DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Nakon ovih pozdrava dr. Topić je prema dnevnom
redu, pozvao predsjednika HŠD-a prof. Matica da podnese
izvješće.


Ad la) Godina je brzo proletjela. Kao da smo jučer
donijeli zaključke na 104. redovitoj skupštini HŠD-a.
Upravo ti zaključci Skupštine održane pod pokroviteljstvom
i uz nazočnost predsjednika Hrvatskog sabora
gosp. Zlatka Tomčića, doneseni poslije tematske rasprave
"Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće", bili su temeljem
odluci Vlade RH o restruktuiranju "Hrvatskih
šuma" iz javnog poduzeća u trgovačko društvo. Drago
nam stoje naš stav prihvaćen, pa Vlada zaključuje:


"Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
i U.O. "Hrvatskih šuma" da izvrše restruktuiranje
"Hrvatskih šuma" prema sljedećim odrednicama: jedinstveno
poduzeće za šume s organizacijskom i financijskom
odgovornošću, proširenom i na najniže organizacijske
jedinice (šumarije).


Privatizacija djelatnosti koje nemaju izravan utjecaj
na gospodarenje šumama".


Pozdravljamo ovu odluku, ali slažemo se da bi proces
trebao teći brže. Opća apatija koja vlada, iako nema
posebnih razloga, nadamo se da je prolazna. Svakako
da šumarijama treba dati mjesto koje im pripada, jer se
tamo odvija najznačajniji posao i stvara dohodak i najviše
ulaže u šumu. Zašto stalno tjeramo politiku smanjenja
broja ljudi u šumarstvu, a svi se zaklinjemo u taj
hrvatski narod. Upravljamo sa 43,5 % Hrvatske, i ako
tu ne može raditi 20-tak tisuća ljudi, svi bi mi mogli
podnijeti ostavke. Druga je stvar da li su svi na pravim
mjestima, ali svakako trebali bi svi više raditi i imati
šire područje rada, ne spavati na furniru dok nam drugi
uzimaju poslove koji nama pripadaju. Sada je vrijeme
autocesta - tko se od nas natjecao za njihovo ozelenjavanje,
a tu su velika sredstva u pitanju. Možemo biti
jeftiniji od svih ostalih. Imamo primjer dobroga rada
"Hortikulture" pri UŠ Zagreb. Problem je dakle u našim
mozgovima - moramo početi drukčije razmišljati,
a na odgovornima je da pripreme strategiju razvoja šumarstva.
Direkcija je HS, kod osnivanja je i zamišljena
tako da tamo sjedi pedesetak najpametnijih ljudi - stratega
razvoja.


Između ove dvije skupštine, 23. i 24. studenog
2000. obilježili smo pod visokim pokroviteljstvom
predsjednika RH gosp. Stjepana Mesića 235. obljetnicu
šumarije Krasno i 110. obljetnicu rođenja prof. dr.
Josipa Balena. O ovom Savjetovanju detaljno je pisano
u Šumarskom listu 11-12/2000. god. Drago nam je bilo
daje predsjednik RH bio pokrovitelj ove manifestacije,
no nažalost, kasnije izjave ne govore da je uočio ovih
235 godina, jer kod obilaska Velebita, dakle baš toga
područja, šumarstvo nije ni spomenuo, nego je drugima
odao priznanja za njegovo očuvanje. Mi ne tražimo
zasluge, ali tražimo pravi odnos prema šumarstvu, jer


oni koji su jučer došli raditi nisu mogli nešto očuvati,
nego samo oduzeti to od pravih čuvara. Samo se u šumariji
Krasno drvna zaliha u zadnjih 100 godina povećala
za 150 mVha. To je zasluga dobrog gospodarenja
na osnovi načela šumarske znanosti i struke, a ne nekakvih
zelenih.


U siječnju 2001. održali smo okrugli stol na temu
"Žirenje, pašarenje i brst u prirodnim šumskim ekosustavima".
"Hrvatske šume" imaju velike probleme na
terenu sa žirenjem, pašarenjem - kozama. Razgovarali
smo dosta o tome i donijeli zaključke i to ne samo mi
šumari. To je bio multidisciplinarni skup, no izgleda
struka danas ne znači mnogo, bitnija je politička pripadnost.
To nije samo slučaj u šumarstvu, nego opće
načelo, stoga su nezadovoljne i sve inženjerske udruge,
jer su mišljenja da te struke osiguravaju razvoj i mogu
potaći veće zapošljavanje. To je pitanje i pravne države,
a naša to još nije. Šumarstvo je kao struka nastalo
paralelno sa stvarenjem pravne države, i ono ne može
funkcionirati bez pravne države, jer je temeljeno na zakonu
i propisima. Naravno i mi nismo imuni u takvom
okruženju ako drugo oko nas ne štima. Na posljednje
četiri skupštine uporno ukazujemo na moralni lik šumara.
Za dobro živjeti treba više raditi da bi se približili,
recimo, austrijskim šumarima.


Sa "Zelenom akcijom" HŠD je održao okrugli stol
na temu "Medvednica i izgradnja skijaškoga centra".
Tu su šumari dobro objasnili stavove zbog kojih se protive
ovoj izgradnji, a imali su podršku ostalih struka.


U svibnju o. g. održana je u HŠD-u javna raspava
"Kako Hrvatske šume gospodare Medvednicom", gdje
su šumarski stručnjaci iz UŠ Zagreb predočili svoj rad
na Mevednici i odgovarali na pitanja zainteresiranih
kako se gospodari tim šumama, a sve s ciljem da se otklone
nesporazumi s javnošću.


Već u veljači počele su pripreme za organizaciju
Dana hrvatskoga šumarstva. Ekipa "Hrvatskih šuma" i
HŠD-a nakon više sastanaka i rada ako organizacije,
očekuje uspješnu provedbu manifestacije. Predsjednik
HŠD-a zahvalio je direktoru "Hrvatskih šuma" ing. Ledinskom
što je osigurao da ova manifestacija zadrži
kontinuitet, kako je to prije nekoliko godina zacrtano.
Ovaj tjedan odiše šumom i šumarstvom i u medijima, a
to je jedini put kako ići naprijed - približiti struku i nešumarima.
Na nama je da budemo glasniji, pa će zasluge
i nama nadamo se stići. Moramo se boriti za istinu,
jer šumarstvo je nastalo iz straha da će šume nestati, pa
su u sve naše pore djelatnosti ugrađeni elementi zaštite
šuma. Ipak, ne takve zaštite koju svijet i veći dio Europe
propagira, jer naše su šume očuvane, dok su oni
svoje uništili, pa ih moraju drukčije štititi. Mi provodimo
nama potrebnu zaštitu i jedini smo kvalificirani da
to činimo, i to pažljivo gospodareći njima, a ne prepuštajući
ih neradu.