DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 16     <-- 16 -->        PDF

D. Ballian: USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U 1UFRO FOKUSU.. Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 249-261
sne površine sa 6,25 cm isto zaostaje za prosjekom obične
smreke (Tablica 11).
Ovo ukazuje da je za date ekološke uvjete daleko
bolja obična smreka od sitkanske smreke.


3.2.Srednja visina


Na obje pokusne plohe provenijencije pokazuju statistički
značajnu razliku.
Za prvu pokusnu površinu F0 vrijednost iznosi
29,13**, tako da imamo statistički značajnu razliku na


Tablica 5.Srednje veličine za pokusnu plohu 1.
Table 5 Mean values for experimental surface I.
Srednja


Provenijencija Svojstvo Br. St. Varijanca Svojstvo Br. St. Varijanca


veličina veličina


Provenance Property No. Tr. Variance Property No. Tr. Variance


Mean size Mean size
3001 128 7,75 7,92 128 9,21 16,88
3003 137 7,64 5,57 137 9,07 11,58
3006 122 6,84 4,73 122 8,64 10,88
3012 124 7,16 7,06 124 8,37 11,28
3059 Visina 112 4,94 3,37 Promjer 112 5,85 6,80
3060 Height 94 4,91 3,32 DBH 94 5,59 6,45
3067 (m) 110 5,63 3,50 (cm) 110 7,00 9,82
3073 105 6,11 4,91 105 7,27 11,11


Pokusna ploha


931 6,48 6,27 931 7,75 12,45


Fildplotl


razini od 1 %. Provenijencija 3001 pokazala se najbolja
sa srednjom visinom od 7,75 m, dok je najlošija provenijencija
3060 sa srednjom visinom od 4,9lm ( Tablica
2,3,4i5).


Za drugu pokusnu plohu najboljom se pokazala
provenijencija 3001 sa 6,36 m, a najlošijom provenijencija
3067 sa 4,54 m. Kod druge pokusne površine F0
vrijednost iznosila je 12,59**, što ukazuje da postoji
statistički značajna razlika na razini od 1% ( Tablica 6,
7, 8 i 9).


Srednja


F0 vrijednost


20,91**


F0 value


Rezultat F-testa za srednje visine pokazuje da imamo
statistički značajnu razliku jer je dobivena veličina
4,64*, što pokazuje statističku značajnost na razini od
5%.


Prema A1 i j a g i ć (1984), najbolji prosječni visinski
prirast na prvoj pokusnoj površini za razdoblje od
1978. do 1983. godine, pokazuje provenijencija 3073
sa 24,83 cm, najveću srednju visinu također ima ista
provenijencija i iznosi 148,97 cm, dok je u ovom istraživanju
najbolja provenijencija 3001 sa 7,75 m.


Za drugu pokusnu plohu isti autor je dobio da je
provenijencija 3012 najbolja s prosječnim prirastom zaisto
razdoblje od 24,86 cm, a i srednja visina je najveća
sa 149,18 cm.


U istraživanju Pintarić a (1988), na pokusnim
plohama u Kruščici najbolji prosječni godišnji visinski
prirast pokazuje provenijencija 3065, a prirast iznosi
32,56 cm na pokusnoj plohi 19, a pokusnoj površini 99
najbolja provenijencija je 3003, s prirastom od 24,24
cm. U našem pokusu provenijencija 3001 pokazala se
se kao najbolja, dok u pokusu Kruščica provenijencija
3001 pokazuje osrednje rezultate. Ova razlika ukazuje
daje provenijencija 3001 bolje prilagođena ekološkim
uvjetima koji vladaju na području Kaknja.


Prosječni godišnji visinski prirast za razdoblje od
1978. do 2000. godine iznosi na prvoj pokusnoj plohi


29,13**


29,45 cm, a na drugoj 24,45 cm, što je manje nego u
razdoblju od 1978. do 1983. godine, jer je tada prosječan
prirast za cijelu pokusnu plohu iznosio 21,06 cm


Slika 4. Frekvencije visina različitih provenijencija sitkanske
smreke (Picea sitchensis L.) na pokusnoj plohi I.
Figure 4 The frequency of height of various provenance of Sitka


Spruce (Picea sitchensis L.) at the experimental surface \.