DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list hr. 5-6, CXXV (2001), 243-248
UDK 630* 232.3 (001)


PELETIZACIJA SJEMENA ŠUMSKIH DRVENASTIH VRSTA I
NJEN UTJECAJ NA KLIJAVOST I RAST KLIJANACA


COATING OF SEEDS OF FOREST WOODY SPECIES AND ITS IMPACT
ON THE GERMINATION AND GROWTH OF SEEDLINGS


Ljubica ŠMELKOVA*


SAŽETAK: U članku se stručno objašnjava peletizacij a kao jedna od značajnih
alternativa predsjetvene pripreme sjemena šumskog drveća. Vrednuju
se do sada postignuti rezultati o njenom utjecaju na klijavost sjemena i dalji
rast sadnica. Ukazuje se na potrebu izbora kvalitetne obložne smjese. Iznose
se rezultati pokusa u Slovačkoj od 1985. godine koje je autorica dobila. Najnoviji
rezultati pokazuju da je za peletizaciju sjemena smreke obične, bora
običnog, bora krivulja i bijele johe najbolja obložna smjesa od bukove piljevine,
dodataka fungicida i insekticida, a kao vezivo se koristi organsko ljepilo.
Sjeme obloženo ovom smjesom imalo je u prosjeku jednaku klijavost kao i neobloženo
sjeme, ali su zato sadnice bile vitalnije, imale su u prosjeku za 10 %
veću visinu i promjer. Izuzetno pozitivno pokazala se peletizacija kod sadnica
johe. U daljnje prednosti peletizacije spada ujednačenost dimenzija sitnog sjemena
i pojednostavljenje sjetve. Kao optimalna metoda sjetve pokazalo se
Ijepljenje sjemena na vodotopivepapirnate trake s razmacima 4 do 5 cm.


Ključne riječi: peletizacija sjemena, metoda sjetve, klijavost, rast i
dimenzije klijanaca (sadnica).


1. PROBLEMATIKA Problem matter
Suvremene promjene ekoloških i ekonomskih uvjema
radni postupci uzgoja sadnica razvili su se do te
ta postavljaju nove zahtjeve i u područjima osnivanja mjere da se pozornost usmjerava na pojedinačno sješuma
i uzgoja sadnog materijala. me, a cilj je da se iz svakog uzgoji kvalitetna sadnica.


Za osiguranje dovoljne količine kvalitetnog sadnog Obzirom da se potrebe za dobivanje genetski visokomaterijala
potrebno je raspolagati s dovoljnom količikvalitetnog
sjemena neprestano povećavaju, osnovni
nom genetski i tehnički vrijednog sjemena pojedinih zadaci su iskorištenje i povećanje klijavosti sjemena,


drvenastih vrsta u okviru uzgojnog područja. U praksi odnosno uzgoj većeg broja sadnica iz svakog kilogratreba
u maksimalnoj mjeri iskoristiti svu raspoloživu ma sjemena. Do sada to kod crnogoričnih drvenastih
količinu sjemena i stvoriti uvjete za primjenu progrevrsta
uobičajnom rasadničarskom proizvodnjom uspisivnih
metoda uzgoja klijanaca i sadnica. Stoga u prvi jeva sa samo 16 % (Simančik , 1983).
plan dolazi povećanje iskoristivosti sjemena, mehaniJedan
od načina koji omogućuje stimulaciju klijavozacija
rada i kompletna ekonomizacija svih procesa u sti sjemena i rast klijanaca, a ujedno ispunjava i zahtjerasadničarskoj
proizvodnji. U pojedinim tehnologija-ve mehanizacije rasadničarske proizvodnje, je priprema


sjemena peletizacijom. U članku dajemo stručnu infor


maciju o načelima peletizacije i navodimo konkretne


rezultate koji se od nje mogu očekivati prema dosada


šnjim istraživanjima i iskustvima u Republici Slovačkoj


Dr. se. Ljubica Šmelkova, Šumarski fakultet Tehničkog Univerzi


(u istraživačkom projektu VEGA 1/7056/20).


teta u Zvolenu, Slovačka