DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI REVIEWS Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 273-281
UDK 630* 904


PREGLED FRANCUSKOG PILANARSTVA


A SURVEY OF FRENCH SAWMILLINQ INDUSTRIES


Rudolf SABADI*


SAŽETAK: Francuska je deset puta veća od Hrvatske i ima oko 12 puta
više stanovnika, ali su francuske šume po autoktonosti i prirodnom održanju
slične onima u Hrvatskoj, iako se posjedovne strukture bitno razlikuju (u
Francuskoj je privatan šumposjed 74 %). Preko jedne četvrtine zemlje pokriveno
je šumama, dvije trećine od njih su listače.


Drvna zaliha svih francuskih izvora je oko 1,8 mlrd.mi, a godišnje sječe
su oko 48 milijuna mS, što je silna osnova za razvoj prerade drva, koja po
koncepcijama i suvremenosti sve više sliči najnaprednijima. Jedan od prvih
znakova su nove pilane velikih kapaciteta i visokog stupnja iskorišćavanje
drveta.


Francuska sudjeluje u ukupnim sječama u EU 15 %, prva je među zemljama
EU u proizvodnji trupaca listača.


Kao visokorazvijena industrijska zemlja, s visokim životnim standardom,
Francuska je deficitarna u mnogim sortimentima drvne branše, trend koji će
se nastaviti, jer unatoč sve boljem njegovanju i korištenju šuma, manjak se ne
može namaknuti iz nacionalnih izvora.


Ključne riječi: Postotak šumovitosti - drvna zaliha - Prirast i sječa ~ Pilanarstvo
- Piljena građa četinjača i listača -Proizvodnja, izvoz i uvoz piljene
građe.


UVODNE NAPOMENE - Introductory remarks


Ovaj osvrt trebao bi našim šumarnicima i stručnjaobjavljen
serijom članaka u ŠL, odlučeno je da se pricima
u industriji drveta približiti Francusku. Iako je kažu neki segmenti francuske industrije drveta. Zapodeset
puta veća od Hrvatske i preko 11 puta mnogočeli
bi s pilanarstvom, pa ako bude interesa priredili bi
ljudnija, francusko šumarstvo une-koliko je slično hri
osvrt na ostalu preradu drva te velike i lijepe zemlje.
vatskom: drvna zaliha sastavljena je pretežito od au-


Rad je nastao intenzivnim proučavanjem raspoložitoktonih
listača, uz mnoge druge sličnosti. vih publikacija, kontaktima se većim brojem francu


Autor ovoga pregleda godinama već proučava franskih
šumarnika, kao i višestrukim posjetama toj zemlji
cusko šumarstvo i preradu drveta, pa je tako i nastao i pregledom nekih svjetski poznatih šuma (Hagenau,
po obujmu i podacima rukopis s mnoštvom informaciFontainebleau,
Compiegne, Berce, Troncais i drugih)
ja. Kako su izgledi da bi rad mogao biti objavljen skrate
nekih industrijskih poduzeća u Francuskoj i s franćeno,
autor se odlučio parcijalno objaviti neka najzacuskim
kapitalom formiranih zajedničkih poduzeća (u
nimljivija poglavlja. Dio koji obraduje općenitosti i Njemačkoj i drugdje), kao i drvoprerađivačkih kapacipregled
šumarstva po obujmu je takav da ne može biti teta koja pripadaju stranom kapitalu.


ŠUMSKO BOGATSTVO - Forest resources


Metropolitanska Francuska (uključivši i Korziku)
ima ukupnu kopnenu površinu 549.220 km2 i broj stanovnika
oko 56 440 000, od toga na suhozemnu površinu
otpada 543.250 km2. Uporaba zemljišta prikazana
* Prof. (u m.) dr. sc. Rudolf Sabadi, Račkoga 12, Zagreb
je na sljedećoj slici (1).
273