DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 232.3 (001)
Šmelkova, Lj.: Peletizacija sjemena šumskih drvenastih vrsta i njen utjecaj na
klijavost i rast klijanaca


Coaling of Seeds of Forest Woody Species and its Impact on the Germination and Growth of Seedlings 243
UDK 630* 232.1 {Picea sitchensis (Bong.) Carr.) 001
B a 11 i a n , D.: Uspijevanje sitkanske smreke {Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u IUFRO pokusu
na području Kaknja


Success in the Growth of Sitka Spruce {Picea sitchensis (Bong.) Carr.) in IUFRO
Experiment in the Region of Kakanj 249


PRETIIODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* 517 + 518
Zcl lć.J. Međugorac,K.: Ovisnost gustoće prostornog drva nekih autoktonih vrsta drveća o
razdoblju prirodnog sušenja


The depedence of Stockwood Density of Some Autochthonous Trees on the Period of Natural Drying 263


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
UDK 630* 904
S abadi,R.: Pregled francuskog pilanarstva
A Survey of French Sawmilling Industries 273
UDK 630* 262+ 238
D o m ac , J.: Projekt ARBRE: Održivo energetsko poduzetništvo i šumarstvo idu zajedno
ARBRE Project: Sustainable Energy Business and Forestry can go Together 283


STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 114+111
Kauč i ć, D.: Anomalije temperatura tla u Hrvatskoj u razdoblju ožujak-kolovoz 2000.
Anomalies Soil Temperatures in Croatia from March to August 2000. 291


Jakovac , H.: DANI HRVATSKOGA ŠUMARSTVA 298


AKTUALNO
Uredništvo: RH - Ministarstvo znanosti i tehnologije: Javni pozivi 311
Frković, A.: Cubasti gnjurac {Podiceps cristatus) - ptica 2001. godine 315


ZAŠTITA PRIRODE
A r a č , K.: Žuti mukač {Bombinia variegata L.) 317
P a v c 1 i ć, D.: Šume i šumsko gospodarenje u prostoru Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje" 318
Getz, D.: Projektirani nestanak Kopačkoga rita 322


OBLJETNICE
Ivančević, V: Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić primio Organizacijski odbor 235.
obljetnice Šumarije Krasno i 110. obljetnice rođenja prof. dr. Josipa Balena, dipl. ing. šum. 331
Skoko, M.: Ivan Šavor, dipl. ing. šum. - stogodišnjak 333


KNJIGE I ČASOPISI
Prpić, B.: Obična jela {Abies alba, Mill.) u Hrvatskoj - Silver Fir {Abies alba, Mill.) in Croatia 335
Govorčin, S.: Brežnjak, M.: "Pilanska tehnologija drva" II - dio 340
Grospić, F: Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana 341, 345
Timarac, Z.: Druga knjiga o srnećoj divljači 349


IZLOŽBE
Frković, A.: Druga samostalna izložba slika šumarnika Cvetka Štanfelja 349


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
Pernar, N.: Sastanak ekspertne skupine za šumska tla 351
Pfeifer. D.: Međunarodni simpozij o genetskom diverzitetu u riječnim populacijama europske
crne topole i utjecaju na gospodarenje u ritskim ekosustavima (EUROPOP) 352


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Jako vac, H.: Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 354
Jako vac, FL: Zapisnik 105. redovite skupštine HŠD-a 360


IN MEMORIAM
Djelatnici šumarije Jasenovac: Davorin Kačera (1961-2000) 364


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora