DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 42     <-- 42 -->        PDF

R. Sabadi: PREGLED FRANCUSKOG PILANARSTVA Šumarski list br. 5 6. CXXV (2001). 273-281
Tražnja za bukovom piljenom gradom je zadovoljavajuća,
posebice stoga stoje tražnja iz Kine ostala visoka,
čak i u vrijeme istočnoazijske krize u Japanu.


Cijene ostalih vrsta drveta i sortimenata uglavnom
su uz manje promjene približno stalne već skoro pet
godina. To dakako ovisi o mnogobrojnim čimbenicima,
a i o činjenici da je piljena grada ostalih listača,
barem što se Francuske tiče, minorna.


Francusko pilanarstvo u EU. U EU proizvodilo se
1997. godine 71 milijun m3 piljene građe. Ta masa
usredotočena je 83 % na svega pet zemalja: Švedska,
Njemačka, Finska, Francuska i Austrija. U ukupnoj
proizvodnji piljene grade listača i četinjača, Francuska
je četvrta, ali je u proizvodnji piljene grade listača prva,
zauzimajući čak 39 % od ukupne proizvodnje piljene
grade listača.


U Europskoj uniji je 1997. godine proizvedeno 7,6
milijuna m3 piljene građe listača, od toga 3 milijuna m3
ili 39 % otpada na Francusku, drugo mjesto pripada
Njemačkoj s nešto preko 1 mil. m3, treće Italiji s nešto
ispod 1 mil. m3, itd.


Iste godine je u EU proizvedeno 63,6 mil. nT piljene
grade četinjača. Prvo mjesto po proizvodnji (24 %)
pripada Švedskoj, koja je proizvela 15,3 mil. m3 piljene
građe, druga je Njemačka (22 %) s proizvodnjom nešto
ispod 14 mil. m\ treća je Finska (17 %) s proizvodnjom
nešto ispod 11 mil. m3, četvrta Austrija (13 %) s
proizvodnjom oko 8,3 mil. m3, dok je Francuska četvrta
(11 %) s proizvodnjom oko 7 milijuna m\ koje slijede
ostale zemlje EU.


Slika 15. Proizvodnja piljene građe četinjača u EU 1997.
Figure 15 Production of conifer-ous sawnwood in EU 1997