DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 34     <-- 34 -->        PDF

.1. /che. K. Medugorac: OVISNOST OUSTOCL PROSTORNOG DRVA NHKIII AUTOKTOMII VRSTA.. Šumarski list br. S-6. CXXV (2001). 263-272


gustoći prirodnim sušenjem do stupnja prosušenosti ili nifikantna razlika pokazuje se između dužina 20 i 200
suhog drva, različit je po vrsti drva i dužini sortimenta. cm samo za hrast kitnjak i brezu.


Od ispitivanih vrsta, a prema postavljenoj metodi, Trend gubljenja na gustoći drva za dužine drvnih
najsporije gubljenje gustoće drva pokazuje hrast kit-sortimenata iznad 200 cm (višemetrica) je uvjetno
njak, a najbrže bijela topola. Razlike u gubljenju na guistovjetan,
kao i za drvne Sortimente od 200 cm.
stoći prostornog drva ovise i o dužini komada.


Predočene matematičke funkcije potrebno je verifi


Razlike trenda gubljenja na gustoći drva prirodnim cirati u operativnom šumarstvu, te nastaviti metodolosušenjem
pokazuju se u apsolutnom iznosu za sve vrste ški vjerodostojnija istraživanja, koja će na stručnoj i
drveća i tri ispitivane dužine (20, 100, 200 cm), no sigznanstvenoj
razini poslužiti postavljenom cilju.


LITERATURA


Cijeniku Glavnih šumskih proizvoda, Hrvatske šume, Serdar , V. 1966: Udžbenik statistike, Školska knjiga,
1997. Zagreb 1966.
P e t z, B. 1997: Osnovne statističke metode za nemate-Šumarska enciklopedija, (I - II), Zagreb, 1969 i (I - III),
matičare, "Naklada Slap", Jastrebarsko, 1997. JLZ, Zagreb 1987.


Ražnje vić, K. 1985: Fizikalne veličine i mjerne jedinice
međunarodnog sustava (SI), Nakladni zavod
Znanje, Zagreb 1985.


SUMMARY: The article presents the modes of stockwood density for some
autochthonous trees (sessile oak, beech, hornbeam, birch and white poplar)
of various lengths and their dependence on the period of natural drying.


The original weighing during winter, spring and summer, as well as 140
days of drying in natural environmental conditions have a significant influence
on the density of stockwood.


The research results are presented with mathematical functions (logarithm
function) and with graphs.
Key words: natural drying of stockwood, density, trend of density
decrease, length of assortment, drying period.