DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 38     <-- 38 -->        PDF

R. Sabadi: PRKGLED FRANCUSKOG PIL.ANARSTVA Šumarski list br. 5-6. CXXV (2001), 273-281
Slika 6. Ukupne sječe 1996. u EU Slika 7. Proizvodnja trupaca četinjača 1996. u EU
Figure 6 Total wood harvest in 1996 in the EU Figure 7 Production of conifcreous logs 1996 in EU


snažnim domaćim resursima, zahvaljujući visokoj raz- nekim proizvodima iz šumarske i drvoprerađivačke
vijenosti i raspoloživoj kupovnoj moći, Francuska je u grane ovisna o uvozu, kako će to kasnije biti prikazano.


PILANARSTVO U FRANCUSKOJ


Suvremen razvoj u svim sferama ljudske djelatnosti
ide nazaustavljivo prema globalizaciji, koji je očit
posebno u proizvodnji ključnih proizvoda. U drvopreradivačkoj
oblasti to su pilane, tvornice drvnih ploča te
proizvodnja celuloze i papira. Tijekom posljednjih
tridesetak godina sve je naglašeniji trend (i u novije
doba sve ubrzaniji) okrupnjivanja u tim proiz-vodnjama.
Samo su u Europi nastupile posebne okolnosti, jer
se svakodnevno puštaju u proiz-vodnju sve veće i usavršenije
pilane, u kojima je količina pilanskih proizvoda
po zaposlenom čak stotinu puta veća od dojučerašnjih,
malih obiteljskih pilana. Na slikama 8. i s9. prikazan
je aktualan trend u francuskom pilanarstvu posljednjih
tridesetak godina.


PROIZVODNJA, IZVOZ I UVOZ DRVA, DRVNIH PROIZVODA, CELULOZE I PAPIRA FRANCUSKA
PRODUCTION, EXPORTS AND IMPORTS OF TIMBER, PRODUCTS THEREOF, PULP AND PAPER
PILJENA GRAĐA ČETINJAČA I LISTAČA - CONIFEROUS AND NONCONIFEREOUS SAWNWOOD
U 1000 m\ vrijednosti u milijunima US$ - In 1 000 m\ values in Mill. USS


Proizvodnja Uv oz Izvoz


Godina
Ukupno Četinjače Listače
Četinjače
1.000 m´ mil. USS
Listače
1.000 m´ mil. US$
Cetin
1.000 m´
iače
mil. USS
List
1.000 m3
iče
mil. USS
1982 9 049 5619 3 531 2 057 305,1 543 178,3 225 28,8 536 103,7
1983 9 005 5 588 3418 1 892 271,2 473 142,7 209 23,9 552 104,8
1984 9 038 5 689 3 350 1 521 219,8 405 117,7 207 21,9 650 118,4
1985 9 087 5 792 3 295 1 511 209,0 458 131,4 222 23,6 665 121,0
1986 9318 5 834 3 484 1 738 291,9 476 151,8 231 32,3 673 156,8
1987 9612 6 061 3 552 1 897 365,8 584 218,2 255 42,0 690 194,7
1988 10 248 6 451 3 797 2 103 427.1 550 224,3 330 59,6 704 208,2
1989 10 655 6818 3 838 1 831 389,4 577 248,2 427 69,9 781 226.1
1990 10 960 7 049 3911 1 742 477,5 575 283,6 460 94,2 731 284,0
1991 10 974 6 904 4 070 1 757 441,9 530 256,4 399 73,7 691 273,0
1992 10 488 6 650 3 838 1401 386,1 554 279,2 346 73,3 668 254,3
1993 9 132 6 166 2 966 1 412 302,3 429 222,9 370 68,0 675 223,6
1994 9 649 6 649 3 000 1 625 412,7 482 280,0 395 79,3 674 268,6
1995 9 848 6 827 3 021 1 562 436,8 543 318,0 386 97,0 782 287,5
1996 9 590 6 650 2 940 1 767 408,9 447 250,8 393 88,9 844 268.8


IZVOR: FAO Statistical Yearbook. 1982-1996, Forest Products, Rome