DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 50     <-- 50 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT ARBRK: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO 1 ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO Šumarski list br. 5 6. CXXV (2001), 283-290
Elektrana ARBRE daje 10 MW električne snage, od
čega se 8 MW izravno predaje u lokalnu mrežu. Biomasa
se prvo rasplinjavanjem pretvara u stabilni gorivi
plin, koji se sastoji od većeg broja komponenata kao
što su vodik (H2), ugljični monoksid (CO), ugljični
dioksid (C02), metan (CH4), etan (C2ELJ and eten
(C2H4) te manje količine težik ugljikovodika. Plin tada
izgara u postrojenju s kombiniranim ciklusom koje sadrži
plinsku turbinu i parnu turbinu kako bi se povećala
učinkovitost. Ovakav se sustav naziva Biomass Integrated
Gasification Combined Cycle (BIG-CC).


Rasplinjavanje je termokemijski proces, pri kojem
se sirovina (ugljik) djelomično oksidira zagrijavanjem
do temperature od 1200 °C (850 °C u slučaju postrojenja
ARBRE), kako bi se proizveo stabilni gorivi plin.
Rasplinjavanje je kao proces za dobivanje plina poznato
već više od 180 godina. Plin nastaje djelomičnim izgaranjem
krute biomase u reaktoru s okomitim protjecanjem
u koji zrak ulazi odozdo, odozgo ili u sloj u kojem
se nalazi kruta biomasa. Sastav dobivenog plina
može se mijenjati ovisno o tempertari, tlaku, atmosferskim
uvjetima i vrsti procesa koji se koristi. Postoje tri
osnovna sustava rasplinjavanja: odozdo, odozgo i u
sloju (sustav instaliran u elektrani ARBRE). Pri rasplinjavanju
odozdo, nastali plin provodi se kroz najtopliju
zonu što izaziva raspadanje molekula velikih ugljikovodika.
Budući daje tako nastali plin vrlo visoke temperature,
potrebno ga je dodatno ohladiti pri izlazu iz
postrojenja. Pri rasplinjavanju odozgo nastali plinovi
vode se kroz hladniju zonu prema izvodu iz postrojenja.
Zbog toga se velike molekule ne raspadaju, te je


4. ZAKLJUČAK
Gospodarski razvoj usko je povezan s raspoloživošću
i korištenjem suvremenih izvora energije. Alexander
King, predsjednik Rimskog kluba, još je 1985. godine
upozorio na novu globalnu krizu:


"Nacionalne ekonomije trebale bi se upravljati
energetskom bilancom, a ne samo novčanom dimenzijom.
Novac je relativan i prolazan, a energija je nužna i
vječna. Trebamo shvatiti da su problemi energije, okoliša,
klime i razvoja međusobno usko povezani." [11]


Prema brojnim izvorima, jedna od najvećih prepreka
većem korištenju biomase je činjenica da se na energetskom
tržištu ne vrednuju troškovi, štete i rizici koji
nastaju korištenjem fosilnih goriva i nuklearne energije,
te neizravne koristi iz korištenja biomase. Incidenti
s izlijevanjem nafte iz tankera postaju sve češći, uzrokuju
teške i dugotrajne štete za okoliš i živi svijet, ali i
goleme troškove. Samo izravni troškovi incidenta
Exxon-Valdez za čišćenje obale iznosili su 2,2 milijarde
dolara, dok se medicinski troškovi i troškovi dekon


potrebno provesti čišćenje dobivenog plina. Ova je metoda
prikladnija za biomasu s većim sadržajem vlage.
Rasplinjavanje u sloju, kakvo se provodi u elektrani
ARBRE, najjednostavnija je metoda. Gorivo se ubacuje
kroz otvor na stijenci reaktora, gdje se odmah izlaže
struji vrućeg zraka i sloju koji pokreće rasplinjavanje.
Neposredan dodir vrućeg materijala sloja i goriva koje
se ubacuje osigurava učinkovit prijelaz topline.


U kombiniranom ciklusu kakav je instaliran u elektrani
ARBRE, proizvodnja električne energije odvija
se u dvije faze koje zajedno daju visoku učinkovitost.
Pročišćeni gorivi plin dijeli se u dvije struje. Prva struja
se kompresira i injektira u plinsku turbinu gdje izgara
na visokoj temperaturi. Izlazni plinovi iz turbine koji
su još uvijek na visokoj temperaturi, uvode se u kotao
kako bi se njihova energija dodatno iskoristila. Druga
struja plina izgara u kotlu, a nastala toplina služi kao
dodatak ispušnoj toplini iz turbine. Para iz kotla, zajedno
s parom iz rashlađivača izlaznih plinova koristi se
za pokretanje parne turbine, a para s izlaza parne turbine
kondenzira se u hibridnom postrojenju za hlađenje i
vraća u kotao.


Svaka od opisanih turbina povezana je s vlastitim
sinkronim generatorom, a ukupna snaga od 10 MW sastavljena
je od 4,75 MW iz plinske turbine te 5,25 MW
od parne turbine. Od toga se 2 MW koristi u postrojenju,
dok se 8 MW predaje u lokalnu električnu mrežu.
Ukupna termička učinkovitost iznosi 31 %, stoje gotovo
usporedivo s velikim konvencionalnim elektranama
na ugljen.


- Conclusion
taminacije nakon nuklearnog incidenta na Otoku 3 milje
procjenjuju na 1 milijardu dolara [12]. Troškovi
održavanja kanala za dobavu fosilnih goriva kroz vojne
akcije trebali bi se također uzeti u obzir, kao i cijeli
niz različitih drugih čimbenika.


Iskustva razvijenih zemalja pokazuju da osim brojnih
i očitih prednosti korištenje biomase za okoliš (izbjegavanje
emisije stakleničkih plinova, smanjena
emisija štetnih tvari, manji utjecaj na tlo, vode i bioraznolikost)
i posrednih utjecaja na nacionalno gospodarstvo
(otvaranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima,
poticanje lokalne i regionalne ekonomske aktivnosti
i si.), biomasa već odavno predstavlja unosan posao.
U europskim se zemljama već iz biomase proizvode
znatni udjeli energije (Austrija 15 %, Finska i Švedska
25 %), a biomasom (iverje, peleti, briketi,...) se trguje
čak i na velike udaljenosti kao što je između Kanade
i Švedske.