji stignu do 30. rujna 2001. godine bit će
ocijenjeni i odluka donesena do 31. prosinca 2001. godine. Za projekte koji stignu poslije ovog roka Ministarstvo znanosti i tehnologije
ne preuzima obvezu ocjene u 2001. godini.
3.
Ocjena tehnologijskih istraživačko-razvojnih projekata vrši se proceduralno i tehnički na isti način kao i ocjena znanstvenoistraživačkih
projekata.
ZAVRŠNE NAPOMENE


1.
Rezultati javnog poziva bit će objavljetu na web stranici Ministarstva znanosti i tehnologije.
2.
U slučaju prihvaćanja projekta, čelnik ustanove glavnog istraživača, glavni istraživač, predlagatelj projekta te čelnik suradničke
ustanove obvezni su potpisati Ugovor za provedbu projekta s Ministarstvom znanosti i tehnologije u roku od 15 dana od dana objave
rezultata javnog poziva.
DODATNE OBAVIJESTI I INFORMACIJE


1.
Detaljnije informacije nalaze sc na web stranici Ministarstva znanosti i tehnologije: www.mzt.hr/tehlmo_projekti/
2.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Upravi za tehnologiju Ministarstva znanosti i tehnologije, Strossmaverov trg 4. tel. 01/459 44 45;
faks: 01/459 44 49: e-mail: tehno_projekti@mzt.hr
Klasa: 3 81-01/01-1/16
Ur. broj: 533-04-01-2
Ministarstvo znanosti i tehnologije