DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 29     <-- 29 -->        PDF

J. Zelić, K. Međugorac: OVISNOST GUSTOĆE PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOK.TONIH VRSTA.. Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 263-272
Tablica 2. Matematičke funkcije izravnatih gustoća drva
Table 2 Equation of density and drying period (days) by logarithm and exponentional function
Yc = zavisna varijabla (izravnata gustoća drva)
X = nezavisna varijabla (period sušenja - dana)


Vrsta drveta Dužina cm Logaritamska funkcija Eksponencijalna funkcija
20* log Yc = 2,98564 - 0,000903 X Yc = 967,48 *( - 1,00208 l)x
hrast kitnjak(oak) 100 log Yc = 2,98664-0,000557 X Yc = 969,71 *( -l,001283)x
200 log Yc = 3,00679 - 0,000498 X Yc= 1015,76 * (-1,001147)x
20 log Yc = 2,98554- 0,000752 X Yc = 967,25 *( -l,001733)x
bukva(beceh) 100 log Yc = 3,014267 - 0,000965 X Yc= 1033,38 * (- 1,002224)*
200 log Yc = 3,039351 -0,000691 X Yc= 1094,84 *(-l,001592)x
20 log Yc = 2,967725 - 0,000926 X Yc = 928,38*(- t,002134)*
grab (hornbeam) 100 log Yc = 3,004062 - 0,000847 X Yc= 1009,40 *(-l,001952)x
200 log Yc = 3,029019 - 0,000605 X Yc= 1069,10 *(- 1,001394)"


20 log Yc = 2,889112-0,001041 X Yc = 774,661 *( -l,00240)x
breza (birch) 100 log Yc = 2,951336 - 0,000896 X Yt = 893,99*(- 1,002065)"
200 log Yc = 2,937311 -0,000621 X Yc = 865,59*(-l,001431)x
20 log Yc = 2,792601 - 0,001295 X Yc = 625,187*(-l,00299)x
bijela topola (poplar) 100 log Yc = 2,835877 -0,001661 X Yc = 685,29*(-l,003832)x
200 log Yc = 2,829672 -0,001015 X Yc = 675,57*(-l,002340)x


20 * - pored logaritamske, odnosno eksponencijalne funkcije probno, je obavljeno izravnjanje jednadžbom parabole
Yc = 864,90 + 2,59295 X - 0,030891 X:, no izravnanje ne odgovara trendu pada težine


ravnanje matematičkom funkcijom parabole drugog došlo se do zaključka da bi za izravnanje bila dovoljna
stupnja nije zadovoljavajuće3. Izravnanje je rađeno i i linearna funkcija oblika YC = A+B X, na što ukazuje i
polinomnom funkcijom višeg reda (petog reda), no koeficijent korelacije, R i koeficijent determinacije R:.


Izravnanje podataka obavljeno je i matematičkom funkcijom parabole drugog stupnja:


Yc = a + b X + c X; (Yc = 8884,90 + 2,59295 X - 0,030891 X2, za grab dužine 100 cm), no ovaj oblik nije zadovoljio trend pada volumnih


masa prostornog drva različitih dužina, te je za izravnanje podataka primijenjena primjerenija eksponencijalna funkcija.