DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 45     <-- 45 -->        PDF

PREGLEDNl ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 5 6. CXXV (2001), 283-290
UDK 630* 262 i 238


PROJEKT ARBRE: ODRŽIVO ENERGETSKO PODUZETNIŠTVO I
ŠUMARSTVO IDU ZAJEDNO


ARBRE PROJECT: SUSTAINABLE ENERGY BUSINESS AND
FORESTRY CAN GO TOGETHER


Julije DOMAC*


SAŽETAK: Elektrana ARBRE u Eggboroughu kraj Yorka (Velika Britanija),
demonstracijski je projekt tehnologije rasplinjavanja biomase, prvo takve
vrste u Europi. U budućnosti ovakva postrojenja mogu znatno pridonijeti
opskrbi energijom u Velikoj Britaniji, ali i drugim europskim zemljama te pridonijeti
izvršavanju obveza vezano na smanjenje emisije stakleničkih plinova.
Prema protokolu iz Kyota, Europska unija se obvezala smanjiti emisiju stakleničkih
plinova za 8 % u odnosu na 1990. godinu, u razdoblju od 2008. do
2012. godine. Cilj Vlade Velike Britanije je, neovisno o obvezi Europske unije,
smanjiti emisiju CO, za 20% u odnosu na 1990. do 2010. godine. Za ispunjenje
tako zahtjevnog cilja, značajan se doprinos očekuje od projekata kao
stoje elektrana ARBRE, kapaciteta 10 MW. Kao gorivo, elektrana će koristiti
sječku dobivenu iz šumskog ostatka te brzorastućih nasada vrba koje uzgajaju
lokalni poljoprivrednici. Osobitost ovog postrojenja je da se za dobivanje
električne energije drvo pretvara u plin najnovijom tehnologijom rasplinjavanja,
a dobiveni se plin u energiju pretvara u visoko učinkovitom ciklusu
kombiniranog procesa. Osim tehnoloških, značajna osobitost projekta je i
poduzetnička, jer se s lokalnim poljoprivrednicima sklapa dugoročni ugovor


o uzgoju brzorastućih vrba te otkupu i opskrbi elektrane gorivom. Na ovaj se
način osim smanjenja utjecaja na okoliš ostvaruju i višestruko pozitivni socijalno-
ekonomski učinci projekta. Otvaruju se nova radna mjesta, a lokalnim
se poljoprivrednicima pruža mogućnost da koristeći zemlju koju ne mogu koristiti
za proizvodnju hrane, ostvare dodatni prihod. Do sada je podignuto
ukupno 1150 ha nasada brzorastućih vrba. Ove će se godine podići 160, a u
2002. godini planira se podići još 280 ha namijenjenih isključivo za proizvodnju
goriva za ovu elektranu.
Ključneplinovi
riječi: biomasa, elektrana, brzorastuće vrbe, staklenički
1. UVOD Introduction


Međunarodno prihvaćena potreba za obuzdava-šume koje se ne obnavljaju, ne pridonosi povećanju
njem i smanjenjem emisije stakleničkih plinova omoemisije
stakleničkih plinova i može se smatrati C02
gućila je biomasi, tom najstarijem izvoru energije koji neutralnim. Biomasa je značajan izvor energije u zemje
čovjek koristio, novi život. Korištenje biomase za ljama u razvoju, a njen udio u proizvodnji energije u
proizvodnju energije, osim u slučaju kada se sijeku razvijenim zemljama posljednjih je godina u stalnom


porastu i ponegdje već čini osjetan udio u ukupnoj po


*
Mr. sc. Julije Domac, dipl. ing.. Energetski institut "Hrvoje trošnji primarne energije.
Požar", Savska 163. 10000 Zagreb