DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 63     <-- 63 -->        PDF

U odnosu na druge kopnene vegetacijske oblike, dobu i sastavu šumskoga ekološkoga sustava. Za poješuma
vrlo ekonomično postupa s vodom. Šuma je-vrlo dinosti vodnoga domaćinstva važne su vrste drveća i
korisna sa stajališta hidrologije prostora. Raspored vonjihova
biološka svojstva kao i dimenzije.
de u šumskome ekosustavu ovisi o vrsti drveća, sloju


Oborinska voda ulazi u šumu neposrednim pada


grmlja i prizemnoga rašća, čimbenicima reljefa, pedo


njem, prolaskom kroz krošnje i tečenjem niz deblo di


sustavnoj jedinici tla i količini oborina. Raspored vode


jelom se zadržava, a dijelom izlazi iz šume. Izlazak iz


u šumi uvijek je manje ili više povoljniji nego u povr


šume odvija se putem transpiracije, intercepcije, eva


šini bez šume.


poracije, površinskoga i podzemnoga otjecanja i pro-
Vodno domaćinstvo šume sastoji se iz više čimbenicjeđivanja
u podzemne tokove, (crtež 2)
ka koji ovise o količini i trajanju oborine, godišnjem


DIJELOVI VODNOGA DOMAĆINSTVA U SUMI


Legenda
O = oborine, T = transpiracija, I = intercepcija Zv = zračna vlaga, Po = površinsko otjecanje
E = evaporacija, No = neposredne oborine Ppo = podpovršinsko otjecanje, Pvo = procjedna voda
Td = tečenje niz stablo, Kk = kapanje kroz krošnju R = zaliha vode u ekosustavu


Klasičan Burgerov (1943) pokus u Alpama obasušnoga
razdoblja pala na livadu odmah izaziva povrvljen
u šumi i livadi dokazao je da kiša koja je poslije šinsko otjecanje vode, dok je ono u šumi kasnilo neko301