DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 48     <-- 48 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT ARBRE: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 283-290
manji nego pri uzgajanju uobičajenih poljoprivrednih Primjer na slici pokazuje daje za postrojenje snage 20
kultura. Na slici 1 prikazana je veza između potrebnog MW i uzgajanu kulturu prinosa 10 tona suhe tvari po
zemljišta za uzgoj biomase za proizvodnju električne hektaru potrebno 7000 ha, od čega će 10 % biti pod
energije i kapaciteta postrojenja. Dodatni su parametri određenom energetskom kulturom, odnosno da će se
prinos suhe tvari po hektaru i korištenje zemljišta u %. zauzeti zemljišta u radijusu od 14 km oko postrojenja.


Slika 1. Zauzeće zemljišta pri uzgajanju energetskih biljaka za proizvodnju električne energije iz biomase [10]
Figure 1 Land requirements for biomass power plants [10]


3. ELEKTRANA ARBRE - Arbre power plant
3.1. Organizacija projekta Energetskim programom Europske komisije
Naziv ARBRE skraćenica je od ARable Biomass THERMIE.
Renewable Energy, a sama elektrana je prvo komerOd
samog početka projekta, značajna se pozornost
cijalno postrojenje takvog tipa u Europi i trebala bi pridavala okolišu i smanjenom utjecaju na okoliš koji
proizvoditi dovoljno električne energije za opskrbu je projekt trebao ostvariti kako bi se opravdalo njegovo


oko 33 500 ljudi (slika 2). Projekt vodi, te posjeduje pokretanje, lako su se tijekom provedbe projekta pojaelektranu,
tvrtka First Renevvables, dio Kelda Group vili problemi s izvođačem radova, projekt je završen u
(http://www.keldagroup.com/), zajedno s partnerima: relativno kratkom roku s obzirom na svoje karakteritvrtkom TPS iz švedske, koja je razvila tehnologiju stike i to sa sljedećom dinamikom:
rasplinjavanja koja će se primijeniti na postrojenju; 1993.: Izrada studija utjecaja na okoliš i studija kori
Vladinim programom Non Fossil Fuel Obligation štenja zemljišta (područja za podizanje nasada
(NFFO);
vrba);
1994., 1995.: Prikupljanje sredstava i potpisivanje
ugovora s NFFO i EC Thermie;
1995.-1997.: Tri pokusa u tvrtki TPS kako bi se utvrdila
i potvrdila svojstva tehnologije rasplinjavanja;
1997.: Izrada projektne dokumentacije i dobivanje
dozvole za gradnju;
1998.: Početak izgradnje;


2000.: Raskid ugovora s glavnim izvođačem radova,
izgubljena jedna godina;
1997.-2000.: Podignuto 1150 ha nasada brzorastućih
vrba;
2001.: Početak rada postrojenja, podizanje dodatnih


Slika 2. Elektrana ARBRE


160 ha nasada.


Figure 2 ARBRE Power plant