DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 47     <-- 47 -->        PDF

J. Domac: PROJEKT ARBRE: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO Šumarski list br. 5 6, t´XXV (2001), 283-290
odrediti strategiju razvoja elektroenergetskog sustava,
kojom se određuju temeljni pravci razvoja. Među te
pravce razvitka mogu se uvrstiti dalje iskorištavanje
vodnih snaga s određivanjem prioriteta prema vodotocima,
određivanje strukture termoelektrana, izgradnja
toplana i centraliziranih toplinskih sustava za grijanje
gradova i opskrbu industrije, povećanje energetske
učinkovitosti posebice na strani potrošnje, primjena
obnovljivih izvora energije, realne cijene energije, tarifni
sustavi za umrežene energente itd.


Biomasa je poslije velikih hidroelektrana najznačajniji
obnovljivi izvor energije. Iako je u prošlosti korištena
uglavnom za dobivanje toplinske energije, u
novije se vrijeme sve više podižu i postrojenja za biomasu
za dobivanje električne energije, a očekuje se da
će se takav trend nastaviti i u budućnosti.


U velikom broju razvijenih zemalja prisutan je, ili je
čak već u velikoj mjeri uznapredovao, trend deregulacije
tržišta električne energije i restrukturirajućih promjena
u svim dijelovima elektroenergetskog sustava.
Sličan proces započeo je i u Hrvatskoj, te se procjenjuje
da će njegove posljedice imati značajan učinak na bu


duću proizvodnju električne energije iz biomase. Kako
će se proces tranzicije razvijati, pojačavat će se i potreba
za ekonomski konkurentnom, niskom cijenom električne
energije, ali i primjenom ekološki prihvatljivih
tehnologija i goriva. Iako su ova dva zahtjeva naizgled u
suprotnosti, takav je trend već vidljiv u brojnim zemljama
kao što su SAD, Finska, Nizozemska i si. [4, 5].


Daleko najznačajniji način proizvodnje električne
energije iz biomase, danas su kogeneracijska postrojenja
(istovremena proizvodnja toplinske i električne
energije). Osim malih, pojedinačnih sustava u sklopu
europskih elektroprivreda, trenutačno je instalirano
preko 1200 MVVe Š6Ć. Biomasa (najviše otpad iz drvne
industrije i poljoprivrede te komunalni otpad) se koristi
za proizvodnju električne energije u sustavima s
konvencionalnom parnom turbinom. U SAD je u takvim
sustavima instalirano više od 8000 MVVe [7]. Iako
su takva postrojenja prilično male snage, najčešće oko
20 MVVe, a zahtijevaju relativno visoke investicijske
troškove, ipak je moguće proizvesti električnu energiju
koja je cijenom konkurentna tamo gdje su na raspolaganju
dovoljne količine jeftine biomase (tablica 2).


Tablica 2. Pregled tehnologija za proizvodnju električne energije iz biomase [8]
Table 2 Power range and reported efficiences of different technologies [8]


Tehnologija Električna snaga u MWe Prosječna ukupna efikasnost u %


Parni motor
Parna turbina (protutlačna)
Parna turbina (kondenzacijska s oduzimanjem)
Parna turbina (kondenzacijska)
Plinski motor
Plinska turbina
Rasplinjavanje i kombinirani ciklus
Stirling motor
Gorive ćelije


Višu učinkovitost i niže investicijske troškove moguće
je postići u sustavima koji će koristiti plinske turbine.
Trenutačno se najviše razvijaju sustavi integriranog
rasplinjavanja biomase i plinske turbine (BIG/GT,
od engl. Biomass Integrated Gasifier/Gas Turbine) [8].
Rasplinjavanje je termokemijski proces pri kojem se
sirovina (ugljik) djelomično oksidira zagrijavanjem do
temperature od 1200 °C kako bi se proizveo stabilni
gorivi plin. Postoji nekoliko načina rasplinjavanja, a
dobiveni gorivi plin sastoji se uglavnom od CO, vodika
i metana, a goriva mu je vrijednost relativno niska i iznosi
između 4 i 6 MJ/Nm5. Od tehnologije rasplinjavanja
za proizvodnju električne energije dosta se očekuje
već u skoroj budućnosti. U razvoju su različiti sustavi u
Europi i obje Amerike. Prvo potpuno komercijalno postrojenje
za rasplinjavanje gradskog otpada pušteno je


1998. godine u pogon u Lahti, u Finskoj. Energija se iz


0,025-2,0 16
1 - 150 25
5-800 35
1 -800 40
0.025- 1.5 2
1 -200 35
5-450 55
0.0003 - ? 40
0.005 - ? 70


dobivenog plina proizvodi u sklopu kogeneracijskog
postrojenja ukupne snage 160 MVVe i 250 MVVth, od
čega se rasplinjavanjem pokriva 15% [9].


Postoji mišljenje da bi za proizvodnju električne
energije iz biomase trebalo uzgajati energetske biljke
na velikim površinama, provoditi masovnu sječu šuma
i slično, što bi sve imalo izrazito nepovoljan utjecaj na
okoliš. U stvarnosti se, međutim električna energija iz
biomase proizvodi isključivo u manjim postrojenjima
snage do 70 MWe, najčešće i puno manje, a energija se
proizvodi iz otpada i sporednih proizvoda poljoprivrede,
šumarstva i drvne industrije. Osim toga, biomasa
kao gorivo za proizvodnju električne energije može
predstavljati samo značajan dodatni, ali ne i najvažniji
element elektroenergetskog sustava. Čak i ako se energija
proizvodi iz plantažno uzgojenih biljaka, zauzeće
zemljišta je relativno malo, a utjecaj na okoliš bitno je