DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


OBNOVA ŠUME I EKOLOŠKA JAVNOST


Šumarska struka i šumarstvo s pravom se smatraju značajnim zaštitarom prirode.
Više od 200 godina osnovno načelo hrvatskoga šumarstva je održati i unaprijediti
šumu. Unatrag 100 godina površina šuma u Hrvatskoj nije se smanjila, a drvna zaliha
po jedinici površine znatno se povećala po količini i kakvoći. Hrvatsko šumarsko društvo
osnovano 1846. godine, zasigurno je najstarije ekološko društvo u Hrvatskoj, a
ovaj časopis je vjerojatno jedan od najstarijih, pretežito ekološkoga sadržaja koji neprekidno
izlazi 125 godina.


Hrvatsko šumarstvo je najviše od svih struka učinilo na općoj zaštiti prirode. Gledano
sa stajališta europskih kriterija zaštite prirode, više od 80 % hrvatskih državnih šuma
zadovoljava kategoriju parka prirode, a mnoge i kategoriju nacionalnoga parka. Naše
su šume prirodne, raznolike, dobro njegovane, njihova je obnovljivost zakonom osigurana.
Načelo potrajnosti prihvatili su predsjednici država i premijeri svijeta 1992. u Rio
de Janeiru kao osnovu osiguranja života budućih generacija, nazvavši to načelo održivim
razvojem.


Usprkos navedenim činjenicama, u posljednje je vrijeme česta povika na šumarstvo
da krči šumu, što znači daje uništava, a zapravo je svojim stručnim postupcima obnavlja
i čini još prirodnijom. Prilikom prirodne obnove šume cilj uzgojnih postupaka je
mlada generacija onih vrsta drveća koje pripadaju tome staništu i šumskoj zajednici.
Hrvatski Zakon o šumama i njegovi popratni akti spadaju u najnaprednije u Europi i
striktno se u nas provode. Između onih koji čuvaju šumu ali je i biološki razumno koriste,
i onih koji šumu isto tako iskreno vole i ponajprije rekreacijski koriste, primjerice
planinari, zeleni pokreti, ekološke udruge i dr., postoje očiti nesporazumi koje je potrebno
pojasniti i otkloniti.


Kada se jedna šumska sastojina koja je došla do kraja svojega životnoga puta postupkom
oplodnoga načina počne obnavljati, potrebno je već za vrijeme pripremnoga
sijeka obavijestiti okolno stanovništvo, a posebice nevladine udruge ekologa,
zelenih, planinara, zaštitara prirode, mladež u školama, putem javnih tribina na kojima
bi dipl. ing. šumarstva potanko objasnili postupak obnove šume i na terenu pokazali
uspjeh prije obavljenih radova.


Dobra su prilika za održavanje takvih tribina Dan planeta zemlje, Dan zaštite okoliša,
Dani hrvatskoga šumarstva i Dan biološke raznolikosti. Glavni prevoditelji šumarskih
tribina trebali bi biti ogranci Hrvatskoga šumarskoga društva u dogovoru sa šumarijama
i upravom šuma.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Jelova šuma s rebračom (Sungerski lug, Gorski kotar)
Fir forest with hard fern (Sungerski Lug, Gorski Kotar)
(Foto: I.Anić)


Naklada 1750 primjeraka