DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Svi navedeni rezultati istraživanja nedvojbeno namukazuju na utjecaj prirodnih sastojina na povećanje njihove
stabilnosti, biološke raaznolikosti i produktivnosti.


Cilj svakog naprednog šumarstva, pa tako i hrvatskog,
trebao bi biti u prirodnom pomlađivanju prirodnih
sastojina te njihovoj njezi koja se temelji na proce-


Prof. dr. se. Joso Vukel ić :


sima koji se odvijaju u svakoj stabilnoj prirodnoj sastojini.
To je jedini način da nam šume ostanu i dalje stabiIne
i produktivne te da im na temeljima potrajnog gospodarenja,
koje je svojstveno našemu šumarstvu, osiguramo
vječnost.


ŠTO JE TO ŠUMA I NJEN ODRŽIVI RAZVOJ


Danas se u svijetu barata pojmom "održivi razvoj"


- to je pojam kojim se promiče novo načelo u želji da
se ujedine gospodarske socijalne i ekološke potrebe u
harmoničnu cjelinu. Tu ima i pristalica i oponenata da
li je to utopija ili jedini izlaz? Osnovne kritike kod
nas i u svijetu su, da nije definirano nulto stanje i da se
ne uzima u obzir veliki porast stanovništva, što uzrokuje
porast energije i nemogućnost kontroliranja takvoga
razvoja. Kod nas su najčešće pristalice toga bili sociolozi,
dok fundamentalce što će reći i nas, nitko nije ni
pitao. No u šumarstvu - ako je išta pogodno za definiciju
i primjenu termina održivi razvoj, onda je to prirodni
resurs koji je obnovljiv, a takvog resursa osim
šume nema. Mi govorimo o potrajnosti, to je načelo
koje potječe iz njemačkog šumarstva 1713. god., a u
Hrvatskoj isto načelo uvodi Marija Terezija 1769. god.
zakonskim uredbama o šumama Austrougarske.
U predmetu Uređivanja šuma kao studenti čuli smo
definiciju tada shvaćanu na malo drukčiji način: "s obzirom
na dobivanje prihoda, šumska gospodarstva možemo
organizirati tako da iz šume dobivamo svake godine
trajno podjednake prihode. Tako gospodarenje zovemo,
trajnim, potrajnijim gospodarenjem". Za to sijede
i potvrde na svjetskoj razni Rio i Helsinki. Potrajno
gospodarenje šumama definira se kao "gospodarenje i
iskorištavanje šuma i šumskih zemljišta na način i u
takvoj mjeri da se održava njihova biološka raznolikost,
vitalnost, produktivnost, sposobnost obnavljanja,
da sada i u budućnosti ispune ekološke, socijalne i gospodarske
funkcije na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj
razini i da ne štete drugim ekosustavima". Najkraća, a
potpuna definicija je "Šumskim bogatstvima i zemljištima
treba potrajno gospodariti da bi socijalno, gospodarski,
ekološki, kulturno i duhovno, koristili sadašnjim
i budućim generacijama". Bit toga je korištenje
kamata (prirasta) ali ne i glavnice (drvne zalihe) koja
mora ostati netaknuta. Najbolja pak definicija je ona
Petra Preradovića od prije 150 godina kada je i osnovano
Hrvatsko šumarsko društvo "nije blago ovo naše
domovine, glavnica je ono što mi uživati možemo a
potrošiti ne smijemo". Šumarskim radom kroz 150 godina
bili smo na tragu onoga što traži 21. stoljeće.


Uglavnom danas se u svijetu ukazuje na to da su se
mnogi suviše bazirali na klasičnu kratkoročnu korist


od šuma, zanemarujući šumske ekosustave i korist
koju od njih ljudi imaju, a koji rijetko imaju tržišnu vrijednost.
Stoga neki sugeriraju da bi prirodne šume morale
ostati državne šume a plantaže i si. u privatnom
vlasništvu. Država i politika nije baš veliki zagovornik
održivoga razvoja, više su to nevladine udruge kao
HŠD-a i npr. Pro-Silva, što je i nama poticaj da pri
HŠD-u osnujemo našu Pro-Silvu.


Kakva je situacija u Hrvatskoj?
Iz tablica zaliha iz 1986., 1996. i procjene za 2005. g.
za šume s kojima gospodare "Hrvatske šume", vidimo
vodi se gospodarenje po načelima održvoga razvoja.
Imali smo dvije nacionalne inventure, 1986. god. drvna
zaliha je 250 mil. m\ 1996. god. 278 mil. m3 - za sve
vrste drveća raste, osim za jelu koja je pala na 28 mil. m3
u tih 10 godina. U 2005. god. očekuje se drvna zaliha od
310 mil. m3. Znači i prije nego stoje svijet definirao održivi
razvoj bili smo na tragu apsolutno održivog razvoja,
potrajnog gospodarenja šumama, a da u tehnološkom
procesu, propisima i ponašanjima ne da nezaostajemo,
nego prednjačimo pa smo tu i ispred Europe.


No, problem je u sociologijskom i marketinškom
načelu, gdje kompletna struka apsolutno griješi. Tako
da se događa i ovih dana čitamo izjave političara daje
npr. Velebit očuvan zahvaljujući dosadašnjoj depresiji
u zadnjih 10-tak godina. Priznanje dobivaju Zelena akcija
i si., a hrvatska šumarska struka nije ni spomenuta.
Još je bilo takvih slučajeva, pa nam to daje pravo iznijeti
10-tak razloga zastoje to tako, bez namjere ikoga
vrijeđati, a s ciljem promijeniti nešto u odnosima naše
struke i javnosti.


Nema javnih rasprava i ne pišu se dovoljno knjige,
nismo održali raspravu hrvatske šume i održivi razvoj.


Ovo što danas govorimo u skladu je s tim, ali kao posebnu
temu to nismo raspravljali. To je učinila npr. Turistička
zajednica još 1994. god. U Rijeci je 1995. na Ekonomskom
fakultetu tiskana knjiga Ekonomika i održivi
razvoj, Državna uprava za zaštitu okoliša prevodila je
niz dokumenata koji govore o održivom razvoju itd. Danas
ćemo promovirati jednu izvanrednu knjigu (o jeli),
ali za nas šumare, za struku, što će nam značiti puno ali
možda bi nam više koristila knjiga, npr. "Šumarstvo za
nešumare". Krajnji je čas da na tome poradimo.