DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 49     <-- 49 -->        PDF

J. Oomac: PROJEKT ARBRH; OURŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I ŠUMARSTVO IDU ZAJF.DNO Šumarski list br. 5- 6, CXXV (2001), 283-290
3.2. Izvori goriva - Fuel sources
Kao gorivo za elektranu se planiraju zajedno koristiti
dva tipa goriva i to sjecka brzorastućih vrba i šumski
ostaci. Nakon početnih pokusa s topolama, odlučeno
je da se uzgajaju vrbe na lokalnim poljoprivrednim
gospodarstvima u krugu od 50 milja (oko 80 km), na
zemlji, koja se zbog ograničenja Europske unije vezanih
za proizvodnju hrane više ne koristi (tzv. set-aside
land). Sada je za ovu svrhu u uporabi između 5 i 10 %
zemljišta koje se ne koristi, dok se u budućnosti s konačnim
povećanjem kapaciteta elektrane na 35 MW to
planira i povećati do 50 %, odnosno ukupno podići
7000 - 8000 ha nasada brzorastućih vrba.


Za potrebe nasada za elektranu (sadnja, žetva) koristi
se suvremena mehanizacija razvijena u Velikoj Bri-


Slika 3. Nasad vrba površine 2 ha u okolici elektrane ARBRE
Figure 3 Willow SRC, area 2 ha, near ARBRE plant


Ostatak potrebnog goriva sada se dobiva iveranjem
iz konvencionalnog šumarstva. Međutim, budući da su
šume iz kojih se biomasa doprema, više udaljene od
nasada vrba, podizanjem novih nasada u budućnosti će
se smanjivati udio šumske biomase, te će se tako uslijed
smanjenog transporta utjecati na reduciranje troškova
i pridonijeti zaštiti okoliša.


taniji, ali su razvijana i vlastita rješenja. Gustoća nasada
iznosi 15 000 sadnica po hektaru, a zasađeno je sedam
različitih klonova; jedan koji se tradicionalno uzgaja u
Velikoj Britaniji te šest uvezenih klonova iz Švedske
koji su prilagođeni uvjetima u Velikoj Britaniji, imaju
visok prinos i otpornost prema bolestima te su testirani i
odobreni od Šumarske komisije Velike Britanije.


U prvoj sezoni šibe vrbe narastu oko 3 do 4 metra, u
ovisnosti o uvjetima tla, a iz svake sadnice izniknu 2 do
3 izdanka koji se tada obrežu kako bi potaknuo intenzivniji
razvoj biljke. Nakon rezidbe, nasad se siječe
("žanje") svake tri godine, a visina šiba u trećoj godini
iznosi 6 do 7 metara. Očekivani prinos u prvoj žetvi iznosi
9-12 tona suhe tvari po hektaru i postepeno bi se
trebao povećati kako nasad postaje zreliji (slika 3 i 4).


Slika 4. Mladice vrbe
Figure 4 Willow coppice stool


3.3. Proces rasplinjavanja i proizvodnja električne
energije - Gasification process and power generation
Drvo se na postrojenje dovozi kamionima, pri čemu
se mjeri masa i sadržaj vlage, a pri elektrani postoji
skladište dostatno za četiri dana. Prije korištenja sjecka
se suši na otprilike 10% vlage, pri čemu se koristi
otpadna toplina iz procesa.