DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 57     <-- 57 -->        PDF

D. Kaućić: ANOMALIJE TEMPERATURA TLA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OŽUJAK KOLOVOZ 2000. Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 291-297
(sl. 3). Maksimalne terminske vrijednosti temperatura do 36.1 °C (Vinkovci). No, u Silbi se tlo zagrijalo i do
tla na spomenutoj su dubini narasle u zapadnim dijelo- 41.5 °C.
vima Hrvatske do 35.4 °C (Zagreb), a u istočnim čak i


Slika 3. Mjesečni hod temperature tla na 5 cm dubine tijekom svibnja 2000.
Picture 3 Monthly course of soil temperature at 5 cm depth from May 2000.


3.2.. Ljeto - Summer
I tijekom ljeta tlo je bilo vrlo toplo ( tab. 1). Na 5
cm dubine u zapadnim dijelovima Hrvatske temperature
tla bile su veće od prosječnih višegodišnjih vrijednosti
za 2.1 °C, a u istočnim dijelovima za 1.9 °C. Na
20 cm dubine razlika u odnosu na višegodišnji prosjek
u zapadnim dijelovima Hrvatske iznosi 2.0 °C, a u
istočnim dijelovima 1.5 °C.


Tijekom 2000. godine iznenadilo nas je vrlo toplo
tlo tijekom lipnja. Naime, srednja mjesečna temperatura
tla na 5 cm dubine bila je veća od srednje srednje
mjesečne temperature tla spomenute dubine u srpnju,
primjerice u Osijeku za 1.8 °C, a u Zagrebu za 2.5 °C.
No, tako nešto nije uobičajeno, jer je prosječna srednja
višegodišnja temperatura tla na 5 cm dubine u srpnju i
to u cijeloj Hrvatskoj veća od spomenute temperature
tla u lipnju.


Međutim, valja istaći kako se srednje mjesečne vrijednosti
temperatura tla u srpnju 2000. godine vrlo malo
razlikuju od višegodišnjih srednjih mjesečnih temperatura
tla na 5 i 20 cm dubine. No, tako nije bilo u
Dalmaciji. Primjerice, u Zadru je tlo na na 20 cm dubine
bilo toplije od višegodišnjeg prosjeka za 1.9 °C, a na
5 cm dubine za 2.2 °C.


Kaućić (1989) je na temelju višegodišnjih vrijednosti
temperatura tla vremenskog niza 1951-75. utvrdio
da su maksimalne srednje mjesečne temperature tla na
5 i 20 cm dubine u srpnju. No, 2000. godine maksimalne
su srednje mjesečne temperature tla na spomenutim
dubinama bile u kolovozu, a samo u Bjelovaru i V. Luci
čak i u lipnju. Osim navedenog, vrijedno je istaći da
je 2000. godine tlo u kolovozu na 5 cm dubine, primje


rice u Osijeku bilo toplije nego u srpnju za 2.5 °C, a u
Zagrebu za 3.2 °C.


3.3. Temperaturni pragovi Temperature of the
threshold
Razdoblje temperatura tla na 5 cm dubine, ali većih
od 5.0 °C (tab. 2. i 3.) 2000. godine počelo je mnogo
ranije od prosječnog višegodišnjeg datuma vremenskog
niza 1976-99. Primjerice, u Križevcima i Zagrebu
počelo je čak 10 dana ranije, u Vinkovcima i Đakovu
3 dana, a u Osijeku 2 dana ranije.


Tablica 2.Temperaturni pragovi (datum)
Table 2 Temperature of the threshold (date)


Dubina 5 cm
Temp. Temp.
Postaja prag
5°C
prag
10UC
(datum) (datum)
Bilogora 5.05 1.04.
Bjelovar 5.03. 30.03.
Daruvar 27.02. 29.03.
Đakovo 4.03. 1.04.
Gospić 15.03. 8.04.
Jastreb. 23.02. 27.03.
Krapina 28.02. 29.03.
Križevci 27.02. 29.03.
Ogulin 2.04. 3.04.
Opeke 1.03. 30.03.
Osijek 3.03. 29.03.
Pazin 27.02. 1.04.
Sisak 16.02. 27.03.
SI. Brod 1.03. 29.03.
Varaždin 1.03. 1.04.