DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 26     <-- 26 -->        PDF

J. Zelić. K. Medugoiac: OVISNOST CiL´STOCL" PROSTORNOG DRVA NEKIH AUTOKTONIH VRSTA.,. Šumarski list br. 5 6. CXXV (2001). 263-272
UVODNE NPOMENE - Introduction


Jedno od osnovnih fizikalnih svojstava drva je poroznost,
to jest ukupan volumen drva nije popunjen
drvnom tvari nego se sastoji od drvnih stijenki i pora.
Pore, a djelomično i stijenke, popunjene su tekućinom
(vodom) u kojoj su otopljene mineralne tvari i produkti
asimilacije. Za života stabla porama (traheje, traheide,
intermicelarni prostori) obavljaju se ascendentni i descedentni
tokovi anorganskih i organskih tvari potrebnih
za rast, prirast i razvoj stabla.


Sječom stabla prestaje funkcija provođenja tekućine
u drvu, te se voda u prirodnim uvjetima izlučuje iz
drva do određene razine. Naš interes je utvrditi za prostorno
drvo nekih autoktonih bjelogoričnih vrsta drveća
(ogrijev, celulozno drvo, sitno tehničko drvo) tempo
prirodnog sušenja u određenom razdoblju, dakle gubljenje
vode od sirovog, provelog, do prosušenog stanja
drva u prirodnim uvjetima.


Sadržaj vode u drvu je različit za pojedine vrste drveća,
no vrijedi za sve opće pravilo po kojemu je težina
sirovog drva veća što je veći udio vode. Voda u drvu
može biti slobodna, a nalazi se u porama i šupljinama
stanica drva, dok se vezana voda nalazi u stijenkama
drva, intermicelarnim prostorima. Provelo drvo izgubi
svu slobodnu vodu, a prosušeno i suho drvo izgubi
slobodnu i dio vezane vode. U odnosu s okolišnim
uvjetima i relativnom vlagom zraka, prosušenost oscilira
oko higroskopske ravnoteže drva.


Sadržaj vode provelog ("stanje zasićenosti žice")
drva kreće se od 22-40 % (prosjek 28 %), sadržaj vode
u "zrakosuhom" drvu kreće se od 12-18 %, a u "sobosuhom"
drvu od 8-12 %. Standardno suho drvo je ono
koje je sušeno na umjetan način pri temperaturi od 101
do 105 °C do konstantne mase, a sadržaj vlage mu je
oko 0 %.


Granica između slobodne i vezane vode zove se
točka zasićenosti žice (vlakanaca).


Gustoća drva je u obrnutom razmjeru s poroznošću
drva, to jest stoje veća gustoća drva, to je manji volumen
pora i obratno.


Zato od gustoće drva valja lučiti specifičnu gustoću
drvne tvari, koja je za sve vrste drveća približno jednaka
(u prosjeku 1,5 g/cm3).


Higroskopska ravnoteža drva ovisi o adsorpciji i
desorpciji vezane vode. Vezana voda može biti kao
konstitucijska voda, koja je u vezi s organskom prirodom
staničnih stijenki drva i ne može se odstraniti bez
promjene kemijskog sastava drva. Unutar stanične stijenke
drva može biti površinski vezana voda i kapilarno
kondenzirana voda.


Površinski vezana voda vezana je na dio hidroksilnih
skupina (OH) lančane molekule celuloze, u obliku
filma debljine najmanje jedne molekule, a može se odstraniti
fizikalnim putem.


Kapilarno kondenzirana voda smještena je u šupljinicama
između kristalita amorfnih područja stanične
stijenke. Supljinice se popunjavaju adsorpcijom
vlage kapilarnim silama do razine ravnoteže, s relativnim
pritiskom vodene pare u zraku. Kapilarno kondenzirana
voda može se također odstraniti fizikalnim putem.
Adsorpcija (upijanje vlage iz zraka) zapravo započinje
u trenutku kada je sadržaj vode u staničnim stijenkama
drva manji od onoga koji odgovara stanju higroskopske
ravnoteže. Ako je sadržaj vode u drvu veći
od onoga koji odgovara stanju higroskopske ravnoteže,
drvo isparuje (desorbira) vodu.


Procesi adsorpcije i desorpcije vode mijenjaju se
ovisno o vanjskim uvjetima (vlažnost zraka, zračni pritisak,
temperatuura, strujanje zraka) te je u skladu s tim
gustoća jedinice drva promjenjiva veličina.


Za kretanje vode u drvu ili difuziju značajno je da
je najjače u smjeru vlakanaca drva, a okomito na taj
smjer (radijalno i tangencijalno) znatno manje. Difuzija
u smjeru vlakanaca drva je 10 do 15 puta veća u odnosu
na okomit smjer vlakanaca. Kod sušenja drva
ipak je značajan čimbenik površina izložena sušenju
(primjerice, plašt drva dužine jednog metra u odnosu
na čeone strane istog promjera).


Osim vrste drveća, na gustoću znatno utječu grada
drva, dio stabla, stanište, položaj u sastojini, tip šume,
starost stabla, kemijski sastav (odnos lignina i celuloze),
rano i kasno drvo, širina goda, debljina kore i dr.


U literaturi se za gustoću drva upotrebljava i pojam
nominalne gustoće drva, a predstavlja masu apsolutno
suhog drva u jedinici sirovog volumena drva. Nominalna
gustoća drva je uvijek manja od volumne gustoće
standardno suhog drva.


Prirodnim sušenjem prostornog drva gubi se i voda
sadržana u kori do prosječno 50 % gustoće kore u sirovom
stanju. Gustoća sirove kore je zbog većeg udjela
vode veća od istog volumena sirovog drva. Volumen
kore, njegovo postotno sudjelovanje u volumenu stabla
i tzv. faktor kore različiti su za pojedine vrste drveća.
Kora štiti drvo od naglog isušivanja te djeluje kao djelomičan
izolator od vanjskih utjecaja.


Budući se prostorno drvo isporučuje volumno i težinski
s korom, to je faktor kore od važnog utjecaja na
komercijalno poslovanje.