DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 46     <-- 46 -->        PDF

.1. Doniac: PROJEKTARBRE: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO Šumarski liši br. 5 6. CXXV (2001), 283-290


Procjena energetskog potencijala biomase, ali i buduće
uloge biomase u proizvodnji energije na nacionalnoj
i globalnoj razini prilično su zahtjevne zadaće, a rezutati
mogu znatno odstupati u ovisnosti o početnim
pretpostavkama, socijalnim i političkim uvjetima te
tehničkom razvoju. Stanje je dodatno otežano različitim
definicijama potencijala od različitih autora, pa se
tako razlikuje teoretski, raspoloživi, tehnički, ekonomski
potencijal itd. Jedna od postavki Konferencije o
okolišu i razvoju UN-a, održane 1992. u Rio de Janeiru
bio je RIGES model (engl. Renewable Intensive Global
Energy Scenario), koji je pokazao da bi se do 2050. godine
iz biomase moglo proizvoditi oko 50 % ukupnih
potreba za energijom. U modelu je pokazano da bi u istom
razdoblju udio obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji
električne energije mogao biti čak 60 % od čega
bi biomasa mogla imati značajan udio. Prema modelu,
povećanjem energetske učinkovitosti i ubrzanim uvođenjem
obnovljivih izvora, globalna bi se emisija CO,
u 2050. godini mogla smanjiti za čak 75 % u odnosu na
1985. godinu [1].


Model RIGES pretpostavlja podizanje oko 400 milijuna
ha plantaža za uzgoj biomase do 2025. godine.
Naglašava se održivost proizvodnje biomase kroz vraćanje
lišća i pepela u zemlju, međusadnju vrsta koje
vežu dušik te poduzimanje svih raspoloživih mjera za
sprječavanje erozije i odnošenja hranjiva iz tla. U modelu
se predviđa da se 62 % biomase dobiva iz uzgoja
na plantažama, 32 % iz ostataka poljoprivrede i šumarstva
te 6 % iz postojećih, ali bolje održavanih šuma.
Dakako, RIGES je samo pretpostavljeni model, a ne
stvarna politika, i iskazuje više što bi se moglo dogoditi
nego što će se događati.


Osim navedenog modela RIGES, postoje razne
druge procjene potencijala i buduće uloge biomase u
globalnoj energetskoj politici u budućnosti, no u svim
se scenarijima predviđa značajan porast i bitno značajnija
uloga (tablica 1). Za usporedbu može poslužiti podatak
daje u 1990. godini potrošnja energije u svijetu
iznosila 376,8 EJ, dok se u 2050. prema raznim scena-


Tablica 1. Uloga biomase u globalnoj energetskoj politici
prema raznim scenarijima u EJ [3]
Table 1 Role of biomass in global energy policy according
to different scenarios in EJ [3]


Scenario
2025. godina 2050. godina


Shell (1996)
85 220


IPCC(1996)
72 280


Greenpeace (1993) 114 181


Johansson et al. (1993) 145 206


WEC(1993)
59 157


Dessus et al.
135


LashofiTirpak(1991) 130 215


rijima očekuje potrošnja energije od 586 do 837 EJ [2].
Vrijedi istaknuti da čak i velike naftne kompanije poput
Shella, predviđaju značajan udio biomase, pa je nedavno
čak i u sklopu kompanije osnovan poseban
odjel, tzv. Shell Renewables, koji se bavi istraživanjem
i korištenjem obnovljivih izvora energije.


U Velikoj Britaniji trenutačno se iz obnovljivih izvora
zadovoljava svega oko 2% ukupne potrošnje
energije, ali je Vlada i tu postavila ambiciozne ciljeve.
Do 2010. godine planira se postići udio iz obnovljivih
izvora od 10% ukupne potrošnje energije, a za to su
odobrena i značajna financijska sredstva koja ukupno
iznose:


Preko 200 milijuna funti do 2010. za razvoj novih
tehnologija na području obnovljivih izvora,


29 milijuna funti subvencija za 22 000 ha energetskih
biljaka (srednjoročni cilj je podizanje ukupno
125 000 ha energetskih biljaka),


200 milijuna funti subvencija za kapitalne investicije
projekata korištenja biomase od 2001. do 2004.
godine,


14 do 20 milijuna funti za istraživačke projekte i razvoj
novih tehnologija korištenja energije biomase.
Većina podataka prikazanih u članku sakupljena je,
a fotografije snimljene tijekom autorova obilaska elektrane
kao sudionika sastanka Izvršnog odbora IEA
Bioenergy, u Yorku, u lipnju 2001. godine.


2. ULOGA BIOMASE U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU
The role of biomass in power system
Osnovna uloga elektroenergetskog sustava je neprekidna
isporuka potrebnih količina električne energije,
određene kvalitete i uz prihvatljive ekonomske
uvjete dobave. Međutim, kako se u proizvodnji električne
energije i općem razvoju mogu iskorištavati različiti
primarni izvori energije, planiranje izgradnje elektroenergetskog
sustava predstavlja vrlo specifično područje
razvoja.


Elektroenergetski sustav čini proizvodnja, prijenos
i distribucija električne energije. U načelu postoji vrlo
mnogo tehnički mogućih rješenja (različiti tipovi elektrana,
različiti parametri tih tipova elektrana, različiti
naponi, konfiguracije mreža, lokacije postrojenja itd.).
Isto tako, postoji i niz ograničenja uvjetovanih geografskim
položajem, rezervama energetskih izvora, lokacijom
potrošača itd. Zbog svega je toga potrebno