DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 18     <-- 18 -->        PDF

D. Ballian: USPUHVANJF, S1TKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U IUFRO POKUSU... Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 249-261
Tablica 8. Minimalne i maksimalne veličine za oba svojstva na pokusnoj plohi II.
Table 8 Minimal and maximal values for both characteristics on the test surface II.


Svojstvo
Property
Provenijencije
Provenance ´3001 3003 3006 3012 3059 3060 3067 3073
Promjer Min. 1,5 11,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1
DBH (cm) Max. 16,5 16,5 15 14 12 12 13 14,5
Visine Min. 1,6 1,4 1,9 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4
Height (m) Max. 11,5 9,5 11 12,5 9,2 11,5 9,2 11


Tablica 9. Srednje veličine za pokusnu plohu II.
Table 9 Mean value for the test surface II.


Provenijencija
Provenance
Svojstvo
Property
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
Svojstvo
Property
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
3001 105 6,36 6,27 105 7,22 8,78
3003 104 5,51 3,46 104 6,87 8,71
3006 113 5,84 4,17 113 7,18 8,48
3012 101 6,28 4,94 101 7,17 7,52
3059 Visina 75 4,69 3,80 Promjer 75 4,97 6,15
3060 Height 82 4,67 6,51 DBH 82 4,99 7,70
3067 (m) 101 4,54 3,33 (cm) 101 5,41 6,40
3073 92 4,67 4,23 92 5,37 9,05
Pokusna površina
Fild plot II 772 5,38 5,05 772 6,25 8,77
F0 vrijednost
F0 value 12,59** 12,96**


Ipak najbolje preživljavanje pokazuje provenijencivenijencije
nisu mogle adaptirati na date uvjete, tako
ja 3003 (137 stabala ) na prvoj pokusnoj plohi, a proda
kod nekih provenijencija imamo samo mali broj jevenijencija
3006 (113 stabala ) na drugoj pokusnoj dinki koje su preživjele. U našem slučaju bolje preživplohi
(Tablica 2, 4, 5, 6, 8, 9 i 10). ljavanje imamo na pokusnoj plohi I, iz razloga što je


F-test za broj stabala između pokusnih ploha pokatlo
dublje i bolje opskrbljeno vodom od onoga na po


zuje da postoji statistički značajna razlika između pokusnoj
plohi II. Pored toga u pokusu je vidljivo da i
kusnih ploha na razini od 1%, jer je dobivena F0 vrijedniske
temperature imaju utjecaja na gubitak biljaka, ili
nost od 8,86**. dovode do pojave dihotomije. Kod nekih provenijencija,
posebice kod 3059 i 3060 u drugoj pokusnoj povr


Gubitak biljaka je i za očekivati, s obzirom daje sit


šini, i kod provenijencije 3060 u prvom pokusu, vidlji


kanska smreka iz područja s daleko blažom klimom,


vo je sušenja biljka u posljednjim godinama, što može


višim temperaturama i sa drukčijim rasporedom pada


biti posljedica visokih temperatura koje su vladale u


lina nego na pokusnim površinama. Isti takav problem


zadnje dvije godine.


imamo i sa zelenom duglazijom, jer se određene pro


3.4. Volumen srednjeg stabla
Tablica 10. Analiza varijance za preživljavanja biljaka za Za prvu pokusnu plohu dobili smo statistički znaobje
pokusne plohe i između pokusnih površina. čajnu razliku, na razini od 1 %, F0 vrijednost iznosi
Table 10 The analysis of the varieties for survival of trees 3,11**. U drugoj pokusnoj plohi nije dobivena stafor
both experimental surfaces and between the tistički značajna razlika, F0 vrijednost iznosi 1,50 °.
experimental surfaces.


Na prvoj pokusnoj plohi najboljom se pokazala
Pokusna ploha I provenijencija 3003, sa 0,017 m3, a najlošija je


F0 vrijednost za odnos između


Fild plot I provenijencija 3059 i 3060, sa 0,0004 m2. Na drugoj


pokusnih ploha


F0 vrijednost pokusnoj plohi najbolja je provenijencija 3001, a


F0 value between fild plot I


F„ value 1,36° najlošije su 3059, 3060, 3067 i 3073 (Tablica 12).


Pokusna ploha II Ako usporedimo dobivene rezultate kod sitkanske
Fild plot III smreke s rezultatima dobivenim za običnu smreku, vi


8,86**


F0 vrijednost


dimo da sve provenijencije zaostaju za njom, a posebiF0
value 0,56" ce srednje veličine za cijele pokuse.