DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 51     <-- 51 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT ARHRE: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO Šumarski lisl br. 5 6, CXXV (2001), 2X3-290
Razvijanje proizvodnje biomase i uzgoja kultura u
kratkim ophodnjama kao mogućnosti produkcije obnovljivog
izvora energije predstavlja novi industrijski
potencijal nudeći koristi uzgajivačima, korisnicima tog
razvoja i proizvodnje te lokalnoj upravi i zaštiti okoliša.


Kulture kratkih ophodnji mogu doprinijeti raznolikosti
uzgoja u seljačkim gospodarstvima, što u razvijenim
zemljama privlači različite potpore, poticajna
sredstva i druge načine plaćanja, uključujući tu uporabu
neiskorištenih poljoprivrednih i drugih marginalnih


Slika 5. Službeno vozilo elektrane ARBRE također odražava po


kretačku ideju projekta "The Growing Energy Business"
Figure 5 The ARBRE power plant vehicle also reflects the driving


idea of the project: "The Growing Energy Business"


zemljišta. Takoder mogu osigurati zapošljavanje u seljačkim
kućanstvima, posebice tijekom zimskih mjeseci
kada se vrši sječa bioenergetskih nasada, dok su
ostali poljoprivredni radovi na polju završeni, a ujedno
se omogućuje i zapošljavanje djelatnika u osnovanim
energetskim postrojenjima na biomasu. Taj oblik
djelatnosti predstavlja trajan i potencijalno dobar urod
također i u okolini većih urbanih sredina. Tijekom
proljeća energetski nasadi, a posebno vrba, mogu biti
od koristi pčelarima kao prva proljetna paša, ali i poslužiti
kao područja s rekreacijskim pogodnostima
(šetališta, biciklističke ili jahačke staze), kao mjesta za
kampiranje, a koriste se i kao dobra zaštita jelenskoj
divljači i fazanima [13].


Istraživanja koje je provelo Ministarstvo trgovine i
industrije Velike Britanije, vezano za projekt ARBRE
potvrdila su da je energetska bilanca nasada brzorastućih
nasada pozitivna (faktor 1,20). Uspoređuje li se
energetska bilanca, ali i bilanca ugljika te raznih štetnih
tvari i ostalih utjecaja na okoliš (vode, tlo i bioraznolikost)
za nasade brzorastućih kultura s fosilnim
energentima, jasno je daje prednost takvog dobivanja
energije višestruka.


Za zemlju u tranziciji kao što je Hrvatska, ali i koja
još uvijek traži odgovarajuću strategiju razvoja te
najbolji način reformi u gotovo svim sektorima, primjer
elektrane ARBRE sigurno može biti poučan i koristan.


6. IZVORI
[1] Price, B. (1998): Electricity frombiomass. Financial
Times Energy, London: 129 pp.
[2] Grübler, A. et al. (1998): Global energy perspectives.
IIASA, WEC, Cambridge University
Press. Cambridge: 299 pp.
[3] Spitzer, J. (1998): The role of biomass in greenhouse
gas mitigation. IEA Bioenergy Position
Paper. IEA Bioenergy Task 25 International
Workshop "Between COP3 and COP4: The
Role of Bioenergy in Achieving the Targets Stipulated
in the Kyoto Protocol". Nokia: 117-122.
[4] Department of energy (1998): Challenges of Electric
Power Industry - Restructuring for Fuel
Suppliers. Document DOE/EIA-0623 UC-950,
http://www.eia.doe.gov/bookshelf.html
[5] J a n d r i 1 o v i ć N. (2000): Energetski zakoni u Hrvatskoj.
/9. Forum: Dan energije u Hrvatskoj:
zbornik radova./ Zagreb: Hrvatsko energetsko
društvo: 9-90.
[6] Palz, W. (1995): Future Options for Biomass in
Europe. Proceedings Workshop on Energy from
Bomass and Wastes, Dublin Castle: 2.
References


[7] Williams,
R. H. (1995): The Prospects for
Renewable Energy. Siemens Rewiew: 1-16.
[8] El Bassam,N.-(1998): Energy Plant Species. lames
& lames Ltd. London, pp321.
[9] Peutere , H. (1998): Energy in Finland 1998. IVO
Group:56-57.
[10] Hall, D. O. (1994): Biomass energy in industrialized
countries - a view from Europe. In: Agroforestry
and Land Use Change in Industrialized
Nations, 7"´ International Symposium of CIEC,
Berlin, pp. 287-329.
[11] Mi 11 er, G. T. (1992): Living in the environment,
7"´ ed. Wadsworth, Belmont: 233 pp.
[12]Hubbard,H.M. (1991): The real cost of energy.
Scientific American 264: 18-23.
[13] Kajba, D. (2001): Izravno priopćenje