DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 69     <-- 69 -->        PDF

PROMOCIJA ZNANSTVENE MONOGRAFIJE
OBIČNA JELA (Abies alba Mill.) U HRVATSKOJ"


Kao predsjednik Akademije šumarskih znanosti i
predsjednik Uređivačkog vijeća prof. dr. sc. Slavko
Matić predstavio je znanstvenu monografiju "Obična
jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj". Izdavač je Akademija
šumarskih znanosti, a suizdavač "Hrvatske šume",
p.o. Zagreb.


Akademija šumarskih znanosti, osnovana je 1996.
godine na temelju odluke 99. skupštine HSD-a, održane
22. prosinca 1995. u Križevcima. Nastala je iz potrebe
objedinjavanja šumarskih znanstvenika iz raznih
šumarskih znanstvenih i drugih institucija, u rješavanju
sve složenijih problema, pred kojima se u današnjim
složenim ekološkim i gospodarskim uvjetima nalaze
šume i šumarstvo Hrvatske. Pored ostalog, cilj AŠZ je
promicanje i poticanje znanstvenog rada u šumarstvu,
upoznavanje javnosti sa znanstvenim postignućima šumarstva,
organiziranje znanstvenih i stručnih skupova
te promicanje i primjena znanstvenih i stručnih postignuća
u praksi. Da bi se to moglo ostvariti, potrebno je
iznaći mogućnost informiranja znanstvene i stručne
javnosti o dobivenim rezultatima istraživanja, posebno
objavljivanjem radova svojih članova u Zbornicima ili
na neki drugi način, gdje tiskanje monografija o različitim
vrstama drveća, šuma i šumskih područja ima
vrlo zapaženo mjesto.


Od približno 2 mil. ha šuma i šumskog zemljišta, na
onom dijelu gdje se rasprostiru šume, čak 95 % površine
su prirodne šume po sastavu autoktonih vrsta drveća
i grmlja, i po strukturi i načinu pomlađivanja. Od osnivanja
Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne
države do današnjih dana, šumarska struka i znanost
poduzimaju značajnu stručnu i znanstvenu aktivnost
usmjerenu na otkrivanje ljepote, prirodnosti, stabilnosti
i biološke raznolikosti hrvatskih šuma, njihovih
glavnih vrsta drveća, domaćoj i svjetskoj stručnoj javnosti.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i "Hrvatske
šume" 1992. god. izdaju monografiju "Sume u
Hrvatskoj" s ciljem prikazati prirodne šume RH koje
spadaju u najprirodnije šumske ekosustave Europe.
Ministarstvo polj. i šumarstva, "Hrvatske šume" i Šumarski
fakultet 1994. god. izdaju fotomonografiju
"Silvae nostrae Croatiae" na hrvatskome i engleskom
jeziku. Knjiga je namijenjena svim šumarskim stručnjacima
i prijateljima šumarske struke. HAZU Centar
za znanstveni rad Vinkovci i "Hrvatske šume" 1996.
god. izdaju monografiju "Hrast lužnjak u Hrvatskoj"
na hrvatskome i engleskom jeziku (nešto skrećeni prikaz)
uz obiman prikaz literature o hrastu lužnjaku.


Akademija šumarskih znanosti 1997. god. počela je
pripremati program za tiskanje monografije o jeli na hrvatskome
i engleskom jeziku uz obilan prikaz literature,
a uz sudjelovanje gotovo svih redovitih i izvanred


nih članova AŠZ. Izdavač ove monografije koju predstavljamo
je Akademija šumarskih znanosti, a suizdavač
su "Hrvatske šume", p.o. Zagreb. U cijelom razdoblju
od 1992. god. do danas uočavamo veliku izdavačku
aktivnost šumarske struke i znanosti, i to uz
učešće uglavnom istih stručnjaka i znanstvenika članova
AŠZ i HŠD-a. Također su u svim ovim aktivnostima
sudjelovale "Hrvatske šume", p.o. Zagreb, koje su i
inače temeljna institucija i pokretač stručnog i znanstvenog
rada u hrvatskome šumarstvu. Već preko 40
godine financiraju dio znanstvenog rada i znanstvenih
aktivnosti vezanih za probleme u radu sa šumom i šumarstvom.
Šumarski fakultet, Šumarski institut, Akademija
šumarskih znanosti i Hrvatsko šumarsko društvo,
u bliskoj suradnji sa šumarskom praksom koju predstavljaju
"Hrvatske šume" i Ministarstvo polj. i šumarstva,
utjelovljenje su jedinstva šumarske struke u Hrvatskoj.
Ugled koji šumarska struka ima u europskom
šumarstvu, kako na stručnom tako i znanstvenom polju,
priznata kvaliteta hrvatskih šuma, obilježena prirodnom
strukturom i biološkom raznolikošću, potrajnošću
stabilnošću i produktivnošću, najvećim dijelom su
rezultat povezanosti i dugogodišnje suradnje šumarske
prakse i znanosti. Obična jela uz hrast i bukvu predstavlja
temeljnu klimatogenu vrstu drveća. Oko 10 %
učešća u drvnoj zalihi, i oko 150.000 ha jelovih prebornih
šuma koje čini s bukvom, smrekom i ostalim
vrstama drveća, dostatan je razlog da joj pridajemo veliko
značenje. Preborne jelove šume daju temeljno
šumarsko obilježje područjima Gorski kotar i Lika.
Povijest šumarstva Hrvatske često je povezana s gospodarskim
zahvatima u njima. Na tom su području osnovane
prve šumarije u Hrvatskoj. Prve izmjere šuma,
karte i gospodarske osnove napravljene u tom vremenu
ukazuju na dosta drukčiju strukturu sastojina u odnosu
na današnje stanje, posebno na učešće obične jele
(prosječno 330 stabala po ha, od toga bukve 50 %, jele
28 %, smreke 14 % i ostalih vrsta 8 %). Danas vidimo
da se učešće jele i smreke povećalo i na 80 %. Taj podatak
može biti dobra misao vodilja kod istraživanja
današnje pojave sušenja jele nastale promjenom klime i
onečišćenjem zraka te širenja bukve na njena staništa.
Upravo na području jelovih šuma postoje gotovo 250godišnji
kontinuitet gospodarenja prebornim bukovojelovim
šumama. To je početak rada šumarske struke u
Hrvatskoj, kada i u svijetu, na što smo posebno ponosni.
Uvjereni smo da će ova znanstvena monografija o
običnoj jeli dati više informacija i konkretnih podataka


o gospodarenju jelom i njenim šumama, u prošlosti, današnjem
stanju i putu kojim ove šume trebaju ići u budućnosti.
Šumarska struka u Hrvatskoj sa svojom dugom
poviješću, obilježena velikanima koji su je osnovali
i održali na visokoj razini sa danas jedinstvenom i u