DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 39     <-- 39 -->        PDF

R. Sabadi: PREGLED FRANCUSKOG PILANARSTVA Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001). 273-281
Slika 9. Broj pilana i proizvodnja u Francuskoj
Figure 9 Number of companies and production of sawnwood in France


Godine 1998. broj pilana u Francuskoj ispod je
3.000, dok je 1970. bilo 6.800 pilana. Posljedica toga
je da proizvodnja pilana koje prerađuju preko 8.000 m3
godišnje postaje većinskima. Trećina pilana prerađuje
u šumi po drugima izrađene trupce, a dvije trećine
uglavnom kupuju stojeće drvo od šumoposjednika.


Broj zaposlenih u pilanarstvu također je u stalnom
padu. Godine 1997. bilo u pilanarstvu je u Francuskoj
stalno zaposleno 17.400 uposlenika, sprema 18.600 u
1995., a 24.200 stalnih zaposlenika 1990. godine.


Slika 10. Okrupnjavanje pilanarstva u Francuskoj
Figure 10 Concentration of sawmills in France


U kategoriji pilanarstva sa 6 i više stalno zaposlenih,
broj poduzeća jednako se bitno mijenja kao i kod
ukupne oblasti, iako je njihov broj malo stalniji. 1980.
godine bilo je 1.048 tvrtki, 907 u 1985., 991 u 1990.
godini, 943 u 1995., a 977 u 1997. godini. U tim poduzećima
broj zaposlenih je oko 20.000, uz relativno malena
kolebanja u razdoblju od 1980 do 1997. Vrijednost
proizvodnje se međutim, bez obzira na inflaciju u
tom razdoblju (kupovna vrijednost francuske valute se


Izvoz pilanarske industrije ostaje ograničenim. U
1997. je on u pilanama s preko 6 zaposlenika i više bio
negdje oko 2,7 mlrd Ffrs, odnosno oko 17 % njihove
vrijednosti proizvod-nje. Taj omjer ostao je stalnim u
posljednjih dvadeset godina.


Lokacija pilana odražava lokaciju težišta sirovina.
Polovica ukupne proizvodnje pilanarstva dolazi iz petnaest
departmana poredanih uzduž pravca od Aquitaine
prema Lyonu i Metzu (Lorraine).


tijekom rečenih 18 godina smanjila na oko 0,55 Ffr
1997. naprama kupovnoj moći Ffr 1980 od 1 Ffr, tj. Ffr
1 Ffr,980 = 1,84 Ffr,w) povećala od 6 072 mil Ffrs1980 na
15 431 milijuna Ffrs1997.). Pilanarstvo je izvozilo 1980.
godine oko 11 % svoje proizvodnje, a 17 % 1997. godine.
I u Francuskoj, kao uostalom i u drugim industrijski
razvijenim europskim zemljama, udio novostvorene
vrijednosti u ukupnom prihodu2 pokazuje značajan
pad: u 1980. taj postotak iznosio je 34 %, da bi 1997.