DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 17     <-- 17 -->        PDF

D. Ballian: USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U IUhRO POKUSU... Šumarski list br. 5 6, (´XXV (2001). 249-261
Tablica 6. Osnovni biometriski pokazatelji svojstva promjera za pokusnu plohu II.
Table 6 Basic biometric indicators of the characteristics of the changes for the experimental surface II.


Blok 1 Blok 2 Blok 3
Svojstvo
Property Prov. Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
3001 32 8,29 4,73 27 4,01 5,01 46 8,35 5,85
3003 38 6,46 5,74 36 7,33 9,48 30 6,84 11,69
Promjer
DBH
(cm)
3006
3012
3059
3060
34
40
15
9
6,55
7,73
3,03
2,38
7,71
9,02
1,90
1,11
38
21
38
35
6,92
6,09
5,17
3,84
10,68
6,69
6,88
4,21
41
40
22
38
7,96
7,17
5,95
6,67
6,47
5,89
4,52
6,96
3067 36 6,27 6,26 41 4,84 5,05 24 5,08 7,64
3073 32 5,18 9,18 37 6,27 11,25 23 4,19 3,24


za prvu i 20,84 cm za drugu pokusnu plohu. Iz ovoga
se vidi da visinski prirast još nije kulminirao za razliku
od debljinskog.


Srednja visina obične smreke iz zaštitnog pojasa
prve pokusne plohe iznosi 10,18 m, a to je veća vrijednost
nego kod najbolje provenijencije na prvoj pokusnoj
plohi, a iznosi 7,75 m. Na drugoj pokusnoj površini
srednja visina najbolje provenijencije je 7,22 m, a
srednja visina obične smreke 8,06 m. Također prosječna
visina za prvu pokusnu površinu iznosi 6,48 m, a
za drugu 5,38 m, što zaostaje za prosječnim visinama
obične smreke (Tablica 11). Ovi podaci pokazuju da i
za ovo svojstvo obična smreka postiže I i II bonitet
prema Wiedemann-u (1966). Prikazani podaci
ukazuju da sitkanska smreka zaostaje za autoktonom
običnom smrekom i u visinskom prirastu.


Svojstvo srednje visine ukazuje na slabu prilagodbu
sitkanske smreke na ekološke uvjete na području Kaknja,
koji više odgovaraju našim autoktonim vrstama.


3.3. Preživljavanje biljaka
Slika 5. Frekvencije visina različitih provenijencija sitkanske


Za svojstvo preživljavanja biljaka nismo dobili sta


smreke (Picea sitchensis L.) na pokusnoj plohi II.
tistički značajne razlike između provenijencija na obje Figure 5 The frequency of various of different provenance of Sitka
pokusne plohe. F0 vrijednost za prvu pokusnu plohu je Spruce (Picea sitchensis L.) at the experimental surface II.
1,36°, a za drugu 0,56°.


Tablica 7. Osnovni biometriski pokazatelji svojstva visina za pokusnu plohu II.
Table 7 Basic biometric indicators of the characteristics of the height for the experimental surface II.


Blok 1 Blok 2 Blok 3
Srednja Srednja Srednja


Svojstvo Br. St. Varijanca Br. St. Varijanca Br. St. Varijanca


Prov. veličina veličina veličina


Property No. Tr. Variance No. Tr. Variance No. Tr. Variance


Mean size Mean size Mean size
3001 32 7,33 3,79 27 3,52 2,86 46 7,35 3,73
3003 38 5,29 2,08 36 5,77 3,06 30 5,47 5,79
3006 34 5,08 2,87 38 5,37 4,61 41 6,89 3,23


Visina


3012 40 6,83 4,64 21 5,20 3,14 40 6,32 5,47


Height


3059 15 2,82 0,60 38 5,03 3,43 22 5,40 3,72


(m)
3060 9 2,04 0,10 35 3,68 1,85 38 6,20 7,53
3067 36 5,27 2,99 41 4,20 2,51 24 4,02 4,23
3073 32 4,35 4,22 37 5,44 4,71 23 3,89 2,06