DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 21     <-- 21 -->        PDF

D. Ballian: USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea silchcn.sis (Bong.) Carr.) U 1UFRO POKUSU.. Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 249-261
obične smreke, vidimo da obična smreka u 26 godini
ima ukupan volumen na I bonitetu uz jaku proredu od
141 mVha, a na II bonitetu 60 m´/ha, III bonitetu 38
mVha. U slučaju umjerene prorijede na I bonitetu ukupan
volumen je 122 mVha, na II bonitetu 56 mVha, a na
III bonitetu 9 m´/ha. Iz ovoga je vidljivo da sitkanska
smreka ne bi mogla konkurirati običnoj smreci na
ovom staništu.


Ako usporedimo sva svojstva koja su istraživana u
ovom radu s podacima iz prinosnih tablica Schober-a


Tablica 13. Ukupan volumen po hektaru u 26 godini ( mVh).
Table 13 Total volume per hectare in 26 years (mVh)


Pokusna ploha I
Fild plot I
blok


Provenijencija


(1987), možemo zaključiti daje sitkanska smreka iz
naših pokusnih ploha vrlo slabe kvalitete, jer se ne bi
mogla uklopiti ni u treću prinosnu klasu.


Za razliku od sitkanske smreke koja nije dala očekivane
prinose, najbolja provenijencija zelena duglazija
u pokusu provenijencija Batalovo brdo, u starosti od 24
godine, ima ukupan volumen po hektaru od 195 mVha,
a u 31 godini 235 mVha. Ovo nas upućuje na daleko
bolju ekološku prilagodljivost zelene duglazije određenih
provenijencija na naše ekološke uvjete.


Pokusna ploha II
Fild plot II
blok


Srednja Srednja
Srednja Srednja


Provenance


veličina veličina
veličina veličina


1 2 3
1 2 3


Mean Mean
Mean Mean


size size size size
3001 11,07 50,35 50,35 37,25 21,22 1,37 30,50 17,69
3003 23,97 42,85 47,95 38,25 9,69 14,69 9,18 11,18
3006 16,32 29,18 36,83 27,44 8,67 11,63 23,01 14,43
3012 21,32 20,20 42,85 28,12 20,40 4,28 16,32 13,66


21,75
9,59


3059 14,28 4,13 6,88 8,43 0,76 5,81 5,61 4,06
3060 7,14 7,14 3,97 6,08 0,45 1,78 13,57 5,26
3067 12,24 19,89 8,36 13,49 9,18 4,18 2,44 5,26
3073 21,42 16,32 7,65 15,13 4,89 9,43 1,17 5,16


F0 vrijednost


3,63**
1,50°


F0 value
F0 vrijednost između pokusa


6,31**


F0 value betwean fild plot


4. ZAKLJUČCI
1 Najveći srednji prsni promjer ima provenijencija
3001 na obje pokusne plohe. Za ovo svojstvo imamo
statistički značajnu razliku između provenijencija
u obje pokusne plohe, a također i između pokusnih
ploha.


2.
Za svojstvo srednje visine provenijencija 3001 najbolja
je na obje pokusne plohe. Kod obje pokusne
plohe imamo statistički značajnu razliku između
provenijencija, a također i između pokusnih ploha.
3.
Najbolje preživljavanje biljaka u prvoj pokusnoj
plohi ima provenijencija 3003, a u drugoj provenijencija
3006. Za ovo svojstvo u pokusima nismo
dobili statistički značajnu razliku, ali je imamo između
pokusa, i ona je statistički značajna na razini
od 1%.
4.
Provenijencija 3003 je za svojstvo volumena srednjeg
stabla u prvom pokusu najbolja, a u drugom
pokusu je to a 3001. U prvom u
je
lo provenijencij
provenijencijprovenijencija JUUI. u pivom pokus
pokuspokusu


xtioWi značairm razliku izmertii nrnveni


imamo statistički značajnu razliku između proveni


jencija, dok na drugoj pokusnoj površini nismo dobili
statistički značajnu razliku. Između pokusa smo
dobili statistički značajnu razliku.


Kod ukupnog volumena po ha, najbolja provenijencija
na prvoj pokusnoj plohi je 3003, a na drugoj
provenijencija 3001. Prva pokusna ploha ima statistički
značajnu razliku između provenijencija, dok
druga nema. Između pokusnih ploha postoji statistički
značajna razlika na razini od 1 %.


Dobivene visoke varijanse u parcelama kod nekih
provenijencija, posebice provenijencije 3001, 3003 i
3006, na prvoj pokusnoj plohi ukazuju da bi se mogla
izvršiti selekcija najboljih genotipova, na osnovi
kvalitetnih fenotipova koji pokazuju visoku proizvodnost,
i eventualno izvršiti njihovo vegetativno
umnažanje i unošenje na odgovarajuća staništa.


Ekološki uvjeti koji vladaju na pokusnim površinama
više odgovaraju običnoj smreci, nego sitkanskoj,
kojoj je potrebna veća zračna i zemljišna vla