DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 19     <-- 19 -->        PDF

D. Ballian: USI´I.IIIVAN.IH SITKANSKP. SMRhKH (Picea sitcheiixis (Bong.) Can.) L; IL)FRO POKUSU,. Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 249-261
Pokusna ploha I


Pokusna ploha II


smreka


Slika 7. Veličina volumena srednjeg stabla u starosti od 26 godina
Figure 7 The size of the volume of a mid-range tree at the age of 26 years


Iz dobivenih rezultata za običnu smreku, možemo 3001, sa 17,69 m3. Na prvoj pokusnoj plohi najlošija
vidjeti da je druga pokusna ploha nepovoljna i za nju, provenijencija je 3060, a na drugoj 3059, iako su loše i
jer na prvoj pokusnoj površini ima veću zapremninu provenijencije 3060, 3067 i 3073 (Tablica 13).


srednjeg stabla. Kod prve pokusne plohe dobili smo statistički zna


F-test između pokusnih površina pokazao je statičajnu
razliku na razini 1% sa F0 vrijednošću od 3,63**.
stički značajnu razliku, stoje i bilo za očekivati, glede Druga pokusna ploha nije pokazala statistički značajnu
razlike između srednjih veličina. razliku, F0 vrijednost iznosi 1,50 °,


Testiranjem pokusnih površina dobili smo statistički


3.5. Ukupni volumen po hektaru
značajnu razliku, jer je dobivena F0 vrijednost 6,31**.


Za svojstvo ukupnog volumena po hektaru proveniAko
usporedimo dobivene rezultate s podacima iz


jencija 3003 je najbolja na prvoj pokusnoj plohi sa
38,25 m3, a na drugoj pokusnoj plohi provenijencija tablica za jednodobne šume (Wiedemann, 1966)