DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 56     <-- 56 -->        PDF

D. Kaučić: ANOMALIJE TEMPERATURA TLA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OŽUJAK - KOLOVOZ 2000. Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 291-297
bilo je jednako toplo i duž obale i to u Poreču, Zadru i
Veloj Luci od 2.2 °C do 2.8 "C.


I na 20 cm dubine tla, tj. u zoni korijenja biljaka s
nešto dubljim korijenovim sustavom, tlo je bilo tog
proljeća vrlo toplo. Odstupanja od prosječnih višegodišnjih
vrijednosti u istočnim kontinentalnim dijelovima
Hrvatske bila su 1.7 °C, a zapadnim do 2.5 "C. No, u
Poreču i Veloj Luci odstupanja su bila znatno manja
nego na 5 cm dubine (1.3 "C do 1.5 °C).


Lemperature tla na analiziranim su dubinama tijekom
ožujka u zapadnim dijelovima Hrvatske bile veće
od prosječnih višegodišnjih vrijednosti za 0.5" C (Bjelovar)
do 1.1" C (Sisak). Međutim, razlike u odnosu na
prosječne višegodišnje vrijednosti u istočnim dijelovima
Hrvatske vrlo su male.


Izrazito toplo tlo bilo je tijekom travnja. Naime,
srednje mjesečne temperature tla na 5 cm dubine bile
su veće od prosječnih višegodišnjih vrijednosti u za


padnim dijelovima Hrvatske za 3.3 °C, a u istočnim za


2.9 °C.
Nagli porast temperatura tla u istočnim i zapadnim
dijelovima Hrvatske počeo je 7. travnja (si. 1.) Već od


10. travnja srednje dnevne temperature tla na 5 cm dubine
svakodnevno su bile veće od 10.0 °C, a od 14. travnja
i od 14.0 °C. Na 20 cm dubine (si. 2) temperature
tla veće od 10.0 °C svakodnevno su bile veće od 11.
travnja, a od 15.0 "C nakon 18. travnja.
I tijekom svibnja tlo je bilo toplo. U odnosu na prosječne
višegodišnje temperature tla, tlo je na 5 cm
dubine u istočnim dijelovima Hrvatske bilo toplije za


2.2 °C, a u zapadnim za 2.9 °C. Međutim, u Poreču i
Zadru tlo je bilo toplije čak za 5.1 °C.
Tijekom svibnja, izrazit porast temperatura tla počeo
je 6. a završio 19. svibnja. Srednje dnevne vrijednosti
temperatura tla na 5 cm dubine u tom su razdoblju
svakodnevno bile veće ili vrlo malo ispod 20.0 °C


Slika 2. Mjesečni hod temperature tla na 20 cm dubine tijekom travnja 2000.
Picture 2 Monthly course of soil temperature at 20 cm depth from April 2000.