DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Mi nemamo lobija u politici. Prvih 5-6 godina u našoj
državi šumarska se struka borila na Saboru i ostalim
institucijama kako bi dokazala da nismo kriminalci,
a za ovu vlast ni ne postoji. Vlada je dala Program
razvoja u kojemu se šuma spominje jednom rečenicom


- kako treba onemogućiti nekontrolirano krčenje šuma,
što je nedopustivo mišljenje o šumarstvu. Ovih
dana mediji prenose kako nas Europa i svijet pritišću
da prodajemo šume, no o tome nemamo službenu informaciju,
da li se radi samo o privatnim šumama ili i o
državnim. A sada imamo u rukama tekst "Izmjena Zakona
o šumama" iz kojega između ostaloga izdvajamo
daje nadležnost trgovačkog društva (danas JP "Hrvatske
šume") isključivo u gospodarenju, a Ministarstva u
upravljanju šumama i šumskim zemljištem te da se
ovaj Prijedlog upućuje u Hrvatski sabor po kratkom
postupku. Nitko se s nama nije konzultirao, ovdje radi
politički lobi kojega mi nemamo, a ako se netko i pojavi
on se priključi političarima a ne struci.
Nemamo pristupa medijima - veća je pažnja na
HTV posvećena nojevima nego šumarstvu i drvnoj industriji.
Nešto bolje je s radijom, no općenito pristupa
medijima nemamo.


Nema zajedničkog nastupa s drvnom industrijom, a
to nas jedino može jače promovirati. Ako je 10.000 ljudi
u šumarstvu, 25.000 u drvnoj industriji, a tu su još i sporedne
djalatnosti, onda možemo izračunati koliko to sve


ovoj zemlji znači, a da ne govorimo o onih 43 % površine
šuma i šumskog zemljišta kojim gospodarimo. Jedini
cilj treba biti zajednički nastup na tržištu. Možemo biti
samo partneri ali ne na različitim stranama.


Zatvorenost pak samo u svoje okvire potiče misao o
nedostatnoj obrazovanosti, stoje točno, jer nam nedostaje
znanje iz poduzetništva i marketinga. Nadamo se
da će novi program nastave na Šumarskome fakultetu
to ispraviti. Moramo ojačiti sociološko marketinški
pristup struci s novom jasnom strategijom, a sve mora
ostati unutar struke koja može bolje a zaslužuje više.


U raspravi zamjenik direktora "Hrvatskih šuma"
Ivan H o d i ć, dipl. ing., naveo je nekoliko spornih članaka
iz spomenutog "Prijedloga zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o šumama, s konačnim prijedlogom
zakona" koji se ovih dana upućuje u saborsku proceduru
po hitnom postupku. Predlaže, da s ove Skupštine
uputimo zaključke zastupnicima u Hrvatskome saboru
i zatražimo mijenjanje samo neophodnih članaka a da
se Zakon o šumama, nakon sveobuhvatne stručne rasprave
uputi u redovitu proceduru.


Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen, pa će Povjerenstvo
za zaključke pripremiti zaključke a na temelju
njih će se pripremiti i uputiti zahtjev glede odnosnog
"Prijedloga" svim saborskim zastupnicima i članovima
Vlade.


ZAKLJUČCI 105. REDOVITE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA,
održane 13. lipnja 2001.


1.
Gospodarenje šumskim ekosustavima zahtijeva i
nalaže integralan, znanstveno-stručni pristup i
nedjeljivost u funkciji upravljanja i gospodarenja.
Takav pristup jasno nameću stalno rastuće
spoznaje o veličini i značaju takozvanih općih
dobara koje šuma proizvodi (kisik, pitka voda,
klima, krajolik), ali i njihovog održivog i kompetentno
kontroliranog korištenja.
2.
Prirodnost šuma Hrvatske u količini od čak 95 %,
i njihova bioraznolikost, temeljni su uvjeti stabilnosti
i potrajnosti toga najkompliciranijeg i izrazito
osjetljivog ekosustava, koji samo u takvom
stanju može imati maksimalnu proizvodnost drvne
tvari i općih dobara, te konačno kao najdragocjeniju
mogućnost svoje prirodne samoobnovljivosti.
Spoznaje o veličini i značaju svih ovih trajnih
funkcija šume, uvjetuju i upozoravaju na
opasnosti koje sa sobom nosi jednostrani, profitu
podređen pristup gospodarenju šumskim ekosustavima.
3.
Ukupno dosadašnje gospodarenje šumskim ekosustavima
Hrvatske, vjerodostojnim podacima svjedoči
izrazito korektno poštivanje temeljnih znanstveno-
stručnih postulata u pogledu potrajnog
(održivog) razvoja. Štoviše, jasno je vidljiv stalni
trend rasta šumskih površina, drvnih zaliha i prirasta.
Zbog trajne ugroženosti, sušenja šuma i degradacije
šumskih staništa, osnovna je preokupacija
znanosti i struke brza i učinkovita sanacija staništa
i obnova šuma. Takvi uzgojni zahvati mijenjaju
postojeće prioritete i ciljeve, te istovremeno
nalažu značajno veća ulaganja u uzgojne radove.


4.
Zbog mnogoznačnih vrijednosti i osobite važnosti
šumskih ekosustava, kao dobru od posebnog
interesa za Republiku Hrvatsku (čl. 52 Ustava),
Hrvatsko šumarsko društvo izražava upozorenje
Hrvatskom saboru, moli i zahtijeva da se Prijedlogom
zakona o izmjenama i dopunama zakona
o šumama, s konačnim prijedlogom zakona, koji
je upućen zastupnicima, isključe sve one odredbe
koje nisu nužne u hitnom postupku za preoblikovanje
ustroja iz javnog poduzeća u trgovačko
društvo. Čvrstog smo stajališta kako šumski ekosustav
zaslužuje temeljitiju, stručnu i osjetljivu
raspravu prije donošenja novih odredbi Zakona o
šumama.