DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 37     <-- 37 -->        PDF

R. Sabadi: PREGLED FRANCUSKOG PILANARSTVA Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 273-281
Slika 4. Stojeća drvna zaliha u gospodarskim šumama u Francuskoj prema vrstama drveta u 1 000 m3 s korom
Figure 4 Growing stock in exploitable forests in France by tree species in 1,000 cu.m. over bark


Celulozno drvo Komercijalno ogrjevno drvo
Pulpwood Marketed fuewood Ost. ind. drvo
15%


60/


» \ Other industrial timber
1


Trupci listača Trupci četinjača
Broadleaved logs Cnifcrous logs
29% 29%


Slika 5. Raspodjela vrijednosti sječe drveta 1997.
Figure 5 Distribution of the value of timber harvested 1997


razini 1994., dostigavši vrijednost 10,6 mlrd Ffrs. Drvo
za celulozu zabilježilo je najveći porast, 9 % u volumenu
i 12 % u vrijednosti. Vrijednost posječenog drveta
1997. godine proizlazi iz 78 % trupaca, 16 % industrijskog
drveta i 6 % ogrjevnog drva koje je bilo pred-


NETO GODIŠNJI PRIRAST SVIH DRVNIH IZVORA
(bez kore, 1 000 m3)


ZEMLJA Ukupno Četinjače Listače
Francuska 59312 26 061 33 251
EUROPA 442 603 288 667 153 982
Bivši SSSR 883 619 563 288 320 331


Izvor: The Forest Resources of the Temperate Zones, General Forest


metom prodaja. U 1997. najveća vrijednost proizvodnje
drva postignuta je u regiji Aqui-taine sa 16 % od
sveukupne vrijednosti šumskih proizvoda. Na si. 4.
prikazana je vrijednosna raspodjela pojedinih skupina
šumskih proizvoda proizvodnje 1997. godine.


U Europskoj uniji je 1996. godine posječeno 211
milijuna m3 trupaca i industrijskog drveta namijenjenih
pilanarstvu, preradi u furnir ili šperploče ili preradi
u celulozu. S 15% u toj masi Francuska je četvrti proizvođač,
iza Švedske koja je u proizvodnji sudjelovala
s 25 %, Finske s 20 % i Njemačke sa 16 %. Francuska
je proizvela gotovo polovicu trupaca listača unutar
EU, daleko ispred Njemačke i Italije. Zahvaljujući velikoj
raznolikosti svojih šuma, Francuska je ujedno treći
proizvođač u EU celuloznog drveta i četvrti proizvođač
trupaca četinjača. Njemačka s diversificiranijim
šumama, poput Francuske, ima čvrstu poziciju na tržištu
trupaca četinjača, listača i industrijskog drveta.
Osim njih u EU ni jedna se zemlja ne može pohvaliti
sudjelovanjem do 10 %.


U ukupnim sječama 31 milijuna m3 otpada na Francusku,
od čega su 13 milijuna m3 trupci četinjača, a 8
milijuna m3 trupci listača (1996). Postotni udjeli u EU
prikazani su na slikama 6, 7 i 8.


Na tako velikoj sirovinskoj osnovi logičan je dakako
i razvoj industrije prerade drveta u Francuskoj, koji
predstavlja važnu gospodarsku granu te zemlje, iako u
ukupnom bruto domaćem proizvodu šumarstvo i prerada
drveta sudjeluje sa svega nešto preko 3 %, uključivši
proizvodnju i preradu papira i kartona. Unatoč