DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK630*(05):»54-02«/061.2 ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


ŠUMARSKI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva
Journal of the Forestry Society of Croatia - Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins - Revue de la Societe forestiere croate


Uređivački savjet:


1. Branko Belčić, dipl. ing. 10. Herbert Krauthacker, dipl. ing. 18 Prof. dr. sc. Branimir Prpić
2. Mr. sc. Vladimir Bogati 11. Dr. se. Vice Ivančević 19 Luka Radošević, dipl. ing.
3. Damir Delač, dipl. ing. 12. Željko Marman, dipl. ing. 20 Zvonko Rožić, dipl. ing.
4. IvanĐukić, dipl. ing. 13. Prof. dr. sc. Slavko Matić, 21 Tomislav Starčević, dipl. ing.
5. Prof. dr. sc. Mladen Figurić predsjednik
22. Mario Stipetić, dipl. ing.
6. Ivica Fliszar, dipl. ing. 14. Damir Matošević, dipl. ing. 23 Dr. se. Vlado Topić
7. Dr. se. Joso Gračan
15. Dujo Pavelić, dipl. ing. 24 Berislav Vinaj, dipl. ing.
8. Ilija Gregorović, dipl. ing. 16. Mr. sc. Ivan Pen tek
25 Prof. dr. sc. Joso Vukelić
9. Zvonko Kranjc, dipl. ing. 17. Milan Presečan, dipl.ing.
Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


/. Šumski ekosustavi 4. Zaštita šuma
Prof. dr. sc. Joso Vukclić, urednik područja Dr. se. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana: Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković, ekologija i Prof. dr. se. Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
biologija šuma Doc. dr. se. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Prof. dr. se. Branimir Prpić, fiziologija i prehrana Mr. se. Petar Jurjević, šumski požari
šumskog drveća 5. Izmjera šuma i šumarska biometrika
Dr. se. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje Izv. prof. dr. Nikola Lukić, urednik područja
šumskog drveća Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. se. Nikola Pernar, šumarska pedologija Doc. dr. se. Vladimir Kušan, geodezija
Izv. prof. dr. sc. Dominik Raguž, lovstvo 6. Uređivanje šuma


2. Uzgajanje šuma i hortikultura Mr. sc. Gašpar Fabijanić, urednik područja
Prof. dr. sc. Slavko Matić, urednik područja Urednici znanstvenih grana:
Urednici znanstvenih grana: Doc. dr. se. Ivan Martinić, organizacija rada i
Dr. se. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo šumarska ekonomika
Dr. se. Vlado Topić, krške šume Branko Meštrić, dipl. ing. šum., informatika u
Doc. dr. se. Željko Spanjol, zaštićeni objekti prirode šumarstvu
3. Iskorišćivanje šuma
7. Šumarska politika
Prof. dr. sc. Ante B. P. Krpan, urednik područja Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., povijest šumarstva,
Urednici znanstvenih grana: bibliografija, staleške vijesti
Doc. dr. se. Dragutin Pičman, šumske prometnice Prof. dr. se. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
Doc. dr. se. Dubravko Horvat, mahanizacija šumarstva općekorisne funkcije šuma
Doc. dr. se. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska
prerada drva


Glavni i odgovorni urednik - prof. dr. se. Branimir Prpić
Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj,


Tehnički urednik - Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


Slovačkoj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama
Lektor - Dijana Sekulić-Blažina zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.
Na osnovi mišljenja Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, »Šumarski list«
smatra se znanstvenim časopisom te je oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost