DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 40     <-- 40 -->        PDF

R. Sabadi: PREGLED FRANCUSKOG PILANARSTVA Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 273-281
iznosio još samo 27 % s daljom tendencijom pada. Ako
novostvorenu vrijednost kao brojnik usporedimo s investicijama
u francuskom pi-lanarstvu, dobijamo postotak
investiranja, koji pokazuje lagani rast, od 13 %
1980., 12 % godine 1985., 16 % godine 1990., 14 %
godine 1995. i 15 % godine 1997. Taj pokazatelj nije


zavisan samo o učincima te industrije, već odražava i
konjunkturnu situaciju, koja je promatranih godina bila
vrlo kolebljiva.


Naime, devedesetih godina dolazi do dalekoistočne
gospodarske krize, koja je izazvala brojne poremećaje,
pored svih oblasti, i u pilanarstvu. Tako su npr. prestale


Slika. 11. Proizvodnja piljene građe u Francuskoj 1947-1996
Figure 11 Production of sawnwood in France 1947-1996


s radom mnogobrojne pilane na zapadu SAD, što se
odrazilo na sveopću konjunkturu, kako piljene grade
četinjača, tako i listača, jer su gotovo preko noći prestale
prodaje u Japanu. Taje kriza ujedno pokazala koliko
je Japan zapravo važan čimbenik svjetskog gospodarstva,
te daje Europa, zbog snažnih međusobnih gospodarskih
veza, barem krizu devedesetih, izdržala bez
nekih značajnijih poremećaja, što ne znači da će se to
uvijek dešavati.


Zahvaljujući oživljavanju tražnje u građevinarstvu,
proizvodnja piljene građe četinjača počela je ponovno
rasti od 1997. Godine 1998. proizvodnja iznosi 7,2 milijuna
m3 piljene građe četinjača (1996. godine 6,5 mil.
m3, 1997. godine 6,8 mil. m3), dok proizvodnja piljene
grade listača pokazuje stagnaciju (1996. godine 2,56
mil. m\ 2,50 mil. m3 1997. godine, a 2,51 mil. m3 1998.
godine). Proizvodnja piljene građe listača se u razdoblju
od 1985. do 1990. približavala količini oko 3 milijuna
m3. Godine 1998. samo je u piljenoj građi bukovine
zabilježen porast, zahvaljujući izvozu u jugoistočnu
Aziju. Francuska na taj način od 1996. godine izvozi
više piljene građe bukovine od piljene građe hrastovine,
vrste koja je inače bila vodeća listača pri izvozu.
Unatoč tom, u izvoz piljene građe listača ostaje inferio


ran rezultatima s početka devede-setih godina. Proizvodnja
piljene građe četinjača kretala se osamdesetih
godina u Francuskoj između 5 i 6 milijuna m\ Najveći
porast zabilježen je kod primorkog bora. Kako je rečeno,
izvoz piljene građe četinjača je u porastu.


Proizvodnja piljene građe četinjača usredotočena u
nekoliko departmana, polovica nacionalne proizvodnje
nalazi se unutar deset departmana, uglavnom u Landes
te na istoku zemlje, dok je glavna koncentracija pilanske
prerade listača na sjeveroistoku zemlje, ali je ravnomjernije
raspodijeljena diljem cijele zemlje.


Unatoč velike proizvodnje iz vlastitih šumskih izvora,
Francuska je značajan uvoznik piljene građe četinjača.
Kako je već rečeno, oživljavanje konjunkture u
građevinarstvu odrazilo se i na količine uvoza piljene
građe četinjača, 1995. godine uvezeno je 1,62 milijuna
m3, a 1998. godine 2,14 milijuna m3. U ukupnom uvozu
Francuske 85 % svekolikog uvoza dolazi iz Finske
(oko 0,8 mil. m3) Švedske (0,441 mil. m3), Njemačke
(0,342 mil. m3) i Rusije (0,234 mil. m3). Pad uvoza piljene
građe četinjača iz Sjeverne Amerike nastavlja se
tijekom cijelog razdoblja od 1995. do 1998., iako je
npr. pojedinačno uvoz kanadske piljene grade četinjača
iz Britanske Kolumbije porastao.


Novostvorena vrijednost je društveni proizvod, a udio te vrijednosti u ukupnom prihodu ili društvenom proizvodu je postotak dodane
vrijednosti, value added. To je dakle ukupna vrijednost nekog proizvoda ako se od nje odbiju materijalni troškovi.