DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 30     <-- 30 -->        PDF

J. Zelić, K. Međimorac: OVISNOST GUSTOĆE" PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOKTONIH VRSTA.. Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 263-272
Grafikon 2. Ovisnost gustoće drva kitnjaka (20, 100, 200 cm) o danima sušenja.
Y (kit. 20) = 966,827*exp (-0,002*x)+eps, Y (kit. 100) = 966,094*exp (-0,001 *x)+cps, Y (kit. 200) = 1013,918*exp (-0.001 *x)+eps,


Grafikon 3. Ovisnost gustoće drva bukve, breze i bijele topole o danima sušenja.
Y (bukve) - 1033.606*exp (-0,002*x)+cps, Y (breza) = 884,361 *cxp (-0,002*x)+eps, Y (b. topola) = 671,505*exp (-0,004*x)+eps


Računanjem koeficijenta korelacije R = - 0,994 i Ako bi npr. primijenili izračunatu matematičku
koeficijenta determinacije R2 = 0,988, pokazuje se funkciju za prostorno drvo hrasta kitnjaka dužine 100
vrlo jaka veza između gustoće drva (Y) i ovisnosti o cm (log Yc = 2,98664 - 0,000557 X) da se izračuna vridanima
sušenja (X) jeme (dani) potrebno da se drvo osuši do nominalne


Izravnate mjerene veličine za grab dužine 100 cm, gustoće drva (570 kg), tada bi X - dana iznosio 415,
pokazuje grafikon 1. Matematičke funkcije po vrstama dakle oko 14 mjeseci, a za standardno suho drvo (660
drveta i dužini Sortimente prostornog drveta prikazane kg) točno 300 dana (oko 10 mjeseci).


su u tablici 2. i grafikonu 2., za hrast kitnjak.