DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 13     <-- 13 -->        PDF

P. Ballian: USPIJEVANJA S1TKANSKE SMRKKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) U lUFRO POKUSU... Šumarski list br. 5 6, CXXV (2001), 249-261
ticije (bloka). Parcele unutar bloka su 256 m2. Raspokusnih
ploha podignut je od obične smreke iste starosti
red provenijencija je sustavni, ali se pazilo da se provekao
sitkanska smreka, a proizvedena je iz komercijalnijencije
ne dodiruju u vodoravnom, okomitom i dijanog
sjemena.
gonalnom smjeru (Slika 2 i 3). Zaštitni pojas oko po


Najvažniji podaci za pokusne plohe:


Gospodarska jedinica


Lokalni naziv


Nadmorska visina


Ekspozicija


Nagib terena


Matični supstrat


Vrsta tla


Tip tla


( distrični kambisol)


(distrični kambisol)


Dubina tla


Srednja godišnja temperatura


Srednja godišnja temperatura za IV-IX mj.


Trajanje vegetacije


Godišnja količina padalina


Količina padalina za IV-IX mjesec


Relativna vlažnost zraka za IV-IX mjesec


Šumska zajednica


3001 3003 3006 3012 3059


3006 3012 3059 3060 3067


3059 3060 3067 3073 3001


3001 3003 3006 3012 3059


3067 3073 3001 3003 3006


3059 3060 3067 3073 3001


1. Pokusna ploha 2. Pokusna ploha
Donja Ribnica-Zgošća, odjel 41 Donja Ribnica-Zgošća, odjel 41
Kičevac Kičevac
910-930 m 920-960 m
Istočna Istočna
5°- 10° 10"- 15°
Pješčari Pješčari
Ilovača Ilovača
Kiselo smeđe zemljište
Kiselo smeđe zemljište


Duboko Srednje duboko-plitko
10,3 °C 10,3 °C
16,6 °C 16,6 °C
197 dana 197 dana


804 mm 804 mm


416 mm 416 mm


72% 72%


Fagetum montanum illvricum Fasetum montanum illvricum


Pokusna ploha sa sitkanskom smre3060
3067 3073 kom I


3073 3001 3003


3003 3006 3012


-N-


Pokusna ploha sa sitkanskom smrekom II.
3060


3012


3003


3006 3012 3059 3060 3067 3073