DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Lj. Smclkova: PELHTIZACUA SJEMENA ŠUMSKIH DRVENASTIH VRSTA I NJEN UTJECAJ NA KLIJAVOST Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 243-248


Tablica 1. Klijavost peletiziranog sjemena P,, P2 u usporedbi s kontrolom K (nepeletizirano sjeme)
Table 1 Germination of coated seeds P,, P2 compared to control K (coated seeds)


Varijanta Broj Prosječna Standardna
Vrsta drveta
Tree species
sjemena
Seed
variant
ponavljanja
Number of
repetitions
klijavost
Average
germination
devijacija
Standard
deviation
F-test
F().05(2,15) =3,6 8
(J) (n,) (Xj) (s,)
Obična smreka P, 4 83,7 9,1
(Picea abies) P2 10 81,0 8,2 F = 20,25/59,97 = 0,338
Common spruce K 4 84,2 3,7
Obični bor P, 4 69,5 8,6
(Pinus sylvestris) P2 10 64,7 12,8 F = 297,96/ 118,26 = 2,52
Scots pine K 4 78,7 5,9
Bor krivulj P, 4 83,2 8,4
(Pinus mugo) P2 10 81,9 9,5 F = 244,25 /74,96 = 3,26
Mugho pine K 4 94,7 5,6
Bijelajoha P, 4 42,5 5,3
(Alnus incana) P2 10 42,7 5,7 F = 93,08/56,97= 1,63
Grey alder K 4 36,6 8,8


4. RAST KLIJANACA IZ PELETIZIRANOG SJEMENA
Growth of seedlings from coated seeds
O razvoju i rastu klijanaca uzgojenih iz peletiziraklijavost,
visina klijanaca, promjer (debljina) i volunog
sjemena postoji vrlo malo konkretnih podataka. men imali su jednake ili čak u 1/3 slučajeva bolje reZbog
toga smo se prilikom svih naših pokusa bavili i zultate od kontrolnih klijanaca uzgojenih iz nepeletiziovom
problematikom. Istražili smo osnovne dimenzije ranog sjemena. Lošiji su se rezultati pojavili samo u jei
obujam peletiziranog sjemena. Pokazalo se, da i u sludnom
slučaju 1995. godine.
čajevima kada je obložna smjesa uzrokovala slabiju


Tablica 2. Visine H (mm) i promjeri D (mm) jednogodišnjih sadnica dobivenih iz peletiziranog sjemena P u usporedbi s kontrolom
K (nepeletizirano sjeme)
Table 2 Heights H (mm) and diameters D (mm) of one-year-old seedlings obtained from coated seeds P compared to control
K (coated seeds).


Standardna t-tcst
Broj Prosjek devijacija Razlika razlike


Vrsta drveta Dimenzije Sjeme


Number Average Standard Difference t-test


Tree species Dimensions Seeds


(n) deviation (xP-xK) of difference
to


P 497 132,2 26,1


Obična smreka H 7,70 4,96**


K 367 124,5 19,4


(Picea abies)


P 497 2,660 0,44


Common spruce D 0,09 3,10**


K 367 2,570 0,40
P 407 145,3 23,2


Obični bor H 8,50 4 27**


K 315 136,8 28,8


(Pinus sylvestris)


P 407 2,980 0,43


Scots pine D 0,12 3,39**


K 315 2,640 0,50
P 496 90,20 18,9


Bor krivulj H 6,20 5,08**


K 379 84,00 17,1


(Pinus mugo)


P 496 2,690 0,51


Mugho pine D 0,10 2,78**


K 379 2,590 0,54
P 255 246,2 41,7


2 99**


Bijelajoha H 12,60


K 146 233,6 39,9


(Alnus incana)


P 255 3,900 0,70


Grey alder D 0,19 2,7**


K 146 3,710 0,64