DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 53     <-- 53 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 291-297
UDKL 630* 114 + 111


ANOMALIJE TEMPERATURA TLA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU
OŽUJAK - KOLOVOZ 2000.


ANOMALIES SOIL TEMPERATURES IN CROATIA FROM
MARCH TO AUGUST 2000.


Dražen KAUČIĆ*


SAŽETAK: Cilj rada je prikazati odstupanja temperatura tla od višegodišnjeg
prosjeka, datume nastupa temperatura tla većih od 5 "C i 10 "C i trendove
srednjih mjesečnih temperatura tla od ožujka do kolovoza 2000. godine.


U usporedbi s prosječnim višegodišnjim vrijednostima temperature tla na
5 cm i 20 cm dubine su te godine tijekom proljeća i ljeta bile znatno veće. Tijekom
proljeća su u zapadnim i istočnim dijelovima Hrvatske na 5 cm dubine izmjerena
odstupanja od 1.1 "C (Đakovo) do 3.8 "C (Križevci), a na 20 cm dubine
od 1.5 "C (Slavonski Brod) do 2.5 "C (Križevci). I u budućnosti možemo
vjerojatno očekivati znatno toplije tlo, na što ukazuje pozitivan linearni trend.


U odnosu na prosječne višegodišnje datume nastupa spomenutih temperatura
tla, 2000. godine temperature tla veće od 5 "C i 10 "Cponegdje su uranile
iza 10 dana.


Ključne riječi: temperature tla, proljeće i ljeto 2000., Hrvatska


1. UVOD - Introduction
Toplina tla ima posebnu važnost za tlo. Procesi pe-Tijekom 2000. godine temperature tla mjerile su se
dogeneze, svi fizikalno-kemijski, biokemijski i biolona
24 glavne i 16 običnih meteoroloških postaja. Na
ški procesi u tlu ne bi bili mogući bez topline. Toplina prostoru istočnih i zapadnih kontinentalnih krajeva Hrtla
utječe na energiju klijanja, nicanja, zriobu, morfolovatske
radilo je 17, u Dalmaciji 18, Lici i Gorskom
giju biljke, broj mikroorganizama itd. kotaru 2, a u Istri 3 postaje. Zbog različitih tipova tla u


Prema Sellersu (1965), hlađenje i zagrijavanje Hrvatskoj, odnosno njihove različite toplinske provod


određenih slojeva tla posljedica je smjera strujanja toljivosti,
spomenuti je broj postaja nedovoljan za cjelopline.
Promjena smjera strujanja topline uzrokom je viti pregled zagrijavanja i hlađenja tla Hrvatske. Međustvaranja
hladnih i toplih zona zatopljenja i zahlađenja. tim, kako su iz radova Penzara (1971 i 1978), Vukova
U vrijeme izlaska Sunca zona zatopljenja nalazi se u (1971), Pleško (1987) i Kaučića (1989) donekle pozsloju
od površine tla do otprilike 20 cm dubine. Tijenate
neke od karakteristika temperatura tla u


kom podneva ova se zona pomiče još dublje. U druHrvatskoj,
cilj je ovoga rada istaći neke od karaktegom
dijelu dana, kada je Sunce u zalaznoj putanji, temristika
temperatura tla u razdoblju ožujak-kolovoz
perature tla na površini opadaju, dok u dubljim slojevi2000.
godine.
ma polako rastu pa dolazi do termičke ravnoteže.


2. PODACI I METODA RADA - Data and method
U radu su analizirani podaci srednjih mjesečnih te prosječna višegodišnja temperatura tla spomenutih
temperatura tla na 5 cm i 20 cm dubine za 45 postaja, dubina vremenskog niza 1976-1999.
Za izačunavanje temperaturnih pragova primjenje*
Mr. se. Dražen Kaučić, Državni hidrometeorološki zavod,


ne su jednadžbe (Conrad, 1950):


Zagreb, Grič 3.