DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 123     <-- 123 -->        PDF

U nadi da svi znamo probleme i da smo shvatili da
jedino radom možemo učiniti više, predsjednik HŠD-a
je još jednom sve pozdravio i zahvalio na pozornosti.


Ad lb) Predsjednik HŠD-a prof. Matić naveo je
glavne aktivnosti HŠD-a. Ostale aktivnosti o kojima
smo redovito izvještavali u Sumarskome listu, možemo
kratko spomenuti.


Aktivno smo sudjelovali u radu skupština Hrvatskoga
inženjerskog saveza (HIS) na kojima su provedene
dvije tematske rasprave, jedna na temu uloge inženjerskih
struka, koje su prema mišeljenju svih članica
HIS-a u današnje vrijeme potcijenjene. Potrebno se izboriti
za njihov odgovarajući status, jer su one nositelji
proizvodnje i razvoja. Tema druge skupštine HIS-a bilo
je pitanje tiskanja znanstveno-stručnih časopisa koje
izdaju članice HIS-a. Naime, lošim stanjem u dijelu
privrede, zatvaranjem pojedinih tvornica i pogona, neki
su časopisi izgubili financijsku potporu, pa je njihov
opstanak doveden u pitanje. Njihova važnost, kvaliteta i
tradicija zaslužuju veću pozornost znanstveno-stručnih
institucija. Zadužena delegacija članica HIS-a izborila
se u Ministarstvu znanosti i tehnologije za nešto veću
financijsku potporu znanstveno-stručnim časopisima.


Ekipa HŠD-a i ove je godine sudjelovala na 33. Europskom
biatlonskom natjecanju, koje je uz učešće šumara
iz 18 europskih zemalja održano u veljači ove godine
u Estoniji.


Nakon upućenih prijedloga i primjedbi Ministarstvu
zaštite okoliša i prostornog uređenja na Prijedlog nacrta
Zakona o zaštiti prirode, sudjelovali smo u raspravi
koju je na tu temu organiziralo odnosno Ministarstvo.


Zajedno s ograncima Delnice i Buzet u travnju smo
bili gosti Šumarskoga nadzorništva (inspektorata) iz
Trsta. Uz jednodnevnu stručnu ekskurziju dogovorena
je daljnja suradnja.


O ostalim aktivnostima možemo saznati iz redovitih
izvješća sa sjednica U.O. HŠD-a raspravljanih posebno
ili pod točkom obavijesti.


Što se tiče financijskog poslovanja, iz priloga vidimo
da je indeks planirano - ostvareno 98,37, a isti je
glede prihoda i troškova. Ako analiziramo pojedine
stavke prihoda, vidimo daje prihod od prodaje i pretplate
Šumarskog lista ostvaren s indeksom 143,55, što
je posljedica naplate duga iz prethodne godine. Prihodi
od dotacija Ministarstva znanosti za tiskanje Šum. lista
ostvareni su s indeksom sod 185,71, stoje zasluga našeg
zahtjeva na Skupštini HIS-a gdje se raspravljalo o
dotacijama za znanstveno-stručne časopise, a nakon
objašnjenja da Šum. list iako najstariji, dobiva manje
od nekih drugih. Da lije to poravnanje samo jednokratno
ili će vrijediti za budućnost, vidjet ćemo. Prihodi od
zakupa poslovnoga prostora ostvareni su s indeksom
od 85,23, stoje dobro ako uzmemo u obzir da su u siječnju
i veljači naplaćena dugovanja iz prošle godine.


Naravno, dužnici Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije, a dejlomično i Institut za međunarodne
odnose nisu ni ušli u plan, jer nismo bili sigurni u njihov
drukčiji odnos kao dužnika u ovoj godini. U troškovima
su indeksi u većim stavkama oko 100 a neke
su manje stavke daleko ispod planiranih. Može se reći
da smo bili štedljivi tamo gdje je to bilo moguće. Analizom
prihoda i troškova po mjestima troška navodimo
daje iz već spomenutih razloga prihod Šumarskog lista
ove godine nešto veći od planiranog, pa je trebalo
manje sredstava za namirenje troškova (49.477,59 kn)
nego proteklih godina.


Veće troškovne stavke - za reprezentciju i ekskurzije
odnose se uglavnom na troškove prijema kolega iz
ostalih ogranaka ili iz inozemstva i na troškove ekskurzija
ogranaka po Hrvatskoj i u inozemstvu.


Od većih stavki koje je potrebno obrazložiti posebno,
to je stavka usluga održavanja. Prema odlukama


U.O. protekle je godine za uređenja i održavanje zgrade
Hrvatski šumarski dom utrošeno za:
hidroizolacija dijela podrumskog
prostora 190.954,74 kn


-
zidarske građevinske radove te odvoz
materijala, čišćenje dvorišta prostora 41.083,00 kn
-
bojanje zidova 3.259,63 kn
-
stolarske radove 41.800,00 kn
-
nabavku ker. pločica, ljepila i
ostalog materijala 91.362,94 kn
vodolimarske radove 7.445,00 kn
krovopokrivačke radove 3.670,00 kn
-
nadzor nad radovima 10.200,00 kn
Ukupno: 420.311,92 kn
Ostatak do 455.720,65 kn utrošenih za održavanje,
sastoji se od puno manjih računa različitih izvođača
radova i usluga.


Sa zadovoljstvom zaključujemo da su radovi na
uređenju tzv "Šumarskog kluba" pri kraju, pa slijedi
opremanje.


Aktivnost HŠD-a ne ovisi samo o središnjici, nego i


o aktivnostima naših 19 ogranaka na terenu. Naša je
zadaća da ih potičemo i pripomognemo u radu, te da
obavljamo one zajedničke poslove koje nam zadaje
ovaj oblik organiziranja i Statut. S radom većine njih
možemo i mi i Vi biti zadovljni. Pozivamo kolege da u
Sumarskome listu prikažu svoj rad i aktivnosti, jer će
to biti prilika da sami razmisle i utvrde zadovoljstvo ili
nezadovoljstvo svojim radom, a i poticaj drugima za
bolji rad.
Naše aktivnosti krajem godine ili početkom nove
usmjeravamo Programom rada. On je obiman i ambiciozan.
Nastojimo ga ostvariti, pa iako naše želje i trud
ne prepoznaju svi, najčešće javnost, treba se i dalje truditi.
Ako sa devetnaest strana, i ove središnje dvadesete
zajedno još malo jače upremo, vjerujte uspjet ćemo.