DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IX Ballian: USPIJEVANJE S1TKANSKE SMREKE (Picea siichensis (Bong.) Carr.) U 1UFRO POKUSU.. Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 249-261


3001 u 1983 iznosila je 5,48 cm. Najlošija provenijenje
već prošla kulminacija debljinskog prirasta. Ista sicija
je 3060, kao i u ovom istraživanju. tuacija je i za drugu pokusnu plohu, jer sada imamo


Za drugu pokusnu plohu Alijagi ć (1984) za isto prosjek od 2,84 mm, a za razdoblje od 1978. do 1983.
razdoblje navodi daje najbolja provenijencija po pitaiznosio
je 4,62 mm.
nju prosječnog debljinskog prirasta, provenijencija Usporedimo li srednji promjer provenijencija s prve
3012 sa 5,25 mm. U 1983 najbolji debljinski prirast pokusne plohe sa srednjim promjerom obične smreke
ima provenijencija 3012, 6,48 mm. U 1983. najveći koja je zasađena u zaštitnom pojasu oko pokusne plosrednji
promjer korijenovog vrata ima provenijencija he, možemo vidjeti da smreka ima prosječnu debljinu
3006, sa 4,73 cm, što također nije podudarno s ovim isod
11,1 cm, što odgovara I bonitetu staništa obične
traživanjem, gdje je najbolja provenijencija 3001. smreke, a stoje više od prosjeka najbolje provenijenci


je koja ima prosječni promjer od 9,21 cm. Srednjeg


Ako usporedimo prosječni godišnji prirast za cijelu
promjera za cijelu pokusnu plohu koji iznosi 7,75 cm.


pokusnu plohu, tada uočavamo da su debljinski prirasti
na obje pokusne površine daleko manji nego što su za Kod druge pokusne plohe, srednja veličina promjerazdoblje
od 1978. do 1983. godine. Na prvoj pokusnoj ra obične smreke iznosi 9,28 cm, što odgovara II boniplohi
imamo prosječni prirast od 3,5 mm, a za navedetetu,
a što je više od prosjeka najbolje provenijencije
no razdoblje 5,34 mm, što nas navodi na zaključak da sitkanske smreke, a iznosi 7,22 cm, dok prosjek poku-


Tablica 2. Osnovni biometriski pokazatelji svojstva promjera za pokusnu plohu I.
Table 2 Basic biometric indicators of the characteristics of the changes for the experimental surface I.


Blokl Blok 2 Blok 3
Svojstvo
Property Prov. Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
Br. St.
No. Tr.
Srednja
veličina
Mean size
Varijanca
Variance
3001 31 7,06 11,82 47 9,98 18,49 47 9,81 15,08
3003 47 7,79 8,95 42 9,79 10,98 47 9,69 12,66
Promjer
DBH
(cm)
3006
3012
3059
3060
40
38
40
35
7,52
8,11
7,00
5,98
6,82
9,34
8,06
6,97
44
44
27
20
8,87
7,60
5,44
6,97
14,22
11,89
6,52
6,85
38
42
45
39
9,55
9,41
5,07
4,53
9,60
11,14
4,24
3,84
3067 30 7,38 10,33 39 8,33 10,05 41 5,46 5,45
3073 35 7,88 15,75 40 7,48 10,41 30 6,26 5,82


Tablica 3. Osnovni biometrijski pokazatelji svojstva visina za pokusnu plohu I.
Table 3 Basic biometric indicators of the characteristic of the height for the experimental surface I.


Blokl Blok 2 Blok 3
Srednja Srednja Srednja


Svojstvo Br. St. Varijanca Br. St. Varijanca Br. St. Varijanca


Prov. veličina veličina veličina


Property No. Tr. Variance No. Tr. Variance No. Tr. Variance


Mean size Mean size Mean size
3001 31 5,95 5,76 47 8,21 6,24 47 8,45 8,56
3003 47 6,34 3,98 42 7,99 3,85 47 8,62 6,10
3006 40 5,84 2,51 44 6,60 4,90 38 8,16 4,18


Visina


3012 38 6,46 3,65 44 6,05 5,23 42 8,96 7,28


Height


3059 40 5,82 3,48 27 4,63 2,44 45 4,35 2,86


(m)
3060 35 5,18 4,35 20 5,83 1,92 39 4,19 2,24
3067 30 5,99 3,97 39 6,10 3,10 41 4,91 2,89
3073 35 7,03 6,21 40 6,06 4,28 30 5,1 2,46


Tablica 4. Minimalne i maksimalne veličine za oba svojstva na pokusnoj plohi I.
Table 4 Minimal and maximal sizes for both characteristics at the experimental surface I.


Svojstvo Provenijencije


3001 3003 3006 3012 3059 3060 3067 3073


Property Provenance


Promjer Minimalni 2,5 2 1 1 2 1,5 2 1,5
DBH (cm) Maksimalni 23 17,5 16,5 16,5 13,5 14 15,5 17
Visine Minimalna 2 1,9 1,8 2 1,4 1,4 7,1 1,7
Height (m) Maksimalna 14,4 13 13 13,2 9,7 12 11 12,5


253