DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 36     <-- 36 -->        PDF

R. Sabadi: PREGLED FRANCUSKOG PILANARSTVA Šumarski list br. 5-6. CXXV (2001), 273-281
Slika 1. Uporaba zemljišta u Francuskoj
Figure 1 Land Use in France


Francuska je šumovita 24,6 % od ukupne površine i
ima 13 405 000 ha šuma, od kojih su 3,514.000 ha javne
šume (ili 26 % od ukupne površine svih šuma), a
9,544.000 ha ili 74 % svih šuma su privatne.


Osim naprijed navedenih površina, klasificirano
kao "ostalo zemljište obraslo drvećem" nalazi se
1,044.000 ha ukupno, od čega je 160.000 ha u javnom,
a 936.000 ha u privatnom posjedu.


Drvna zaliha na površinama klasificiranima kao šume
i šumsko zemljište je 1,787,000.000 m\ a na površinama
izvan šuma 46,000.000 m3. Neto godišnji tečajni
prirast u šumama je 65,855.000 m3, a izvan šuma
1,732.000 m3. Ukupna godišnja sječa kreće se negdje
oko 48,000.000 m3 godišnje.1


Dvije trećine svih francuskih šuma su Iistače, među
kojima su najvažnije hrast i bukva. Jedna trećina svih
šuma, suprotno stanju u umjerenom pojasu Europe


npr. Njemačkoj i Austriji, su četinjače, medu kojima su
najzastupljeniji borovi, a tek potom smreka i jela, dok
su ariš i os-tale četinjače manje učestale. Skandinavske
pak šume pripadaju borealnoj regiji.


U Europskoj zajednici Švedska (317 ar/stan) i Finska
450 ar/stan), dominiraju po broju ari po stanovniku,
dok Nizozemska ima samo 2 ar/stanovniku. Francuska
pri tom zauzima visoko šesto mjesto sa 33 ari/stanovniku
šuma.


Ukupne šumske površine Europske zajednice pripadaju
pojedinim zemljama kako je prikazano na slici 2.


Slika 2. Šumske površine u Europskoj zajednici
Figure 2 The forested areas in the European Union


Kao što je poznato, domanijalna Francuska je administrativno
podijeljena u 22 regije i 95 departmana.
Najšumovitija regija je Aquitaine (sastoji se od departmana:
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne i
Pyrenees-Atlantique) kako je to vidljivo na slici 4.


Nakon loše konjunkture 1996. godine, proizvodnja
šumskih sortimenata u Francuskoj se 1997. našla na


i oo % /L~
Z-/\ z/l ~L7\ A-/\ A~/\ AS\ AS\ 4-/\ AY\ AV\ 4S\ ć-/\
90 %
80% Listačc Broadleaved
70% M
60 % 50
%
40%
30%20
%
Četinjače Conifers
10%
0% \A \A \A y\ \A
?n
bđ U IpLJfr


Slika 3. Odnos listača i četinjača u zemljama EU
Figure 3 Relation of broadleaved and co-niferous species in the EU


Mjerena bez kore. Sve prethodne količine izražavaju masu sa korom (tj. mjereno s korom)